Tôi đã sốc vì gặp vợ ngoan cùng trai lạ vào nhà nghỉ để “thi tay nghề”

Thấy em chuẩn bị đi làm mà n.hư đi dự tiệc, tôi âm thầm theo chân em. Tôi thật sự choán.g ván.g khi thấy vợ mìn.h dừn.g xe trước một n.hà n.ghỉ khá xa nơi ở của chún.g tôi và gần n.hư n.gay lập tức một trai trẻ lạ mặt xuất hiện...
Tôi và Trâm quen n.hau khi chún.g tôi cùn.g tập trun.g lên tỉn.h để tham gia hội thi tay n.ghề giỏi của lớp côn.g n.hân trẻ. Một tuần gặp gỡ, giao lưu học hỏi kin.h n.ghiệm đã khiến tôi và Trâm trở nên thân thiết. Cuộc khi kết thúc, tôi được giải khuyến khích còn Trâm có giải n.hì.
Bước từ sân khấu xuốn.g Trâm đã dàn.h cho tôi một nụ cười tươi rói cùn.g án.h mắt thật tìn.h cảm khiến trái tim trai trẻ của tôi n.hư muốn n.hảy ra khỏi lồn.g n.gực. Rồi Trâm chủ độn.g cho tôi số điện thoại của em và n.gay chủ n.hật tuần đó Trâm đã cùn.g tôi hàn huyên tron.g quán café bìn.h dân gần xí n.ghiệp nơi Trâm làm việc.

Gia đìn.h ủn.g hộ cho tìn.h cảm của Trâm và tôi sau khi chún.g tôi đã có 2 năm đi lại tìm hiểu. Đám cưới dược tổ chức vui vẻ, đầm ấm với sự có mặt của bố, mẹ, n.gười thân và bạn bè đồn.g n.ghiệp của hai đứa.

Trâm 22 tuổi, còn tôi 25 nên trước mắt chún.g tôi thốn.g n.hất chưa có con vội để làm tốt việc của xí n.ghiệp, tích lũy kin.h tế làm sao trước khi đón thàn.h viên mới vợ chồn.g tôi cũn.g có được một chỗ ở đàn.g hoàn.g chứ khôn.g phải thuê tron.g xóm trọ của côn.g n.hân nữa.

Đún.g là tôi có phúc, có duyên mới gặp được Trâm, em vừa trẻ trun.g, xin.h đẹp, hiền n.goan lại có chí phấn đấu vươn lên tron.g côn.g việc, hầu n.hư thán.g nào, quý nào em cũn.g được tuyên dươn.g và có phần thưởn.g do vượt địn.h mức.

Rồi Trâm được xí n.ghiệp của em cử đi học một khóa nân.g cao tay n.ghề để đưa em vào vị trí phụ trách dây chuyền sản xuất sau hơn một năm chún.g tôi thàn.h vợ, thàn.h chồn.g. Khóa học kéo dài 6 thán.g, Trâm ăn, ở tập trun.g nên thỉn.h thoản.g em mới ghé về thăm tôi, còn tôi khôn.g lên nơi em học vì trườn.g khôn.g có n.hà khách, vả lại em cũn.g dặn tôi em về thì được còn tôi lên trườn.g sẽ gây khó cho em…

Khôn.g muốn vợ đã học hàn.h căn.g thẳn.g lại còn bấn bíu vì chồn.g thăm nom mất thời gian nên tôi n.ghe lời em, yên tâm làm tốt côn.g việc của mìn.h và chờ em côn.g thàn.h dan.h toại trở về.

2 thán.g cuối của khóa học, Trâm báo sẽ khôn.g về thăm tôi được với lí do là em chuẩn bị thi để lấy chứn.g chỉ. Rồi cái n.gày tôi được bên vợ đã đến, tôi đón Trâm tron.g niềm vui háo hức, tôi hỏi Trâm đủ chuyện và muốn xem kết quả học tập của em. Thế n.hưn.g đổi lại trước thái độ n.hiệt tìn.h của tôi Trâm chỉ ừ hử trả lời qua loa làm tôi thấy Trâm có điều gì đó khôn.g bìn.h thườn.g.

 
n.hữn.g n.gày sau đó Trâm hay vắn.g n.hà hơn, có hôm tôi thấy em vừa đi ca đêm xon.g, lại tiếp ca đêm nữa rất hào hứn.g chứ khôn.g tỏ ra mệt mỏi chút nào.

Từ khi đi học về Trâm cũn.g xin.h hơn với váy áo hợp thời tran.g, với son phấn mỗi khi em ra đườn.g tron.g n.hữn.g n.gày khôn.g phải vào ca sản xuất.

Buồn n.hất là chuyện tìn.h cảm vợ chồn.g riên.g tư của chún.g tôi được chăn.g hay chớ, chứ khôn.g nồn.g nàn, thườn.g xuyên n.hư trước nữa. Tôi bắt đầu thoán.g chút n.ghi n.gờ vợ, rồi cái thoán.g chút đó n.gày càn.g lớn hơn khiến tôi khôn.g thể bỏ qua bất cứ sự thay đổi nào của Trâm nữa.

Cho đến một buổi chiều Trâm báo em phải thi tay n.ghề cùn.g mấy côn.g n.hân giỏi nữa để lãn.h đạo chín.h thức cho em vào vị trí phụ trách dây chuyền sản xuất.

Thấy em chuẩn bị đi làm mà n.hư đi dự tiệc, tôi âm thầm theo chân em. Tôi thật sự choán.g ván.g khi thấy vợ mìn.h dừn.g xe trước một n.hà n.ghỉ khá xa nơi ở của chún.g tôi và gần n.hư n.gay lập tức một trai trẻ lạ mặt xuất hiện, cậu trai xăn.g xái đẩy xe máy của Trâm vào nơi gửi rồi quay ra ôm chầm lấy vợ tôi n.hư lâu n.gày mới gặp mặt. Rồi họ dìu n.hau vào n.hà n.ghỉ một cách âu yếm, tìn.h tứ.

Tâm sự bạn đọc
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment