Vợ chồng ‘rủ’ nhau ngoại tình sau buổi họp lớp tất niên

Chún.g tôi vốn là n.hữn.g con n.gười có gia đìn.h đuề huề, lâu lắm rồi mới có một buổi liên hoan lớp đún.g n.ghĩa thì chẳn.g may n.hữn.g tìn.h cảm tuổi mới lớn trổi dậy, rồi bao n.hiêu rắc rối cũn.g từ đó mà xảy ra.Vợ chồn.g ‘rủ’ n.hau n.goại tìn.h sau buổi họp lớp tất niên

Vợ chồn.g tôi vốn là bạn học với n.hau từ bé, lớn lên với n.hau n.hưn.g khôn.g ai có tìn.h cảm với ai. Thậm chí n.hữn.g mối tìn.h của n.hau còn biết rất rõ. n.hưn.g khi vào Sài Gòn lập n.ghiệp chún.g tôi lại mến n.hau, một phần vì xa quê, xa gia đìn.h luôn cần có n.gười quan tâm. Chún.g tôi kết hôn trước sự n.gỡ n.gàn.g của bạn bè cùn.g lớp, n.hữn.g n.gười yêu cũ của chún.g tôi cũn.g lần lượt lấy vợ lấy chồn.g cả.

Sau rất n.hiều năm, có khi đã quá chục năm kể từ n.gày tốt n.ghiệp trun.g học đến nay chún.g tôi mới có dịp gặp n.hau đôn.g đủ thế này và tất n.hiên là có cả Hùn.g (n.gười yêu cũ của vợ tôi) và Phượn.g (n.gười yêu cũ của tôi) tham dự. n.hữn.g tưởn.g sau n.gần ấy năm, mọi thứ đã trôi vào quên lãn.g n.hưn.g thú thực khi gặp lại mối tìn.h đầu, tôi vẫn cảm thấy xao xuyến, và n.hư là mới yêu lần đầu vậy. Tay chân bỗn.g trở nên thừa thải, trải n.ghiệm cuộc sốn.g cũn.g khôn.g đủ để tôi giấu được n.hữn.g vụn.g về tron.g lời nói. Bạn bè thì thi n.hau kể chuyện cũ và khôn.g quên n.hắc lại chuyện của chún.g tôi. Và tôi đoán vợ tôi cũn.g có cảm giác đó khi gặp lại Hùn.g, bây giờ đã là một doan.h n.hân giàu có.

Rượu vào lời ra, chún.g tôi cứ thế uốn.g và nói cho thỏa n.hữn.g n.gày khôn.g gặp mặt rồi đi quá giới hạn với n.hữn.g hàn.h độn.g khôn.g đẹp mắt n.hư ôm hôn trước mặt bạn bè vờ n.hư trêu đùa n.hưn.g lại có dụn.g ý.

Nếu mọi chuyện dừn.g lại ở đó thì chẳn.g có chuyện gì để nói n.hưn.g khi tan tiệc, chún.g tôi ai về n.hà nấy thì một khôn.g khí u ám bao trùm lấy hai vợ chồn.g. Mặc dù chẳn.g ai nói với ai câu nào n.hưn.g chún.g tôi thừa hiểu, tìn.h cảm dàn.h cho n.hữn.g n.gười kia vẫn chưa dứt ra được. Tôi thậm chí còn khôn.g kìm chế được mìn.h mà chủ độn.g liên lạc với Phượn.g để gặp riên.g. Và tôi cũn.g bắt gặp Hùn.g n.hắn tin cho vợ mìn.h hẹn hò.

Tôi thực sự chỉ muốn qua n.han.h mấy n.gày Tết để có thể quay về quỹ đạo xưa, n.hưn.g liệu khi quay vào Sài Gòn chún.g tôi có thể bìn.h thườn.g trở lại được hay khôn.g khi cuộc sốn.g hôn n.hân của chún.g tôi đan.g bị đe dọa. n.hiều lúc tôi hận mìn.h đã khôn.g làm chủ được để mọi chuyện đã đi quá xa. n.hữn.g n.gày ở quê, n.goài mặt họ hàn.g gia đìn.h hai bên chún.g tôi vẫn bìn.h thườn.g n.hưn.g đêm về hay có thời gian rản.h một chút là tôi lại muốn gặp lại Phượn.g. Điều lạ lùn.g là vợ tôi dù biết cũn.g khôn.g tỏ ra ghen, hay cô ấy cũn.g có ý đó với Hùn.g nên khôn.g muốn nói gì với tôi.

Chún.g tôi liệu có lố lăn.g quá khôn.g khi ai cũn.g đã có gia đìn.h riên.g của mìn.h. Có phải cuộc sốn.g hôn n.hân đã quá n.gột n.gạt khiến chún.g tôi muốn tìm về n.hữn.g khoản.h khắc xưa kia. Chún.g tôi phải làm thế nào để chấm dứt việc này đây ạ!?
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment