Chồng xúc phạm vợ vì của hồi môn chỉ có đôi nhẫn vàng

Chồn.g xúc phạm n.hà gái để rồi...Thấy vợ có của hồi môn chỉ có vẻn vẹn đôi n.hẫn vàn.g nên chồn.g đã dùn.g n.hữn.g lời lẽ khôn.g hay để xúc phạm n.hà gái và cái kết đắn.g n.gắt tron.g n.gày đón dâu.


Vợ chồn.g tôi quen n.hau là một cái duyên, có thể gặp được n.hau đã là duyên, hợp n.hau và sốn.g được vì n.hau còn là phận. Tìn.h yêu của hai đứa khá êm đẹp. Trước khi cưới chún.g tôi cũn.g đã có hơn 1 năm tìm hiểu. Gia đìn.h tôi khá giả n.hưn.g từ bé tôi đã được bố dạy nên sốn.g giản dị, tiết kiệm nên n.ghe theo và sốn.g thế cho đến giờ. n.hìn tôi thì chẳn.g ai n.ghĩ gia đìn.h tôi lại có điều kiện cả, n.gay cả n.gười yêu tôi.

n.gười yêu tôi hơn tôi 4 tuổi, an.h làm cho 1 côn.g ty nước n.goài lớn nên lươn.g thưởn.g khá hậu hĩn.h. Hơn 1 năm yêu n.hau an.h khôn.g để tôi trả tiền mỗi khi đi chơi. Tôi thì n.ghĩ đơn giản an.h kiếm ra tiền nên cũn.g khôn.g n.gại n.gần gì khi được an.h bao ăn uốn.g, đi chơi suốt thời gian đó. Bù lại thì sin.h n.hật an.h tôi tặn.g an.h quà đắt tiền và thậm chí còn chuẩn bị 1 chuyến du lịch xa cho an.h và tôi. Thấy tôi chi n.hiều tiền n.hư vậy an.h tỏ vẻ xót lắm, bảo tôi đừn.g vì an.h mà tốn kém n.hư thế. n.hữn.g lời của an.h khiến tôi tin tưởn.g n.gười tôi yêu là n.gười biết suy n.ghĩ và xứn.g đán.g để lấy làm chồn.g.

Chún.g tôi tổ chức đám cưới hoàn.h trán.g tại 1 n.hà hàn.g san.g trọn.g và lịch sự. Hôm đó tôi đã vô cùn.g hạn.h phúc khi được làm cô dâu của an.h. n.hưn.g rồi sự cố đến khi chuẩn bị đến giờ bố mẹ tôi lên trao của hồi môn. Có lẽ vì đãn.g trí lại bối rối tron.g n.gày trọn.g đại nên bố tôi đã để quên mất của hồi môn của tôi ở n.hà. Chỉ có đôi n.hẫn cưới chuẩn bị sẵn may mắn vẫn tron.g túi quần của bố. Thế là đến lúc phải lên trao của hồi môn, bố tôi đàn.h n.gượn.g n.ghịu lấy 2 cái n.hẫn đấy ra lồn.g vào tay tôi.

Chồn.g n.hìn bố mẹ vợ bằn.g con mắt khin.h thườn.g n.hất có thể rồi hỏi 1 câu đầy coi thườn.g: “Bố mẹ chỉ có từn.g này của hồi môn cho con gái thôi sao? Bố mẹ khôn.g còn có cái gì đán.g giá hơn hả, thế này khôn.g phải quá ít sao?”

Bố mẹ tôi đứn.g n.hư tượn.g vì quá bất n.gờ, trước mặt bao n.hiêu quan khách mà an.h lại có thể làm bẽ mặt bố mẹ tôi đến vậy. Tôi sẽ dạy an.h một bài học n.hớ đời. An.h ấy khôn.g được phép xúc phạm bố mẹ tôi.

Sán.g hôm sau là n.gày đón dâu, mọi n.gười đã có mặt đôn.g đủ để đón cô dâu san.g n.hà chồn.g. Tôi im lặn.g chờ khi mọi thủ tục hoàn tất và xon.g xuôi thì nắm lấy tay an.h và tháo chiếc n.hẫn cưới của bố tôi tặn.g khỏi tay an.h trước con mắt n.gỡ n.gàn.g của bao n.gười. An.h đứn.g im n.hư tượn.g gỗ, khôn.g hiểu tôi đan.g làm gì.

- Chắc an.h khôn.g n.ghĩ ra được việc tôi hủy hôn đún.g khôn.g? Với tôi mọi thứ có thể bỏ qua, riên.g việc khôn.g tôn trọn.g mẹ tôi mà nói n.hữn.g lời khôn.g hay về bố mẹ tôi tron.g n.gày cưới là tôi khôn.g bao giờ tha thứ được. An.h chỉ muốn lấy tôi vì tôi giàu có chứ khôn.g chắc gì vì tìn.h yêu, nếu vì tìn.h yêu đã khôn.g bao giờ an.h hối hận và khôn.g có sự đòi hỏi về của hồi môn mà bố mẹ tôi trao cho tôi rồi.

- Cô, cô làm cái gì vậy?

- An.h n.hìn mà khôn.g biết sao, tôi chín.h thức hủy hôn với an.h, cũn.g may chún.g ta chưa đăn.g ký kết hôn. Chứ khôn.g thì tội cho tôi quá.

Chồn.g cùn.g n.hà chồn.g cụp đuôi bực tức bỏ về. Bố mẹ tôi thì lên tiến.g quở trách tôi hồ đồ. n.hưn.g tôi có lý do của mìn.h. n.gười đàn ôn.g ấy sẽ sốn.g với tôi cả đời chứ khôn.g phải chỉ 1 hai n.gày. Việc an.h ta đối xử khôn.g tốt và coi thườn.g bố mẹ tôi là một điều sẽ khôn.g bao giờ tôi có thể chấp n.hận

Tâm sự bạn đọc
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment