Cô dâu hoảng hồn phải lên giường với tất cả đàn ông nhà chồng

Sau đêm độn.g phòn.g, cô dâu trẻ trở thàn.h 'món quà' của tất cả n.hữn.g n.gười đàn ôn.g tron.g gia đìn.h. Sự việc chỉ kết thúc khi n.gười phụ nữ có thai…
Cô dâu hoản.g hồn phải 'lên giườn.g' với tất cả đàn ôn.g n.hà chồn.g


n.hữn.g cô gái của đất nước Guyana.( Ản.h Min.h Họa)
Guyana là một tron.g n.hữn.g nước n.ghèo n.hất tại Tây bán cầu và là nước n.hỏ thứ ba trên lục địa Nam Mỹ với kích thước xấp xỉ An.h quốc.

n.hiều tập tục kỳ lạ
Do đất nước còn n.ghèo nàn, trìn.h độ giáo dục còn thấp, n.hiều bộ lạc của đất nước này có n.hữn.g phon.g tục, tập quán độc đáo n.hưn.g cũn.g rất kỳ lạ, ví dụ n.hư một số kiên.g kỵ tron.g việc sin.h đẻ. Khi n.gười vợ man.g thai, n.gười chồn.g phải kiên.g kỵ khôn.g được nói chuyện với bất kỳ ai. Một n.gày trước khi vợ sin.h con, chồn.g bắt buộc phải kiên.g ăn thịt một số loài độn.g vật. Khi vợ chuyển dạ, n.gười chồn.g phải kêu la đau đớn thay vợ mìn.h và kêu càn.g to càn.g tốt, con vừa cất tiến.g khóc chào đời, n.gười chồn.g sẽ phải vào n.gay để ôm con, quỳ xuốn.g và cảm tạ thần lin.h đã ban ơn và phước làn.h đến cho hai vợ chồn.g.

Thử thách tron.g túi vải

Đó chỉ là ví dụ về sin.h đẻ, còn tron.g chuyện cưới xin ở một số nơi của n.gười Guyana cũn.g có n.hữn.g tập tục riên.g biệt, khôn.g giốn.g với bất cứ đất nước nào trên thế giới.
Vài bộ tộc của Guyana có một tập tục đặc trưn.g rất phổ biến, đó là n.hữn.g than.h niên trai trán.g và n.hữn.g cô gái đến tuổi lấy chồn.g nếu muốn cưới n.hau thì phải vượt qua thử thách tron.g túi vải. Đối với n.hiều n.gười, đây là một thử thách đau đớn hơn là hạn.h phúc, sun.g sướn.g, n.hưn.g n.hữn.g đôi trẻ ở Guyana dù khôn.g thích hay phải chịu đau đớn thì vẫn phải thực hiện.

Thử thách tron.g túi vải có n.ghĩa là đôi nam nữ chuẩn bị kết hôn sẽ phải cùn.g n.hau đứn.g tron.g một chiếc túi vải thô, bên tron.g đựn.g rất n.hiều gai n.họn n.hư gai bồ kết, bưởi và các loại cây rừn.g khác… Hai n.gười phải đứn.g tron.g đó 1 n.gày 1 đêm, khôn.g được ăn uốn.g. Khôn.g n.hữn.g thế, họ còn phải "quan hệ vợ chồn.g"  một cách miễn cưỡn.g và vô cùn.g đau đớn.

n.guồn Vietgiaitri
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment