Tâm sự tình yêu của nữ sinh mang bầu bị nhân tình chối bỏ

Nữ sinh ĐH Y: PTTM đã thay đổi cuộc đời tôi


Mới 21 tuổi .như.ng cô gái trẻ đã phải trải qua quá .nhiều cảm xúc của một .người đà.n bà thiếu may mắ.n (ả.nh mi.nh họa)

Yêu say đắm, ma.ng bầu, bị chối bỏ rồi trở thà.nh mẹ đơ.n thâ.n là co.n đườ.ng .nữ si.nh tro.ng .nhữ.ng dò.ng tâm sự đẫm .nước mắt đã đi qua. 8/3, tro.ng khi các cô gái cù.ng tuổi tậ.n hưở.ng .niềm hạ.nh phúc bê.n .người thươ.ng thì cô gái trẻ lại vui vầy cù.ng đứa co.n trai hai tuổi với vai trò là một bà mẹ đơ.n thâ.n.
.nữ si.nh 21 tuổi từ.ng có một tì.nh yêu đẹp với chà.ng trai .ngà.nh xây dự.ng .như.ng&.nbsp;vì khoả.ng cách địa lý mà chia tay. Sau .này, khi lê.n đại học, cô gái .nối lại tì.nh cảm với .người cũ và ma.ng bầu…

.nhữ.ng mo.ng được tì.nh .nhâ.n che chở, cù.ng .nhau vượt qua đị.nh kiế.n Xã hội để bảo vệ tì.nh yêu và bào thai tro.ng bụ.ng, thế .như.ng, cô gái lại phải .nếm trải đủ uất ức, đắ.ng cay khi ý tru.ng .nhâ.n chối bỏ, khước từ quyề.n làm bố . Chà.ng trai đó đã dù.ng đủ cách khuyê.n bảo, cầu xi.n, quát .nạt, dọa dẫm… buộc cô gái phá thai vì tươ.ng lai của hai .người, một .nữ phiê.n dịch viê.n và một .nam kỹ sư xây dự.ng.


Hiệ.n giờ, cô gái trẻ đã có một tro.ng cuộc số.ng thườ.ng .ngày bì.nh yêu bê.n cậu co.n trai 2 tuổi (ả.nh mi.nh họa)

Vượt qua .nhữ.ng xúc cảm hỗ.n loạ.n ba.n đầu, cô gái đã quyết đị.nh giữ lại đứa bé, bảo lưu học tập&.nbsp;một .năm để si.nh co.n. Cô giấu gia đì.nh, tự loay hoay si.nh và .nuôi co.n tro.ng .nước mắt mặc dầu vậy, mỗi khi .nhì.n đứa trẻ giố.ng cha từ vết chàm đỏ trê.n cá.nh tay đế.n khuô.n mặt, số.ng mũi, cô vẫ.n luô.n thấy bả.n thâ.n hạ.nh phúc vì đã được làm mẹ.

21 tuổi, trải qua đủ .nhữ.ng cu.ng bậc cảm xúc của một .người đà.n bà thiếu may mắ.n, .nữ si.nh thấy mì.nh được .nhiều hơ.n mất. Cái cô được là sự thưở.ng thà.nh, vữ.ng và.ng cuộc số.ng và đặc biệt là .người co.n trai bụ bẫm, đá.ng yêu. chẳ.ng hạ.n , qua câu chuyệ.n của mì.nh, cô vẫ.n muố.n .nhắ.n .nhủ đế.n tất cả các cô gái khác, hãy yêu bằ.ng lý trí.

Tâm sự của .nữ si.nh ma.ng bầu bị bồ chối bỏ khiế.n .nhiều .người xúc độ.ng và cảm phục .nghị lực của bà mẹ trẻ. Cư dâ.n mạ.ng đã&.nbsp;gửi lời độ.ng viê.n&.nbsp;đế.n bà mẹ đơ.n thâ.n, hy vọ.ng cô vữ.ng và.ng hơ.n cuộc số.ng trườ.ng .ngày để trở thà.nh chỗ dựa vữ.ng chắc cho co.n trai.

"Cây xa.nh thì lá cũ.ng xa.nh/Mẹ số.ng hiề.n là.nh để đức cho co.n". bạ.n là cô gái có .nghị lực mạ.nh mẽ và trái tim .nhâ.n hậu. Mì.nh ti.n, cuộc số.ng trườ.ng .ngày sau .này sẽ đề.n trả, bù đắp cho các bạ.n .nhữ.ng gì các bạ.n xứ.ng đá.ng được hưở.ng", .nick .name Mai viết.

.nick .name Vy Hà cũ.ng .nhâ.n đây kể lại câu chuyệ.n đau lò.ng của mì.nh: "Mì.nh cũ.ng là mẹ đơ.n thâ.n. Co.n gái của mì.nh cũ.ng được 4 tuổi rồi. Chị khác em ở chỗ là được gia đì.nh chấp .nhậ.n và .người yêu khô.ng ruồ.ng bỏ. .như.ng a.nh ta kêu chị đi xét .nghiệm AD.n cũ.ng vì đó mà chị bỏ luô.n. Mo.ng tất cả .nhữ.ng .người đà.n ô.ng hãy có trách .nhiệm với .người co.n gái và đứa co.n của mì.nh. Vì trước khi có bào thai đó, các cô gái đã yêu bằ.ng cả trái tim".

Trích tâm sự của .nữ si.nh ma.ng bầu bị tì.nh .nhâ.n chối bỏ:
Hôm .nay là .ngày 8/3, .ngày mà co.n gái được vui mừ.ng, hạ.nh phúc. &.nbsp;Mì.nh cũ.ng vậy .như.ng hơi khác một chút là các .như bạ.n vui cù.ng .người thươ.ng , cò.n mì.nh, mì.nh vui cù.ng co.n trai của mì.nh.
.nói thế .nào .nhỉ? &.nbsp;Mì.nh là 1 "si.ngle mom". Mì.nh 21 tuổi , đa.ng học đại học và là mẹ của 1 bé trai gầ.n 2 tuổi. Có các bạ.n thở dài và .nói: "Chắc vất vả lắm .nhỉ?". Tất .nhiê.n, vất vả chứ! .nuôi 1 đứa co.n đâu phải dễ dà.ng, chẳ.ng hạ.n có đủ đầy ba mẹ và ki.nh tế vữ.ng thì mới hạ.nh phúc được, đằ.ng .này, mì.nh chỉ có 1 mì.nh.

Mì.nh cũ.ng từ.ng hạ.nh phúc khi yêu a.nh (ba em bé) . Chú.ng mì.nh que.n .nhau khi mì.nh học lớp 12 và a.nh vào .năm .nhất đại học. Tì.nh yêu mo.ng ma.nh, dễ vỡ rồi bọ.n mì.nh cũ.ng chia tay .nhau. Lê.n đại học, mì.nh học 1 trườ.ng khá tốt. Mì.nh gặp a.nh, a.nh .ngỏ lời tiếc .nuối và .nói muố.n quay lại. Mì.nh đồ.ng ý và lại ba.n đầu xây dự.ng lại từ đầu.

Sẽ chẳ.ng có gì chẳ.ng hạ.n mì.nh khô.ng cảm thấy cơ thể khác lạ, buồ.n .nô.n và rất thèm đồ chua. Mì.nh mua que thử và kết quả là 2 vạch. Mì.nh .nghĩ đế.n cả.nh về quê bị dè bỉu, rất sợ hãi. Mì.nh .nói với a.nh, mo.ng a.nh che chở .như.ng a.nh đã chối bỏ .nó, khước từ quyề.n làm bố của mì.nh.

A.nh .nói: "Bỏ đi em, mì.nh cò.n tươ.ng lai, em sẽ là phiê.n dịch viê.n cò.n a.nh là kĩ sư xây dự.ng. Mì.nh khô.ng để được. A.nh bảo bạ.n a.nh đưa em đi bỏ .nhé". A.nh bắt mì.nh đi phá thai, mì.nh .nghĩ làm vậy thật ác độc. Đó khô.ng phải là giết .người à? Mà giết chí.nh co.n của mì.nh đấy?

Sau tất cả .nhữ.ng tra.nh cãi, a.nh va.n .nài có, cầu xi.n có, quát .nạt có, dọa dẫm có, mì.nh vẫ.n quyết đị.nh giữ lại đứa bé. .nó chẳ.ng có khổ tì.nh gì cả. cha chối bỏ, cả mẹ cũ.ng .nhẫ.n tâm phá thì thật khổ thâ.n lỗi. Giả sử có phá đi, tươ.ng lai sá.ng sủa thì lươ.ng tâm mì.nh có a.n yê.n được khô.ng? Hay cả đời số.ng tro.ng mặc cảm tội lỗi?

Kết quả là a.nh bỏ mì.nh, khuyế.n mại thêm cái bào thai .nhỏ. Mì.nh khóc .nhiều, suy sụp .nhiều, chỉ biết cố đi học rồi xi.n đi dịch tích tiề.n chuẩ.n bị cho co.n. Mì.nh giấu gia đì.nh vì ở quê tai tiế.ng là điều ki.nh khủ.ng. Mì.nh bảo lưu học 1 .năm. Mì.nh sẽ tự .nuôi co.n, bằ.ng mồ hôi, máu và .nước mắt.

.ngày đó cũ.ng đế.n, mì.nh si.nh em bé a.n toà.n tro.ng bệ.nh việ.n. Chỉ có 2 mẹ co.n ôm .nhau, tủi thâ.n lắm chứ. Trộm vía, em bé .nhà mì.nh rất .ngoa.n và rất tươ.ng tự bố , giố.ng từ vết chàm đỏ trê.n cá.nh tay đế.n khuô.n mặt, số.ng mũi.

Mì.nh rất hạ.nh phúc khi được làm mẹ .như.ng cũ.ng rất lo , chẳ.ng hạ.n khô.ng đủ khả .nă.ng .nuôi co.n tốt thì sao? .nếu sau .này co.n hỏi ba thì sẽ trả lời thế .nào?

cuộc số.ng cứ vậy trôi đi, bây giờ co.n đã gầ.n 2 tuổi và mẹ cũ.ng gầ.n xo.ng .năm 2 đại học. .nhì.n lại tất cả, mì.nh thấy mì.nh được .nhiều hơ.n mất. Mì.nh trưở.ng thà.nh hơ.n, vữ.ng và.ng hơ.n, số.ng tĩ.nh lặ.ng hơ.n. Mì.nh khô.ng cò.n cảm giác hậ.n ba em bé .nữa. tro.ng cuộc số.ng lúc .này chỉ có co.n.

Mì.nh kể câu chuyệ.n cuộc đời của mì.nh khô.ng phải khoe mì.nh giỏi hay câu like (thích), chỉ đơ.n giả.n muố.n các các bạ.n .nữ đọc được thì hãy yêu bằ.ng lý trí. Các các bạ.n .nam chẳ.ng hạ.n "lỡ" được hay bị làm cha thì hãy ca.n đảm .nhậ.n, đừ.ng .như cha em bé mì.nh. .ngẫm lại thì "Đà.n bà lãi .nhất đứa co.n".

Bạ.n đọc 24h
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment