Mẹ thiếu gia Âm mưu cao tay xoay chuyển thế cờ của

n.hưn.g c.huyện tìn.h của hai n.gười khôn.g được lòn.g mẹ của H. Biết tin con có n.gười yêu, bà đã sớm n.hờ n.gười điều tra thân thế của cô gái. Khi biết cô có quá khứ là gái làn.g c.hơi, qua tay bao n.gười mặt bà biến sắc.

Thấy con trai côn.g việc ổn địn.h, n.hà có điều kiện lại c.hết mê c.hết mệt cô gái làm ở quán karaoke n.gười mẹ n.hư n.gồi trên đốn.g lửa. Tron.g lúc gần n.hư tuyệt vọn.g bà đã n.ghĩ ra một kế sác.h xoay c.huyển tìn.h hìn.h.
Vừa n.ghe tiểu sử của cô gái vừa n.ghĩ đến an.h con trai độc n.hất cao to, đẹp trai, côn.g việc đàn.g hoàn.g bà n.hư đứt từn.g khúc ruột (Ản.h min.h họa)

Cậu ấm H. là con của một gia đìn.h khá giả ở Cầu Giấy, Hà Nội. Mẹ H. có tiến.g tron.g giới kin.h doan.h buôn bán, bà hiện đan.g là c.hủ của 3 n.hà hàn.g ở các con phố lớn của Thủ đô. Bố H. cũn.g là n.gười có c.hức có quyền một ở cơ quan n.hà nước. Bởi vậy, là con trai độc n.hất của gia đìn.h, H. khôn.g thiếu tiền c.ho n.hữn.g cuộc c.hơi đún.g n.ghĩa của con n.hà đại gia.

Tron.g một sin.h n.hật cậu bạn cùn.g n.hóm, H. và bạn bè vào một quán karaoke có "tay vịn". Tron.g lúc bia rượu được rót ra tới tấp, các cô c.hân dài cũn.g được gọi ra c.hăm sóc các tay c.hơi. Mắt cậu c.hủ H. khôn.g rời khỏi một cô gái cao ráo, trắn.g trẻo và có đôi mắt rất thu hút.

Sau buổi say sưa, cô gái trẻ tâm sự n.hà n.ghèo khó ở tận vùn.g núi Hòa Bìn.h, cô phải xuốn.g Hà Nội làm thuê để nuôi cả gia đìn.h. Thươn.g cảm n.gười con gái đẹp, c.hịu khó H. ra tay cứu giúp mỹ n.hân.

Từ đó cô gái may mắn được làm bạn gái của con trai n.hà giàu có. Cô n.ghỉ làm ở quán c.hỉ c.hăm c.hú vào c.hăm sóc sắc đẹp, tối tối c.hờ n.gười yêu đến đón đi ăn uốn.g, dạo phố. Đáp lại tìn.h yêu của n.gười đẹp, H. cũn.g khôn.g tiếc tiền để c.hăm lo c.ho n.gười yêu. Cô gái thíc.h gì, muốn gì c.hưa một lần H. từ c.hối


"Cấp dưới" còn rỉ tai với bà, n.gười yêu của H. từn.g là cô gái ăn c.hơi, còn sớm trao thân c.ho một tên sở khan.h. Sau khi no xôi c.hán c.hè hắn bắt tay với đồn.g bọn bán cô san.g Trun.g Quốc để tiếp khác.h. Khi được giải cứu về Việt Nam, cô dạt xuốn.g Hà Nội kiếm sốn.g bằn.g n.hữn.g đồn.g tiền của đàn ôn.g.

Vừa n.ghe tiểu sử của cô gái vừa n.ghĩ đến an.h con trai độc n.hất cao to, đẹp trai, côn.g việc đàn.g hoàn.g bà n.hư đứt từn.g khúc ruột. Bà âm thầm dự tín.h tron.g đầu n.hữn.g kế hoạc.h cao tay.

Đún.g n.hư dự đoán của n.gười mẹ vì yêu cô gái thật lòn.g, c.hỉ sau một thời gian n.gắn an.h c.hàn.g H. đưa n.gười yêu về ra mắt bố mẹ. n.hìn con trai tỏ ra c.hất c.hơi n.hưn.g gươn.g mặt vô tư, dại dột xoắn xuýt bên cô gái xin.h đẹp, bề n.goài hiền làn.h n.hưn.g khôn.g giấu nổi sự từn.g trải, ran.h mãn.h bà đã khôn.g hài lòn.g.

Trước mặt mẹ c.hồn.g tươn.g lai, vừa đem biếu tặn.g bà giỏ hoa quả đắt tiền cô gái vừa tự giới thiệu mìn.h có học hàn.h, đan.g đi làm ở một côn.g ty tư n.hân. Cô nào biết rằn.g "lý lịc.h" của cô đã bị mẹ n.gười yêu nắm rõ n.hư lòn.g bàn tay.

Khi con trai vẫy taxi c.ho n.gười yêu về bà đã gọi an.h vào n.hà nói c.huyện. Bà nói, là dân kin.h doan.h buôn bán hàn.g c.hục năm nay khôn.g ai có thể qua nổi mắt bà. Bà thấy cô gái xin.h đẹp n.hưn.g khôn.g hợp để lấy về làm vợ vì cô ta quá ran.h mãn.h và khôn.g tươn.g xứn.g với gia cản.h n.hà bà. n.hưn.g n.hữn.g lời nói từ tâm can n.gười mẹ khôn.g lọt vào nổi tai c.hàn.g thiếu gia.

Bà càn.g lo lắn.g hơn khi một lần xem điện thoại của con trai bà biết cô ta đan.g muốn có thai, cô ta khuyên con bà nên dùn.g các.h này làm sức ép để buộc gia đìn.h bà phải làm đám cưới.

Bà nói khôn.g được n.hờ họ hàn.g khuyên giải cũn.g khôn.g xon.g. n.gười phụ nữ ấy tìm mọi các.h để tác.h đôi tìn.h n.hân n.hưn.g n.hữn.g việc làm của bà càn.g khiến đôi trẻ dín.h n.hau n.hư sam. Thậm c.hí, bà còn cất côn.g giới thiệu c.ho con n.hữn.g cô gái con bạn bè, đối tác của bà vừa xin.h đẹp, gia đìn.h căn bản n.hưn.g an.h c.hàn.g khôn.g thèm để mắt đến. Cuối cùn.g, bà phải n.hờ đến cán.h thám tử "cứu n.guy".

An.h Phạm n.gọc Tỉn.h, Giám đốc côn.g ty thám tử, c.hia sẻ: "n.gười phụ nữ ấy gặp c.hún.g tôi tron.g sự c.hán nản, bất lực. Con của bà đe dọa nếu mẹ làm căn.g an.h ta sẽ dọn ra ở luôn cùn.g cô gái kia nên bà khôn.g dám làm to c.huyện. Tron.g buổi nói c.huyện, bà liên tục n.hấn mạn.h: "Các an.h phải giúp tôi cái giá nào tôi cũn.g đáp ứn.g được".

Sau n.hiều lần cân n.hắc, phươn.g án cuối cùn.g cũn.g được bà mẹ thôn.g qua. Theo đó, n.hóm thám tử sẽ cử an.h Hoàn.g A., một than.h niên có n.goại hìn.h, đón.g giả làm con trai một gia đìn.h có điều kiện tiếp cận cô gái.

n.hóm thám tử đã đầu tư để xây dựn.g Hoàn.g A. trở thàn.h n.gười có điều kiện. Cụ thể Hoàn.g A. phải có các.h ăn nói, đi đứn.g, các.h tiêu tiền thể hiện tầm của con n.hà giàu có. n.goài ra điện thoại, quần áo, xe, căn hộ...của an.h cũn.g được tran.g bị n.hữn.g thứ đắt tiền n.hất. Theo kế hoạc.h an.h c.hàn.g vô tìn.h gặp gỡ cô gái và đem lòn.g yêu mến, tán tỉn.h. n.hữn.g lời có cán.h, n.hữn.g món quà đắt tiền, n.hữn.g lần đi ăn nơi san.g trọn.g đã làm cô gái c.hú ý.

Lúc này, n.gười tìn.h của H. bắt đầu có sự so sán.h, đán.h giá. Tron.g lúc c.huyện tìn.h yêu với H. bị gia đìn.h n.gười yêu n.găn cấm (tron.g thời gian này mẹ H. liên tục tạo áp lực lên con trai và n.gười yêu buộc c.hia tay) thì an.h c.hàn.g mới cũn.g n.hà khá giả, c.hịu c.hi và quan trọn.g là cũn.g khôn.g kém phần yêu c.hiều cô. Cô gái trẻ hoa mắt trước vật c.hất đã thay lòn.g đổi dạ. Cô ta sẵn sàn.g theo c.hân n.gười mới vào n.hà n.ghỉ để tâm sự.

Lúc này, bà mẹ của H. mới đưa tất cả n.hữn.g bằn.g c.hứn.g của n.hóm thám tử thu thập được tron.g quá trìn.h tán tỉn.h cô gái bày ra trước mắt con trai. Bà khôn.g quên n.hấn mạn.h: "Cô ta đến với con c.hỉ vì tiền khi có n.gười khác n.hiều tiền hơn đến cô ta sẵn sàn.g từ bỏ con vậy con ở bên một n.gười n.hư vậy để làm gì?".

Sợ con khôn.g tin bà sẵn sàn.g cùn.g an.h bắt taxi đến n.hà n.ghỉ nơi cô gái và n.gười tìn.h mới đan.g "vui vẻ" để bắt tận tay day tận mặt n.hưn.g trước n.hữn.g bằn.g c.hứn.g rõ n.hư ban n.gày, H. lắc đầu từ c.hối lời đề n.ghị của mẹ.

Dù rất đau đớn n.hưn.g cuối cùn.g thiếu gia H. vẫn phải c.hấp n.hận sự thật. Tron.g khi đó, c.hàn.g than.h niên "giàu có, c.hịu c.hơi" do n.hóm thám tử cử để tiếp cận cô gái cũn.g n.han.h c.hón.g rút lui, xóa mọi dấu vết để lại sự n.gạc n.hiên cực độ c.ho cô gái.

Một thời gian sau, bà mẹ đến côn.g ty để cám ơn thám tử. Bà nói, sau thời gian đau khổ an.h c.hàn.g đã n.guôi n.goai và đan.g tập trun.g c.ho côn.g việc, c.hấp n.hận tìm các quan hệ mới.

Tâm sự bạn đọc
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment