Showing posts with label cong-so. Show all posts

Tôi đã có bạn gái rồi nhưng vẫn phải lòng cô đồng nghiệp

Tôi luôn có cảm giác đặc biệt với cô cù.ng cơ quan , lúc nào cũ.ng muốn gặp và ở bên em, thậm chí .ngủ tôi cũ.ng mơ thấy em. Tôi 24 tuổ...
Đọc Tiếp...

Chuyên tình đơn phương vô vọng với cô đồng nghiệp

Tôi như muốn chết đi, tự nhủ phải quên tình yêu này, khô.ng nhắn tin nữa, vậy mà tôi khô.ng làm được. Ảnh minh họa Tôi đã số.ng độc t...
Đọc Tiếp...

Yêu tôi nhưng em vẫn chiều sếp già để bòn của

Em nói yêu tôi như.ng bao năm em chấp nhận thiệt thòi, giờ em sắp nhận được nhữ.ng gì thuộc về mình, chẳ.ng hạn chấm dứt với ô.ng ta, cô.ng ...
Đọc Tiếp...