Giám đốc già mê gái trẻ, vợ hốt hoảng xin tha thứ

Cách đây gần hai năm, tôi và cô vợ trẻ mới cưới của tôi xảy ra bất đồn.g quan điểm khi em n.hất địn.h nộp đơn vào côn.g ty tư n.hân có ôn.g giám đốc "mê gái trẻ".

Đầu đuôi câu chuyện là ôn.g ta đan.g bị dư luận xì xào đàm tiếu rằn.g ôn.g ta dứt khoát lôi bằn.g được bà vợ bằn.g tuổi ra toà ly hôn, lý do chỉ tại bà vợ phản đối chuyện ôn.g cặp bồ, cặp bịch, bao gái khôn.g tiếc tiền.
Thu nhập của em tỷ lệ thuận với việc em kêu bận để vắng nhà (Ảnh minh Thu n.hập của em tỷ lệ thuận với việc em kêu bận để vắn.g n.hà (Ản.h min.h họa)

Rồi cũn.g qua dư luận rằn.g n.gày toà phán xử chỉ có n.gười cầm cân nảy mực đại diện cho côn.g lý và hai ôn.g bà chứ con cái, dâu, rể, cháu nội, cháu n.goại trốn tiệt vì xấu hổ...
Thế n.hưn.g vợ tôi với tấm bằn.g tốt n.ghiệp loại ưu của một trườn.g đại học chín.h quy n.hất địn.h tụ tin cho rằn.g tôi khéo lo, chuyện ôn.g ấy bồ bịch là riên.g, mà chuyện vợ tôi nếu làm ở đấy thì tươn.g lai sán.g rạn.g bởi côn.g ty của ôn.g giám đốc rất đôn.g khách, thu n.hập khôn.g n.hữn.g ổn địn.h mà sẽ luỹ tiến theo thời gian và sự cốn.g hiến.
Vợ tôi còn khẳn.g địn.h rằn.g khôn.g ai có thể lay chuyển được cô ấy, bởi trái tim cô ấy luôn hướn.g về tôi, luôn dàn.h cho tôi. Khôn.g lẽ vợ nói thế rồi mà mìn.h lại làm căn.g, mà vợ chồn.g mới cưới, có điều gì lại hối khôn.g kịp nên tôi đàn.h để vợ đi làm ở cái nơi mà tôi vẫn thấp thỏm lo lắn.g đó.
n.hưn.g phải côn.g n.hận vợ tôi có cái n.hìn rộn.g, chỉ sau nửa năm làm việc cho côn.g ty, vợ tôi đã một phát thàn.h n.gười kề cận, tin tưởn.g của giám đốc với chức dan.h là trợ lý, cố vấn về kin.h doan.h cho ôn.g.
Thu n.hập của vợ thì khỏi phải bàn, bởi so với đồn.g lươn.g kỹ sư của tôi đã côn.g tác được 5 năm, lươn.g thưởn.g của vợ tôi cao gấp 5,7 lần là cái chắc. Thu n.hập của em tỷ lệ thuận với việc em kêu bận để vắn.g n.hà, tỷ lệ thuận với việc em n.gày càn.g se sua ăn diện và tỷ lệ n.ghịch với tìn.h cảm em dàn.h cho tôi mỗi n.gày.

Sán.g em trau chuốt, váy áo hợp thời tran.g, nước hoa thơm quyến rũ, son phấn kĩ càn.g hớn hở đến côn.g ty, chiều tối muộn em trở về n.hà có vẻ mệt mỏi, vội vội, vàn.g vàn.g tắm táp, cũn.g chẳn.g thèm hỏi xem chồn.g ở n.hà ăn gì, ốm khoẻ ra sao đã tay ôm gối, miện.g n.gáp vặt kêu buồn n.gủ để kiếm cớ lên phòn.g tắt điện sớm. n.hiều khi tôi cũn.g muốn thể hiện tìn.h cảm mặn nồn.g với em, n.hưn.g thấy em lạn.h n.hạt tôi cũn.g mất hứn.g.

Thế rồi cũn.g chín.h qua dư luận, chuyện ôn.g giám đốc già đa tìn.h cặp bồ với cô trợ lý trẻ xin.h đẹp, giỏi gian.g đã có chồn.g cũn.g đến được tai tôi. Đau khổ, thất vọn.g tôi đan.g tín.h kế để theo dõi bắt quả tan.g, n.hưn.g chưa kịp làm gì, tối qua vợ tôi về n.hà sớm hơn, mặt mày ủ rũ, nước mắt hai hàn.g, sụt sùi ôm lấy tôi xin tôi tha thứ, xin được quay lại đầm ấm cùn.g tôi vì em đã dại dột n.ghe lời phỉn.h nịn.h của ôn.g giám đốc để thàn.h bồ của ôn.g ta bấy lâu nay.

Còn bây giờ ôn.g ta đã tìm được một cô gái khác, hơn em về mọi mặt để thay thế nên em vừa n.hận được quyết địn.h cho thôi việc từ côn.g ty.

Theo eva
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment