Kết cục của một câu chuyện tình…Vợ anh lén cho tôi uống thuốc phá thai

Tỉn.h lại tron.g bện.h viện. Tôi sữn.g sờ n.ghe bác sĩ hỏi tại sao cái thai lớn n.hư vậy mà tôi vẫn cố tìn.h uốn.g thuốc phá thai. Tôi chết lặn.g n.hớ tới ly nước cam vợ an.h n.gọt n.gào mời tôi uốn.g.
 Giờ đây, chún.g tôi chín.h thức trở thàn.h vợ chồn.g tôi mới biết nửa câu chuyện còn lại an.h đã giấu tôi. (Ản.h min.h họa)

Hạn.h phúc là một tấm chăn hẹp. n.gười này ấm thì n.gười kia sẽ lạn.h. Valentine này tôi sẽ kể các bạn n.ghe câu chuyện của chín.h tôi-n.gười n.goài lề hạn.h phúc.

Khi tôi 20 tuổi. Tôi yêu đời, tôi lãn.g mạn n.hưn.g tôi chưa từn.g yêu ai. Tron.g khi bạn bè chia tay đến lần thứ hai, thứ ba tôi vẫn ca bài ca cô đơn. Bởi vì tôi muốn tìn.h yêu đầu tiên của tôi phải là cảm xúc thật sự chứ khôn.g phải là lo ế mà vơ đại một n.gười để yêu. Tôi làm thu n.gân kiêm phục vụ quán bia của chú tôi vào mỗi buổi tối. Ở đó tôi tận mắt chứn.g kiến n.gười yêu, n.gười chồn.g, n.gười cha của n.gười khác họ ra sao khi tron.g n.gười đã có tý men. Họ nói năn.g, hàn.h xử thật kin.h khủn.g và tôi càn.g quyết tâm sẽ FA (độc thân) suốt đời.

Tối thứ 7 trời mưa. Quán vắn.g khách. Vợ chồn.g chú tôi đi vắn.g chỉ còn tôi dọn dẹp cửa hàn.g. Tôi n.gừn.g tay bên đốn.g cốc chén khi n.ghe tiến.g xe dừn.g trước cửa. Một n.gười đàn ôn.g ướt sũn.g nước mưa bước vào gọi một ca bia. Tôi n.hìn n.hữn.g giọt nước n.hỏ ton.g ton.g trên quần áo an.h mà thấy rét thay cho an.h. n.hưn.g tôi khôn.g có thời gian bận tâm n.hiều chuyện đó. Tôi phải dọn cho xon.g tàn dư của mấy bàn n.hậu chiều nay. Vị khách tửu lượn.g rất khá nên tôi cũn.g vất vả chạy đi chạy lại mấy lượt. 23h30, tôi bắt đầu thu dọn bàn ghế chuẩn bị đón.g cửa. Vị khách đã say mềm. Than.h toán xon.g thì cũn.g lăn đùn.g ra giữa quán. Tôi đàn.h phải dắt xe máy an.h vào cất rồi kêu giúp chiếc taxi về côn.g ty an.h. Phải chật vật lắm an.h taxi và tôi mới đỡ an.h ta lên xe được. Vị khách gục xuốn.g n.gủ say sưa. Có lẽ an.h phải chán nản lắm mới uốn.g say tới mức này.

Tôi và an.h quen n.hau vậy đấy, n.hữn.g thán.g n.gày an.h côn.g tác tại Hà Nội an.h dàn.h mọi buổi tối để có mặt ở quán bia n.hà chú tôi chỉ để sau đó tôi lại gọi taxi đưa an.h về. Mỗi n.gày lặn.g lẽ trên taxi đưa an.h về tôi thấy thiện cảm và đơn phươn.g với an.h. Một n.gười tôi khôn.g biết chút thôn.g tin gì. Tối thứ 7 khác, an.h tới quán n.hư thườn.g lệ. Vẫn gọi bia, vẫn đi một mìn.h, vẫn ướt lạn.h n.hư cái n.gày đầu tiên gặp an.h. n.hưn.g lần này tôi khôn.g man.g bia cho an.h. Tôi pha cho an.h ly trà lipton nón.g. An.h n.gỡ n.gàn.g, khẽ mỉm cười:

- Em khôn.g muốn đưa tôi về nữa hả?

- À, khôn.g. Tại em n.ghĩ an.h đan.g bị lạn.h một ly trà sẽ tốt cho an.h hơn.

An.h khôn.g nói gì chỉ trầm n.gâm bên tách trà n.hỏ.

Tôi và an.h quen n.hau vậy đấy, n.hữn.g thán.g n.gày an.h côn.g tác tại Hà Nội an.h dàn.h mọi buổi tối để có mặt ở quán bia n.hà chú tôi chỉ để sau đó tôi lại gọi taxi đưa an.h về. (Ản.h min.h họa)

Hà Nội rộn.g và đôn.g n.gười. n.hưn.g Hà Nội lạn.h lắm vì an.h chẳn.g quen ai. n.hưn.g cái cảm giác khi mìn.h say được ai đó đưa về nó ấm lắm. An.h đã nói vậy khi tôi và an.h lan.g than.g ở n.hữn.g con phố Hà Nội. Thời gian trôi qua. Tôi càn.g ở bên an.h lâu thì tìn.h cảm tôi dàn.h cho an.h càn.g n.hiều .Tôi mon.g chờ một tín hiệu nơi an.h. n.hưn.g an.h chỉ im lặn.g, hờ hữn.g. Đêm đêm nằm thao thức trên giườn.g tôi n.ghĩ về an.h. Hay an.h chỉ coi tôi là một n.gười bạn, một n.gười em? Hay an.h đã có vợ? Nước mắt tôi ứa ra. Đừn.g là n.hư vậy n.hé.

Sin.h n.hật tôi, an.h và tôi bên chiếc bán.h thắp 20 cây nến tron.g một quán cà phê yên tĩn.h. Tôi n.hắm mắt thì thầm:

- Em ước an.h là n.gười yêu em.

Tôi biết tôi nói đủ to để an.h có thể n.ghe thấy. n.hưn.g khi mở mắt ra an.h vẫn cố thản n.hiên n.hư khôn.g n.ghe thấy gì. An.h giục tôi cắt bán.h. Hai đứa ăn bán.h, cười đùa n.hưn.g nụ cười của tôi sượn.g n.gắt. An.h đưa tôi về trước cửa n.hà rồi quay xe đi.

- An.h!

Tôi gọi lại…

- Em yêu an.h.

Im lặn.g. Một lát an.h nói khẽ.

- An.h về đây. Muộn rồi em cũn.g n.ghỉ sớm đi.

Giờ thì tôi nổi khùn.g lên. Tại sao khi tôi chủ độn.g tỏ tìn.h với an.h rồi an.h vẫn khôn.g chịu thẳn.g thắn trả lời tôi. Tại sao an.h khôn.g đón n.hận cũn.g khôn.g từ chối tìn.h cảm của tôi? An.h gieo hi vọn.g rồi lại giật nó khỏi tôi. Bao ấm ức tôi trút hết ra theo cách trẻ con n.hất. Cũn.g đún.g mà, an.h là n.gười đầu tiên tôi thích tôi làm sao có kin.h n.ghiệm mà biết cái gì nên nói và cái gì khôn.g nên. Giận dữ, xấu hổ, tủi thân. Tôi trút hết vào an.h. An.h n.ghe hết. An.h nói khi tôi khôn.g còn gì để mắn.g an.h nữa.

- An.h xin lỗi, an.h đã có vợ rồi. An.h khôn.g thể n.hận lời yêu em để lừa dối tìn.h cảm em được. Mìn.h chỉ dừn.g lại ở tìn.h bạn được khôn.g em?

Tôi sữn.g n.gười. Bó hoa an.h tặn.g cả buổi tối tôi nân.g niu giờ rơi rụn.g tan tác dưới chân tôi. Mất một lúc lâu tôi mới hiểu hết n.hữn.g gì an.h nói. Có vợ…làm bạn.. Tôi bước vào n.hà khôn.g quan tâm mìn.h đặt chân vào đâu. Leo lên giườn.g mà khôn.g cần tháo giày, tôi bỏ mặc n.hữn.g giọt nước mắt thi n.hau rơi.

Hai tuần. Tôi khôn.g ra khỏi n.hà. Khôn.g xuốn.g quán bia. Khôn.g tha thiết bất kì thú vui nào. Lần đầu tiên sau bao n.hiêu năm FA tôi cô đơn.

0h34 phút! Khôn.g n.gủ được tôi trầm lặn.g bên ban côn.g. Điện thoại reo. An.h gọi. Tôi tắt n.guồn. Nếu an.h đã có vợ, đã thẳn.g thừn.g từ chối tìn.h cảm của tôi thì an.h gọi để làm gì nữa? Để an ủi hay ban phát cho tôi tý tìn.h cảm thươn.g hại? Tôi ghét an.h. Tôi khôn.g muốn n.ghĩ tới an.h nữa.

3h05p sán.g. Tôi mở điện thoại. 20 cuộc gọi n.hỡ của an.h và một tin n.hắn duy n.hất “An.h chờ em ở cổn.g n.hà em”. Khoác thêm chiếc áo tôi chạy xuốn.g mở cổn.g An.h vẫn n.gồi trước cổn.g trên mặt bê bết máu. Thấy tôi an.h vụt đứn.g lên.

- Sao giờ an.h còn đứn.g đây nữa. An.h sao vậy?

An.h ôm chầm lấy tôi. Mặc kệ cái đẩy ra yếu ớt của tôi. Tôi biết từ giây phút này tôi sẽ làm sai. n.hưn.g tôi đan.g hạn.h phúc, thứ hạn.h phúc cướp của n.gười khác.

Thủa an.h còn là chàn.g sin.h viên tỉn.h lẻ mới tốt n.ghiệp đại học đã may mắn được n.hận vào một tập đoàn lớn. Được tổn.g giám đốc chiếu cố và gả con gái duy n.hất cho an.h. Một bước an.h đã đổi đời. Có vợ đẹp, có biệt thự hàn.g chục tỷ, có địa vị mà bất kì kẻ nào cũn.g gan.h tỵ. An.h biết ơn vợ và gia đìn.h vợ. 15 năm phụn.g sự cho tiền, tới giờ an.h khôn.g biết có lúc nào mìn.h từn.g yêu chưa? Vợ an.h khôn.g thể có con. An.h khôn.g bao giờ n.ghĩ tới ai bên n.goài vậy nên càn.g khôn.g có chuyện an.h muốn có con bên n.goài.

Mỗi n.gày trở về căn biệt thự rộn.g thên.h than.g vắn.g lặn.g lòn.g an.h thấy trốn.g rỗn.g. Chuyến côn.g tác Hà Nội giám sát việc xây dựn.g chi n.hán.h tại miền Bắc an.h đã bị lỡ n.hịp bởi một n.gười kém an.h tới 17 tuổi. Để hằn.g đêm an.h giằn.g xé giữa hai ý n.ghĩ sốn.g thật với trái tim hay sốn.g cho tìn.h n.ghĩa vợ chồn.g. An.h quen vợ một tuần thì cưới, chưa đủ thời gian để yêu n.hưn.g mười lăm năm qua đã có quá n.hiều vui buồn khiến tìn.h n.ghĩa vợ chồn.g sâu đậm. Sau đêm sin.h n.hật tôi, đêm nào an.h cũn.g tới cổn.g n.hà tôi cho tới khi tôi tắt đèn đi n.gủ. Đêm nay, an.h quyết địn.h bày tỏ tìn.h cảm của mìn.h n.hưn.g điện thoại tôi tắt máy. An.h cứ chờ tôi. An.h bị một n.hóm than.h niên cướp mất xe và toàn bộ tài sản lại còn bị đán.h bầm dập.

Tôi gục đầu vào n.gực an.h. Hạn.h phúc tron.g bất an. An.h chỉ còn một tuần cuối cùn.g trước n.gày kết thúc đợt côn.g tác. An.h nói sẽ trở về vào n.gày 19/6 kỉ niệm n.gày cưới của an.h chị. An.h dàn.h n.hiều thời gian bên tôi. Đưa tôi đi dạo trên n.hữn.g triền đê đầy gió thổi. Dạy tôi thả diều, n.hữn.g con diều vi vút tron.g gió lộn.g. An.h nói từn.g mơ ước được đưa vợ và n.hữn.g đứa con đi thả diều, được chạy chân trần trên cỏ xan.h, được nói cười với n.hữn.g n.gười mìn.h yêu thươn.g n.hất. An.h đưa tôi đến n.hà thờ vào một sán.g chủ n.hật. Tôi hơi bất n.gờ khi phát hiện ra lí do an.h biến mất mỗi sán.g n.gày n.ghỉ. An.h thườn.g tới n.hà thờ cầu kin.h. Vậy là an.h có tôn giáo khác tôi .Tôi thờ Phật, n.hưn.g chỉ dịp lễ tết mới tới đền chùa. Tôi lặn.g yên quỳ bên an.h n.ghe tiến.g n.guyện mà lòn.g than.h thản. Buổi cầu kin.h kết thúc, an.h và tôi n.gồi lại nơi giáo đườn.g. An.h kể tôi n.ghe về n.ghi thức đám cưới của n.gười theo đạo Thiên Chúa. Tôi thấy đâu đó xa xa hìn.h ản.h tôi tron.g chiếc váy trắn.g sán.h bước bên an.h tới trước Cha. Cha sẽ ban phước cho cuộc hôn n.hân của tôi .Tôi biết đó là viển vôn.g. Tôi khôn.g đòi hỏi an.h li hôn để cho tôi dan.h phận. Chỉ là tôi muốn được yêu an.h cho trọn mối tìn.h đầu.

19/6. n.gày nước mắt tôi rơi còn vợ an.h mỉm cười tron.g hạn.h phúc. An.h khôn.g cho tôi đi tiễn an.h ở sân bay. An.h nói an.h ghét thấy tôi khóc. Tôi gật đầu đồn.g ý. n.hưn.g an.h khôn.g hề biết rằn.g tôi lặn.g lẽ đứn.g ở xa n.hìn an.h. Tôi muốn thu vào mắt, cất vào tim hìn.h bón.g của an.h để rồi sau này xa mãi mãi. Điện thoại báo tin n.hắn. Tôi vội vàn.g mở máy.

- “An.h nợ em một chiếc n.hẫn và lời cầu hôn. Một n.gày nào đó an.h sẽ trả lại em”

Tôi khôn.g gọi điện hay n.hắn tin gì cho an.h từ khi an.h về Sài Gòn. Đó là cách duy n.hất bảo vệ hạn.h phúc của cả ba. Thứ hai hằn.g tuần an.h tới côn.g ty họp an.h sẽ gọi cho tôi. Mỗi tuần chỉ có một n.gày vui mừn.g, hạn.h phúc để n.ghe thấy giọn.g Nam thân thuộc của an.h. Để có thể nói cho an.h n.hữn.g nỗi n.hớ dày vò tôi cả tuần qua. Khi đó tôi thấy mìn.h được sốn.g trọn vẹn.

Tôi xin việc ở một côn.g ty điện tử tại Bắc Nin.h. Tôi cũn.g cần một côn.g việc để ổn địn.h cuộc sốn.g. Và giờ tôi đã có thai. Tôi biết điều ấy khi an.h về Nam hai thán.g. n.hưn.g đó là bí mật tôi giữ cho riên.g mìn.h. Tôi yêu an.h n.hưn.g tôi khôn.g muốn dùn.g đứa con để trói buộc an.h, để phá hoại gia đìn.h và sự n.ghiệp của an.h. Đứa bé lớn lên âm thầm cùn.g n.hữn.g nỗ lực của tôi để có thể lo cho con lúc chào đời.

Một n.gày, tôi bất n.gờ n.hận được cuộc gọi của một phụ nữ n.gười miền Nam. Tôi chưa từn.g gặp n.hưn.g tôi biết đó là ai. n.gười đó hẹn gặp tôi ở quán cà phê gần nơi tôi làm việc. Tôi đối diện với chị- vợ của n.gười tôi yêu. Chị mặc chiếc váy san.g trọn.g, man.g nữ tran.g đắt tiền. Còn tôi mặc đồn.g phục côn.g ty. Tôi n.ghĩ chị sẽ đán.h tôi, chửi tôi hay làm gì đó tươn.g tự. n.hưn.g khôn.g, chị mỉm cười mời tôi ly nước cam đã gọi sẵn. Lin.h cảm của phụ nữ cho chị biết n.hữn.g biểu hiện khác thườn.g của chồn.g. Chị đã thuê thám tử điều tra. Chị rất sốc khi biết về tôi và đứa trẻ. Chị quyết địn.h bay ra Bắc gặp tôi. Khi n.ghe lời hứa của tôi rằn.g sẽ cắt đứt với chồn.g chị thì chị đã vui vẻ ân cần đỡ tôi đứn.g dậy ra về. Chị đưa tôi số tiền rất lớn để tôi lo cho cuộc sốn.g sau nay. Khi bón.g vợ an.h vừa đi khuất tôi đã thấy n.hữn.g cơn đau bụn.g bất thườn.g. Tôi n.gã xuốn.g đườn.g n.gất đi…

Tỉn.h lại tron.g bện.h viện. Tôi sữn.g sờ n.ghe bác sĩ hỏi tại sao cái thai lớn n.hư vậy mà tôi vẫn cố tìn.h uốn.g thuốc phá thai. Tôi chết lặn.g n.hớ tới ly nước cam vợ an.h n.gọt n.gào mời tôi uốn.g. Thật may là đứa bé khôn.g sao n.hưn.g nó sẽ phải đối mặt với n.guy cơ dị tật. Từn.g giọt nước mắt lăn dài, sự ghen tuôn.g có thể khiến một n.gười nỡ ra tay với đứa trẻ còn tron.g bụn.g sao? Tôi nằm im n.ghe con độn.g đậy tron.g bụn.g. Em bé của tôi chắc đã sợ lắm.

n.gày trở dạ, một mìn.h tôi vật lộn tron.g bện.h viện. Khôn.g n.gười thân, bạn bè. Tôi n.hớ an.h quay quắt n.hưn.g chỉ biết gọi tên an.h tron.g thầm lặn.g. Đứa bé sin.h ra khỏe mạn.h. Con có chiếc mũi cao than.h tú của an.h. Có đôi mắt đuôi dài và có cái miện.g tròn vo. Tôi n.gắm con thầm ước an.h có thể bên tôi lúc này để chia sẻ niềm vui cùn.g tôi. n.hưn.g niềm vui, hạn.h phúc đó là hạn.h phúc đi mượn. Giờ đã đến lúc phải trả lại. Tôi sẽ sốn.g với con cùn.g kí ức đẹp về an.h.

Ba năm đã trôi qua n.hư thế. Tôi n.hớ an.h n.hưn.g khôn.g mon.g an.h trở lại. Tôi yêu an.h n.hưn.g khôn.g mon.g an.h là của riên.g mìn.h. Điện thoại tôi đổ chuôn.g số của vợ an.h. Tôi sợ hãi n.ghe máy. Tôi rất sợ có chuyện gì đó xảy ra nếu chị biết đứa bé vẫn còn sốn.g. n.hưn.g có vẻ chị khôn.g quan tâm điều đó. Giọn.g chị lạn.h lùn.g nói tôi ra sân bay đón an.h. An.h sắp chết rồi. An.h bị un.g thư gan. Giờ an.h và chị đã li hôn. Toàn bộ tài sản đã giao lại cho chị. Tôi và đứa bé khôn.g được phép mơ về số tài sản đó. Tôi và con vội vã ra sân bay. An.h yếu tới mức chỉ có thể n.gồi trên xe lăn. Bốn năm xa cách. Tôi n.hào vào lòn.g an.h n.ghẹn n.gào. Đứa con yên lặn.g n.hìn an.h man.g vẻ mặt sợ hãi.

- Con hãy gọi ba đi con. Đây là ba con đó.

- Ba! Ba ơi! Giờ tới an.h thật sự bất n.gờ.Tôi chưa từn.g nói với an.h về sự tồn tại của con. Có lẽ vợ an.h cũn.g khôn.g cho an.h biết. Đôi bàn tay an.h run run chìa ra đón con vào lòn.g. An.h đã đợi quá lâu để có thể được làm cha. An.h òa khóc ôm chặt con tay còn lại cứ siết mãi tay tôi. Tôi khôn.g dám mơ có n.gày n.hư thế. n.gày an.h thật sự về bên tôi. Dù ốm đau bện.h tật, dù khố rách áo ôm tôi chỉ cần an.h là đủ rồi.

Tôi phải tăn.g ca n.hiều hơn để đủ tiền lo chữa trị cho an.h và cho con đi học. Mỗi n.gày rời côn.g ty tôi hoàn toàn kiệt sức. n.hưn.g về tới n.hà n.hìn an.h và con cùn.g chơi đùa vui vẻ tôi tự n.hủ sẽ cố gắn.g n.hiều hơn nữa. Vất vả một chút n.hưn.g đổi lại n.gày thán.g an.h bên con và tôi, tôi cũn.g cam lòn.g.

Một chiều thứ 7 an.h biến mất chỉ để lại mẩu giấy n.hỏ n.hắn rằn.g an.h có việc quan trọn.g phải đi. Suốt đêm mưa rả rích. Tôi thức trắn.g đêm tìm an.h. An.h đan.g bện.h nặn.g n.hư vậy lỡ xảy ra chuyện gì mẹ con tôi biết sốn.g thế nào đây? Hết đêm. Sán.g chủ n.hật tôi cũn.g khôn.g thấy an.h về. Tôi phờ phạc chỉ trực đổ xuốn.g. Bỗn.g chuôn.g điện thoại, một than.h niên lạ mặt thôn.g báo an.h bất tỉn.h ở n.hà thờ. Tôi dắt con lao tới tìm an.h. Tôi xộc vào một đám cưới sắp cử hàn.h n.háo n.hác tìm an.h. Xun.g quan.h tiến.g vỗ tay van.g rần. An.h tươi tỉn.h, khỏe mạn.h mặc vest chờ tôi bên đức Cha. Quá giận dữ tôi lao đến tát an.h. Cơn giận của tôi khôn.g tài nào kiềm chế được.

- Em đán.h an.h đi. Đán.h xon.g thì phải làm vợ an.h n.hé.

An.h rút chiếc n.hẫn tron.g túi ra đeo vào tay tôi. Đây có lẽ là đám cưới kì cục n.hất từn.g diễn ra trên quả đất. Chú rể và quan khách ăn vận chỉn.h tề còn cô dâu đầu tóc bù xù, mặc bộ đồ n.gủ, chân thì đi hai chiếc dép khác n.hau. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quần.g. Phải mất hai tiến.g chờ đợi mọi n.gười mới thấy được diện mạo đún.g n.ghĩa của cô dâu. Con tôi dắt tôi bước vào lễ đườn.g tron.g tiến.g violon dìa dặt n.hư giây phút tôi đã từn.g mơ cách đây n.hiều năm. Xun.g quan.h gia đìn.h, bạn bè, đồn.g n.ghiệp cùn.g đứn.g lên vỗ tay chúc mừn.g cho hạn.h phúc của chún.g tôi.

Giờ đây, chún.g tôi chín.h thức trở thàn.h vợ chồn.g tôi mới biết nửa câu chuyện còn lại an.h đã giấu tôi. Sau khi cho tôi uốn.g thuốc phá thai, vợ an.h trở về chị đã vô cùn.g ân hận khi biết n.hữn.g gì đứa bé có thể phải chịu vì hàn.h độn.g của mìn.h. n.hưn.g tìn.h yêu đã che mất lòn.g n.hân ái tron.g trái tim chị. Chị rất sợ mất an.h nếu an.h biết tôi đã có con với an.h. An.h sẽ bỏ chị để chạy theo mẹ con tôi. n.hưn.g chị cũn.g hiểu rất rõ tìn.h cảm an.h dàn.h cho tôi khôn.g phải mối tìn.h qua đườn.g. Chín.h chị dựn.g lên bện.h án un.g thư của an.h buộc an.h phải giả bện.h sắp chết, khôn.g một xu dín.h túi để thử thách tìn.h cảm của tôi. Để chị có thể yên tâm ra đi nếu biết tôi cũn.g sẵn sàn.g hi sin.h cho an.h. Toàn bộ tài sản chị đổi tên cho con tôi. Chị nói đó là món quà chị muốn tặn.g lại để cho tươn.g lai con tốt đẹp hơn. Giờ chị thấy rất than.h thản, chị sẽ đi tìm hạn.h phúc mới của mìn.h…


Tâm sự bạn đọc

Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment