Dân trào cảm xúc vì chuyện tình yêu của chồng dành cho vợ đã mất

Giữa thời buổi mạ.ng xã hội đầy rẫy chuy.ện phản bội, ngo.ại tình, đá.nh ghe.n… tâm sự của một tài khoản Facebook có tên Nguyễn Diệu My kể về tình yêu quá tuyệt vời của bố dành cho mẹ như một nốt nhạc đẹp khiến mọi ngư.ời tin rằng, tìn.h yêu là có thật và luôn hiện hữu.
Tâm sự của cô gái trẻ về tì.nh yêu của ba dà.nh cho mẹ&.nbsp;khiế.n cộ.ng đồ.ng mạ.ng xúc độ.ng
.ngay sau khi đă.ng tải, câu chuyệ.n của Diệu My cù.ng bức ả.nh một .người .nam giới ôm bó hoa, khóc trước mộ vợ đã .nhậ.n được sự qua.n tâm của đô.ng đảo cư dâ.n mạ.ng với hơ.n 30.000 lượt like (thích) và hà.ng .nghì.n lượt sa.n sẻ .
Theo đó, Diệu My cho biết, mẹ cô đã mất được 10 .năm. Suốt 10 .năm trời đằ.ng đẵ.ng đó, cha cô khô.ng kể mưa bão, tuầ.n .nào cũ.ng ra mộ thắp hươ.ng, cắm hoa cho vợ, một mì.nh dọ.n cỏ cả .nghĩa tra.ng vì sợ mộ vợ bị cỏ hoa.ng bít lối. Đó cũ.ng là 10 .năm, bố cô giữ trọ.n vẹ.n&.nbsp;tì.nh .nghĩa với mẹ cô&.nbsp;.như .nhữ.ng .ngày đầu .nê.n vợ, .nê.n chồ.ng, khô.ng một lầ.n to tiế.ng, khô.ng một lầ.n phụ bạc.
Tậ.n mắt chứ.ng kiế.n tì.nh&.nbsp;yêu sâu .nham sắc của bố dà.nh cho mẹ, cô gái trẻ vô cù.ng .ngưỡ.ng mộ và hy vọ.ng rằ.ng, sau .này cũ.ng tìm được một .người đà.n ô.ng .nghĩa tì.nh .như thế .
"Ví một .ngày tôi đoạ.n đườ.ng đi sớm, chẳ.ng hạ.n tro.ng vò.ng 10 .năm trời đằ.ng đẵ.ng, vẫ.n có một .người quý mày dâu khô.ng kể mưa bão, tuầ.n .nào cũ.ng ra thắp hươ.ng, cắm hoa cho tôi, có một .người đà.n ô.ng 10 .năm trời đằ.ng đẵ.ng vì tôi mà rơi .nước mắt…. thì số.ng khô.ng hối, chết khô.ng hậ.n", cô gái trẻ viết trê.n Facebook.
hì.nh ả.nh người đà.n ô.ng khóc bê.n mộ vợ khiế.n .nhiều người xót xa
Tâm sự đẫm .nước mắt của Diệu My về tì.nh yêu rất tốt của cha dà.nh cho người mẹ quá cố khiế.n cộ.ng đồ.ng mạ.ng vô cù.ng xúc độ.ng. .nhiều người đã chia sẻ câu chuyệ.n với .nhữ.ng dò.ng captio.n thể hiệ.n sự .ngưỡ.ng mộ .như: "người .nam giới hơ.n .nhau ở tấm châ.n tì.nh, chú đã làm được điều đó", "Đây mới là vợ chồ.ng muối mặ.n gừ.ng cay"…
được biết , cô gái trẻ viết lê.n dò.ng tâm sự .này là .nguyễ.n Diệu My (si.nh .năm 1991, quê Hải Phò.ng). Diệu My từ.ng được báo chí .nhắc đế.n vì thế ca.n đảm xăm hì.nh khuô.n mặt người mẹ đã mất lê.n cá.nh tay.
Diệu My chia sẻ : "Mẹ tôi mất vì tai .nạ.n vào đú.ng .ngày 28 Tết cách đây 10 .năm. Khi đó, tôi đã 15 tuổi .nê.n hiểu rõ .nỗi đau mất mẹ .như.ng tôi .nghĩ, .nó vẫ.n chỉ là một phầ.n .nhỏ so với .nhữ.ng gì bố tôi phải trải qua. .ngày đó, .nghe ti.n xấu,&.nbsp;cha chạy thẳ.ng vào bệ.nh việ.n, ôm lấy mẹ khóc .như điê.n dại. Đặt mẹ .nằm tro.ng áo qua.n rồi, ba vẫ.n hất kiế.ng ra để xoa mặt mẹ lầ.n cuối. Suốt mấy .ngày Sau đó , ba khô.ng ă.n uố.ng gì,&.nbsp;cả .nhà lo quá, phải gọi bác sĩ đế.n tiêm thuốc a.n thầ.n cho cha . Giờ .nghĩ lại .nhữ.ng .ngày thá.ng đó, tôi vẫ.n thấy rù.ng mì.nh".

Diệu My xăm hì.nh gươ.ng mặt mẹ trê.n cá.nh tay để tưở.ng .nhớ .người mẹ đã khuất
Suốt hơ.n 20 .năm ba mẹ&.nbsp;.nê.n duyê.n vợ chồ.ng, Diệu My chưa từ.ng thấy hai .người&.nbsp;cãi .nhau. Dù ki.nh tế gia đì.nh khô.ng quá khá giả, .như.ng cô luô.n&.nbsp;được số.ng tro.ng bầu khô.ng khí hạ.nh phúc, mẹ .nấu cơm, cha rửa bát, cả .nhà chu.ng tay trồ.ng một vườ.n hoa hồ.ng.
"Mẹ tôi là giả.ng viê.n tiểu học, buổi tối trước khi đi .ngủ thườ.ng phải chấm điểm và soạ.n giáo á.n. .nhữ.ng lúc đó, ba luô.n .ngồi ghế gật gù, chờ mẹ xo.ng việc mới cù.ng đi .ngủ. Có hôm mẹ làm đế.n 1, 2 giờ sá.ng, ba vẫ.n chờ. .ngầ.n ấy .năm trời, chưa bao giờ tôi thấy bố .nặ.ng lời với mẹ, hai .người lúc .nào cũ.ng cười đùa, hát hò, rộ.n rà.ng lắm", Diệu My sa.n sẻ .
Đối với Diệu My, .người đà.n ô.ng tro.ng ả.nh khô.ng chỉ là một .người chồ.ng rất tốt mà cò.n là một ô.ng bố rất tuyệt vời . Cô chia sẻ , chỉ mo.ng bố tìm được một .người phù hợp để bầu .như bạ.n lúc tuổi già.
Trích dẫ.n tâm sự của .nguyễ.n Diệu My:
.ngày cuối .năm...
Hoa của mẹ phải bó riê.ng 1 bó, to .nhất, đẹp .nhất..
Tiề.n và.ng gửi mẹ cũ.ng phải dày .nhất, đầy đặ.n .nhất... .nước để lau mộ, khă.n để lau bia mộ mẹ cũ.ng phải riê.ng 1 chai, riê.ng 1 cái khă.n mặt...
.nhiều khi tôi tự hỏi, dà.nh trọ.n vẹ.n cả tuổi tha.nh xuâ.n, dà.nh trọ.n vẹ.n cả 1 cuộc đời để yêu sâu sắc 1 .người .ngay cả khi .người ta đã khô.ng cò.n .nữa, để rồi là quý mày dâu mà .nước mắt chảy .ngược&.nbsp;mà đế.n cả tro.ng giấc .ngủ vẫ.n thổ.n thức, là .nỗi đau .nỗi thươ.ng triề.n miê.n lâu dài đằ.ng đẵ.ng mò.n mỏi .ngày .này qua .ngày khác... vậy là .nê.n hay khô.ng?
Mẹ tôi .ngày trước cũ.ng đoá.n được .ngày sau khô.ng thể cù.ng cha tôi đi đế.n cuối đườ.ng. .nhiều khi tôi tự hỏi khô.ng biết cho chọ.n lại 1 lầ.n mẹ tôi cò.n quyết đị.nh về với cha hay khô.ng?
Rồi tôi .nhì.n lại...
Ví 1 .ngày tôi đoạ.n đà.ng đi sớm, .nếu tro.ng vò.ng 10 .năm trời đằ.ng đẵ.ng vẫ.n có 1 .người .nam giới khô.ng&.nbsp;kể mưa bão, tuầ.n .nào cũ.ng ra thắp hươ.ng cắm hoa cho tôi, có 1 .người đà.n ô.ng 10 .năm trời đằ.ng đẵ.ng vẫ.n vì tôi mà rơi .nước mắt, có 1 .người .nam giới 10 .năm trời đằ.ng đẵ.ng cầ.n mẫ.n 1 mì.nh dọ.n cỏ cho cả .nghĩa tra.ng vì sợ mộ vợ bị cỏ hoa.ng bít lối, có 1 .người quý mày dâu 10 .năm trời đằ.ng đẵ.ng vẫ.n giữ trọ.n vẹ.n tì.nh yêu .như .nhữ.ng .ngày đầu .nê.n vợ .nê.n chồ.ng... Kiếp .này đời phụ tôi bạc, .như.ng .người khô.ng phụ tôi... Kiếp .người .nếu được Do vậy , số.ng khô.ng hối, chết khô.ng hậ.n.
10 .năm trời, so với đời .người thì cũ.ng .ngắ.n thôi, .như.ng đo với lò.ng .người thì đá.ng để tự hào đấy...
Bao .nhiêu vật đổi? Bao .nhiêu sao dời?
Bao .nhiêu .người dám chắc rằ.ng lò.ng mì.nh khô.ng thay?&.nbsp;
Chỉ riê.ng ba , tí.nh bằ.ng bao .nhiêu sợi tóc bạc, tí.nh bằ.ng bao .nhiêu .nước mắt rơi...
Co.n gái, 25 tuổi, tu.ng hoà.nh .nga.ng dọc, suốt cả cuộc đời cũ.ng khô.ng đi hết .nhịp đập trái tim bố ...

Theo 24h
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment