Tôi ép chồng 'Trả bài' thường xuyên để tránh ngoại tình

Trước khi lấy chồn.g, sốn.g hồn n.hiên, vô tư bao n.hiêu thì khi biết đến mùi hôn n.hân tôi lại trở nên hay cau có, đa n.ghi bấy n.hiêu, n.hất là khi sin.h đứa con thứ hai cho an.h. Hồi đầu mới về làm dâu, tôi rất chủ độn.g về kin.h tế vì làm sales ở một côn.g ty lớn, kiếm được n.hiều hợp đồn.g. Có lẽ một phần do tôi có duyên với n.ghề, phần khác có thể là vì tôi cũn.g thuộc dạn.g ưa n.hìn, dễ dàn.g tiếp cận khách hàn.g nên được yêu mến. Tron.g khi đó chồn.g tôi cũn.g khôn.g kém cạn.h khi là một kĩ sư xây dựn.g, tiền kiếm được rất khá. Thế rồi tôi man.g bầu, tạm n.ghỉ một thời gian để trôn.g con.
Cũn.g là một cách để trán.h...

Đứa đầu có lẽ đã n.gốn sạch thời gian của tôi nên khôn.g còn n.hiều thời gian chăm chồn.g, vốn tron.g thời kì man.g thai đã cấm tiệt chuyện quan hệ rồi, nay lại càn.g thờ ơ hơn. n.hưn.g nói thế, bất kì khi nào an.h có n.hu cầu thì tôi cũn.g tìm cách đáp ứn.g đầy đủ. Tuy n.hiên thời điểm ấy thì mọi thứ khôn.g thườn.g xuyên. n.hưn.g đến khi trở lại với côn.g việc chưa đầy 1 năm thì tôi lại “dín.h”, lại tiếp tục phải n.ghỉ đẻ. Chồn.g tôi khuyên nên n.ghỉ hẳn việc ở n.hà để chăm con, cho cứn.g cáp dần rồi tín.h, vì khi ấy kin.h tế gia đìn.h khá ổn địn.h rồi, một mìn.h chồn.g tôi có thể lo được thoải mái. n.ghe lời chồn.g, tôi bỏ việc để ở n.hà chăm con.

n.hưn.g đến lúc này thì bản thân tôi lại nảy sin.h vấn đề lo n.gại khi mà thân hìn.h trở nên béo ục ịch, khôn.g kiểm soát nổi vóc dán.g nữa, n.hìn mìn.h tron.g gươn.g tôi còn thấy khôn.g “nuốt” nổi thì chồn.g có chê cũn.g là lẽ thườn.g, n.hưn.g tất n.hiên là an.h ấy khôn.g bao giờ làm thế. Lại tiếp tục nảy sin.h ra sự đa n.ghi, có lẽ là do ở n.hà n.hiều, cảm thấy bí bách, khôn.g còn được bay n.hảy n.hư bản tín.h của mìn.h, tron.g khi sự n.ghiệp của chồn.g n.gày càn.g phát triển, an.h đi côn.g tác thườn.g xuyên, rồi tiếp khách thâu đêm suốt sán.g nên tôi lại càn.g lo lắn.g, sợ an.h “này nọ” bên n.goài. Bạn tôi khuyên tôi phải bắt chồn.g “trả bài” thườn.g xuyên để trán.h việc đi lin.h tin.h, nên tôi cũn.g áp dụn.g ‘chiến thuật” này vào chuyện vợ chồn.g.

Đều đặn cứ 2 n.gày/lần, tôi âu yếm rồi tìm đủ mọi cách để chồn.g giao ban vài lần. Chín.h an.h cũn.g n.gạc n.hiên hỏi sao tôi dạo này “khỏe” thế tron.g khi trước kia thì hầu hết là do an.h chủ độn.g gợi mở, bây giờ thì n.gược lại. Tôi chỉ cười và nói yêu an.h. Mọi chuyện cứ tiếp diễn n.hư thế cho đến một n.gày thấy an.h về n.hà mệt lử với một đốn.g côn.g việc, n.hìn chồn.g tôi thấy rất thươn.g an.h nên địn.h thôi trò này, n.hưn.g khôn.g biết làm cách nào để vơi đi sự lo lắn.g ở tron.g lòn.g…

Tâm sự bạn đọc
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment