Bố chồng chất đầy đồ lót của tôi trong phòng

Vào phòn.g bố c.hồn.g, tôi bỗn.g khựn.g lại khi thấy ôn.g đan.g cởi bỏ tran.g phục rồi "tấn côn.g" c.hiếc áo n.gực lấy trộm của tôi...“Tôi luôn có cảm giác bố c.hồn.g liếc trộm tôi với con mắt dâm đãn.g kỳ quái“.

Tôi và c.hồn.g c.hín.h thức yêu n.hau từ thời sin.h viên. Sau khi tốt n.ghiệp, cả hai cùn.g làm việc tại một thàn.h phố. n.hà c.hồn.g tôi cũn.g ở tại đây, vì vậy, c.hún.g tôi quyết địn.h dọn về sốn.g c.hun.g với bố sau khi kết hôn. Mẹ an.h đã mất từ hồi c.hún.g tôi c.hưa quen n.hau.

Năm n.goái, c.hún.g tôi quyết địn.h tổ c.hức lễ cưới. Trước khi kết hôn, tôi coi c.huyện sốn.g c.hun.g với bố c.hồn.g là lẽ tự n.hiên, vì ôn.g đã cao tuổi, nếu sốn.g cô quạn.h một mìn.h sẽ rất tủi thân. n.hưn.g sau đó, tôi bỗn.g phát hiện án.h mắt bố c.hồn.g n.hìn tôi rất lạ. Mỗi lần c.hồn.g tôi đi vắn.g, c.hỉ còn hai bố con ở n.hà, ôn.g lại tỏ ra thân mật khác thườn.g với con dâu. Tôi luôn có cảm giác bố c.hồn.g liếc trộm tôi với con mắt dâm đãn.g kỳ quái. n.hưn.g khi ấy, tôi n.ghĩ mìn.h quá mẫn cảm, nên n.han.h c.hón.g dẹp bỏ lo lắn.g và khôn.g thổ lộ với c.hồn.g.

c.hồn.g tôi lại đi côn.g tác dài n.gày. Tôi rất sợ vắn.g an.h. Mỗi khi c.hỉ còn hai bố con, tôi c.hỉ muốn lẩn trán.h tron.g phòn.g mìn.h. Hôm kia, tôi bỗn.g phát hiện khóa phòn.g tắm bị hỏn.g, dù cài các.h nào cũn.g khôn.g được. n.hưn.g vì c.hồn.g c.hưa về nên hai bố con tôi vẫn dùn.g tạm, c.hưa sửa lại. Tôi c.hủ quan khi n.ghĩ rằn.g, khóa hỏn.g cũn.g khôn.g sao, vì c.hẳn.g có n.gười lạ vào n.hà.

Tối qua, tôi về rất muộn, n.hưn.g vẫn tắm gội kỹ càn.g rồi mới đi n.gủ. Khi ấy, bố c.hồn.g đan.g xem ti vi tron.g phòn.g. Vì cửa hỏn.g, tôi đàn.h khép hờ khi tắm và vô tư n.ghĩ sẽ c.hẳn.g có c.huyện gì xảy ra. n.hưn.g đột n.hiên, cửa mở toan.g. Bố c.hồn.g sừn.g sữn.g trước mặt tôi. Hóa ra ôn.g địn.h đi vệ sin.h. Tôi giật mìn.h, hét toán.g lên một tiến.g, đầu óc trốn.g rỗn.g… Địn.h thần lại, tôi vớ vội khăn tắm c.he cơ thể đan.g trần n.hư n.hộn.g của mìn.h. Cả tôi và bố c.hồn.g đều rất lún.g tún.g vì tìn.h huốn.g trớ trêu này. Ôn.g cụ c.hầm c.hậm khép cửa phòn.g tắm rồi quay đi. Còn tôi, đứn.g n.hư trời trồn.g mất vài phút.

Mãi rồi mới tỉn.h táo lại. Tôi tắm vội tắm vàn.g và c.hui vào phòn.g mìn.h. Có lẽ tôi nên qua nói c.huyện rõ ràn.g với ôn.g. Dù biết ôn.g c.hỉ vô tìn.h, n.hưn.g nếu cứ lặn.g thin.h khôn.g nói, thì cả hai đều rất khó xử. Thậm c.hí, tôi phải đề n.ghị ôn.g n.gày mai sửa lại khóa phòn.g tắm c.ho an toàn. n.ghĩ đoạn, tôi rón rén đi qua phòn.g bố c.hồn.g. Thườn.g n.gày, tôi ít qua đó. Khi thấy tiến.g ti vi vẫn mở rào rào, tôi c.hủ quan c.hỉ gõ cửa một lần rồi vào. Cản.h tượn.g hãi hùn.g hiện ra trước mắt khiến tôi suýt té xỉu. Bố c.hồn.g đan.g cởi quần, rồi “tấn côn.g” c.hiếc áo n.gực lấy trộm của tôi. Trời ơi, c.hín.h là c.hiếc áo mà tôi tìm vàn.g mắt khôn.g ra từ tuần trước. Đảo mắt quan.h phòn.g, tôi còn phát hiện n.hữn.g nội y khác của mìn.h bị ôn.g c.hất đốn.g trên đầu giườn.g. Khôn.g c.hịu đựn.g nổi, tôi đón.g sầm cửa rồi trở về phòn.g mìn.h. Tâm trạn.g tôi lúc ấy rối n.hư tơ vò. Vì sao lại xảy ra cơ sự này? Bố tôi đã cao tuổi, sao còn hàn.h xử n.gớ n.gẩn n.hư vậy?

Tôi bỗn.g n.hớ đến tìn.h huốn.g n.gượn.g c.hín mặt lúc đan.g tắm. Lẽ nào, n.gay cả c.huyện đó cũn.g là do ôn.g cố ý? Khi c.hồn.g về, tôi có nên kể rõ mọi c.huyện với an.h? Tôi phải làm sao để giải quyết êm xuôi c.huyện này?

Lời bàn

Bạn phải nói c.huyện rõ ràn.g với c.hồn.g, đó là điều c.hắc c.hắn. An.h ấy sẽ là cầu nối hòa giải và tháo gỡ mọi vấn đề giữa bố c.hồn.g – nàn.g dâu. Nếu khôn.g nói ra, tôi e sự thể sẽ càn.g trở nên tồi tệ. Ôn.g cụ có n.hữn.g hàn.h độn.g n.hư vậy có thể do đã cô đơn quá lâu về mặt tìn.h cảm do mẹ c.hồn.g bạn mất sớm. Khi có n.gười phụ nữ mới về n.hà, nỗi khát khao tron.g ôn.g bỗn.g dưn.g trỗi dậy. Một mặt nào đó, hãy thôn.g cảm c.ho cụ.

Hai vợ c.hồn.g bạn nên c.hủ độn.g nói c.huyện và thuyết phục cụ từ bỏ thói quen xấu này, đồn.g thời tỏ rõ thiện ý bỏ qua mọi c.huyện để cụ khôn.g bị mặc cảm tội lỗi trước con cái. Hãy độn.g viên cụ tham gia các hoạt độn.g xã hội làn.h mạn.h, giúp cụ lấy lại trạn.g thái tâm lý và nếp sốn.g khoa học. Nếu tìn.h trạn.g này vẫn khôn.g được cải thiện, các bạn phải tín.h tới trườn.g hợp cụ đã mắc bện.h về tâm lý. Lúc ấy, hãy đưa bố c.hồn.g tới khám tại các cơ sở y tế có uy tín để tìm ra biện pháp c.hữa trị hiệu quả. c.húc bạn n.han.h c.hón.g lấy lại tin.h thần và sốn.g thật hạn.h phúc!

Tâm sự bạn đọc
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment