Thiếu sự tôn trọng vì người yêu thất nghiệp

Đây là cảm giác mà khôn.g ít bạn gái đã trải qua khi một n.gày bỗn.g thấy n.gười yêu của mìn.h khôn.g còn việc làm.

Thảo An.h gặp Huy tron.g một hội n.ghị khách hàn.g. Lúc đó, an.h chữn.g chạc và khá thàn.h côn.g tron.g sự n.ghiệp. Khi n.hận lời yêu Huy, Thảo An.h rất hãn.h diện với bạn bè xun.g quan.h khi kiếm được một an.h chàn.g chẳn.g phải bạch mã hoàn.g tử, n.hưn.g cũn.g được liệt vào hàn.g soái ca.

Sau 3 năm gắn kết, cuối năm nay, hai n.gười dự địn.h sẽ cùn.g n.hau tín.h đến chuyện trăm năm bởi cả hai cũn.g đã đứn.g tuổi và côn.g việc cũn.g đã tạm ổn. Bố mẹ hai bên đã qua lại nói chuyện và đám cưới đã được ấn địn.h thời gian. n.ghĩ đến n.gày được cùn.g Huy sốn.g chun.g dưới 1 mái n.hà, lòn.g Thảo An.h lân.g lân.g hạn.h phúc.Thế n.hưn.g, niềm vui chưa được tày gan.g khi một n.gày đẹp trời, Huy bỗn.g thôn.g báo n.ghỉ việc do bất đồn.g quan điểm với sếp. n.ghe tin, Thảo An.h n.hư thấy đất dưới chân sụp xuốn.g. Nếu Huy n.ghỉ việc vào lúc này, tiền đâu chi trả các khoản cho đám cưới khi gia đìn.h 2 bên vốn cũn.g khôn.g hề dư giả. Vấn đề quan trọn.g nữa là tìm việc đâu có dễ, n.hất là với n.gười luôn đòi hỏi mức lươn.g cao n.hư Huy. Rồi nếu cưới n.hau về, Huy vẫn chưa tìm được việc thì sao, lúc đó Thảo An.h làm sao có thể trở thàn.h trụ cột kin.h tế được khi lươn.g của cô hiện tại chỉ đủ nuôi thân…

Lòn.g rối bời giữa trăm mối tơ vò khiến lòn.g Thảo An.h n.hư lửa đốt. Tâm trạn.g bất an khiến cô lúc nào cũn.g cáu kỉn.h. Hàn.g n.gày, mỗi khi n.hìn thấy Huy, cô đều nôn nón.g hỏi về việc tìm kiếm côn.g việc mới đến đâu rồi, có kết quả chưa…

Đã có lần chán nản, Thảo An.h n.ghĩ đến việc hoãn cưới, bởi thực sự cô khôn.g thể trở thàn.h trụ cột kin.h tế được. Hơn nữa, nếu họ hàn.g hỏi: chồn.g mày làm gì, khôn.g lẽ lại trả lời n.gon ơ là: thất n.ghiệp? Bực một cái là Thảo An.h càn.g giục thì Huy càn.g ì ra, lại còn n.hăn n.hở bảo: thôi cứ cưới vợ xon.g đã rồi tín.h tiếp các chuyện khác, an cư mới lạc n.ghiệp được.

Tín.h đến nay, Huy đã khôn.g có việc làm được 3 thán.g. Có lần, n.ghe nói, ở côn.g ty của một n.gười bạn đan.g cần tuyển vị trí mà Huy có thể đáp ứn.g, Thảo An.h đã vội vã bảo an.h nộp hồ sơ, thế n.hưn.g, đáp lại sự n.hiệt thàn.h của cô là thái độ dửn.g dưn.g bảo khôn.g hợp với côn.g việc của Huy.

Tron.g khi Thảo An.h lúc nào cũn.g n.hư có lửa đốt tron.g lòn.g thì Huy lại thản.h thơi café, đá bón.g với bạn bè… Mỗi lần gọi điện, biết Huy đan.g tụ tập chốn đôn.g n.gười, Thảo An.h lại thấy sôi ruột. Và khôn.g ít lần cô tự hỏi: khôn.g biết có nên gắn kết cuộc đời với một n.gười chẳn.g hề lo lắn.g cho tươn.g lai n.hư thế này khôn.g? Cái nữa là, sự tôn trọn.g Huy trước đây tron.g Thảo An.h dườn.g n.hư khôn.g còn.Khôn.g chỉ Thảo An.h mà hầu hết n.hữn.g n.gười rơi vào tìn.h trạn.g n.gười yêu đột n.gột mất việc đều ít n.hiều cảm thấy chán nản và khôn.g còn tôn trọn.g họ nữa.

Tuy n.hiên, thiếu sự tôn trọn.g chẳn.g khác nào căn bện.h un.g thư của tìn.h yêu. Khôn.g ai có thể chun.g sốn.g với n.gười mìn.h khôn.g tôn trọn.g, bởi lúc đó, điều n.hỏ n.hặt n.hất họ làm cũn.g khiến mìn.h cảm thấy khó chịu.

Hôn n.hân chắc chắn là luôn khó khăn hơn lúc còn hẹn hò yêu đươn.g rất n.hiều nên nếu đã có chút gợn về nó thì đừn.g vội đám cưới. Điều cốt yếu lúc này là tìm cách làm thế nào để lấy lại sự tự trọn.g cho n.gười yêu, tức là làm thế nào để an.h ấy có thể quay lại cuộc sốn.g trước kia: có một côn.g việc kiếm ra tiền, ít n.hất là tự chi trả được các khoản cần thiết cho bản thân.

Tất n.hiên, tìm việc là chuyện của an.h ấy, son.g hãy trở thàn.h đồn.g hàn.h cùn.g n.gười ấy tron.g lúc khó khăn. Trước mắt, hãy coi thất n.ghiệp chỉ là sự cố chứ khôn.g phải tai nạn. Mà sự cố thì có thể dễ dàn.g vượt qua.

Tâm sự bạn đọc
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment