Kinh hoàng chứng kiến cảnh người tình và mẹ trên giường

Thu hết can đảm tôi xô cửa xôn.g vào thì trời ơi, tôi kin.h hoàn.g trợn trừn.g mắt chứn.g kiến cản.h n.gười tìn.h của tôi và mẹ của tôi trần truồn.g đan.g làm tìn.h trên giườn.g.Kin.h hoàn.g chứn.g kiến cản.h n.gười tìn.h và mẹ trên giườn.g ản.h min.h họa
Từ mấy n.gày nay tôi khôn.g thể nào chợp mắt n.gủ được. Nếu có chăn.g cũn.g toàn là ác mộn.g và chập chờn.

Tôi lấy chồn.g được hơn 10 năm và có 2 đứa con khoẻ mạn.h xin.h xắn. Chồn.g tôi là một n.gười chồn.g rất tốt chỉ biết đến gia đìn.h vợ con, khôn.g ăn chơi, gái gú n.hậu n.hẹt gì cả.

Cuộc sốn.g tưởn.g n.hư vậy là hoàn hảo với tôi n.hưn.g khôn.g n.gờ tôi lại phải lòn.g một n.gười đàn ôn.g thua tôi n.hiều tuổi. Lúc đầu tôi chỉ muốn quen để vui chơi qua đườn.g n.hưn.g nào n.gờ càn.g lún sâu vào cuộc tìn.h lén lút và tội lỗi tôi khó rút ra được.

Tôi đã phản bội chồn.g con vì đã mấy lần tôi và n.gười ấy cứ n.hư hai con thiêu thân lao vào n.hau để tìm cảm giác lạ... Sau n.hữn.g lần ấy tôi cảm thấy lươn.g tâm bị cắn rứt, hối hận và mặc cảm tội lỗi cứ đeo bám lấy tôi n.hư đám bùn n.hơ khôn.g thể nào rửa sạch.

Tôi cũn.g đã n.hiều lần tự n.hủ với lòn.g mìn.h là nếu kéo dài cuộc tìn.h tội lỗi đó nó cũn.g chẳn.g có kết quả cuối cùn.g tốt đẹp gì. n.hưn.g mỗi lần tôi đề n.ghị chấm dứt với n.gười ấy là an.h lại n.hắn tin, điện thoại nói lời yêu thươn.g tha thiết và nói sẽ đợi chờ tôi bao lâu, cho dù tôi khôn.g bỏ chồn.g hay ly hôn.

Cứ n.hư thế tôi đã n.hiều lần muốn chấm dứt n.hưn.g n.gười ấy cứ níu kéo và chún.g tôi cứ âm thầm lén lút kéo dài cuộc tìn.h vụn.g trộm đó. n.hưn.g rồi "đi đêm có n.gày gặp ma"... Chuyện n.goại tìn.h của chún.g tôi cũn.g bị chồn.g tôi và một vài n.gười thân tìn.h cờ phát hiện.

Tôi cảm thấy thật có lỗi với chồn.g và các con. Tôi hối hận vì đã một phút sai lầm và xin chồn.g tôi tha thứ. n.hưn.g vô ích. Chồn.g tôi n.hất quyết ly hôn và nói an.h khôn.g thể nào xóa bỏ n.hữn.g hìn.h ản.h ghê tởm khi hồi tưởn.g lại cản.h tôi và n.gười tìn.h lên giườn.g với n.hau.

Kết cục là chồn.g tôi đã đưa cho tôi một tờ giấy ly hôn bảo tôi ký vào. Tôi khóc lóc và khôn.g ký. n.hưn.g rồi khi ra tòa n.gười ta vẫn xét cho chồn.g tôi ly hôn vì chồn.g tôi đưa ra được bằn.g chứn.g là tôi đã vi phạm luật hôn n.hân.

Hai đứa con tòa án cũn.g xử cho chồn.g tôi được nuôi. Tôi buồn bã và khóc mỗi lần n.ghĩ đến con n.hưn.g n.gười tìn.h luôn an ủi và vỗ về khiến tôi phần nào cũn.g n.guôi n.goai trước một thay đổi lớn của cuộc đời: Từ nay thật sự tôi mất hẳn một gia đìn.h đã tạo dựn.g hơn 10 năm.

Chồn.g cũ của tôi cùn.g hai đứa con dọn đi chỗ khác ở và để lại căn n.hà ở thàn.h phố cho tôi. Sau một thời gian n.gười tìn.h của tôi dọn về ở chun.g. Thời gian đầu chún.g tôi rất vui vẻ, khôn.g còn n.hữn.g n.gày thán.g lén lút vụn.g trộm và sợ sệt nữa.

n.hưn.g sốn.g với n.hau chỉ chưa được 3 thán.g mà từ một n.gười nói năn.g điềm đạm ôn tồn an.h đã trở nên cục cằn và vũ phu khôn.g n.gờ... n.hiều lần chún.g tôi từ to tiến.g đến cãi vã n.hau kin.h khủn.g.

n.hữn.g lần ấy n.hẹ thì an.h đập nát đồ đạc, nặn.g thì an.h tát tôi mấy cái. Mấy lần đầu tôi đã sửn.g sốt kin.h n.gạc khi bị đán.h vì từ xưa đến giờ chưa từn.g bị ai đán.h n.hư thế. n.gay cả chồn.g cũ tôi khi nổi giận cũn.g chưa hề bao giờ tát tôi một cái. Thế mà...

n.hữn.g lần n.hư thế tôi cũn.g tru tréo chửi lại, n.hưn.g an.h đán.h tôi xon.g rồi liền bỏ đi mặc cho tôi khóc lóc. n.hiều lần tôi muốn chia tay n.hưn.g cứ sau n.hữn.g lần n.hư thế an.h lại về n.hà và xin lỗi và chiều chuộn.g làm tôi lại xiêu lòn.g bỏ qua. Tuy n.hiên càn.g n.gày sốn.g chun.g n.hữn.g tín.h tìn.h hay ho và đán.g làm tôi nể phục n.gày xưa của an.h càn.g n.gày càn.g biến mất thay vào đó là n.hữn.g thói hư tật xấu mà xưa nay tôi chúa ghét.

n.hưn.g n.hữn.g điều đó khôn.g làm tôi đau đớn và chết đứn.g n.hư chưa từn.g bao giờ bằn.g chuyện kin.h khủn.g này. Đó là tôi phải vào bện.h viện nằm điều trị un.g thư do một phát hiện tìn.h cờ khi đi khám tổn.g quát địn.h kỳ các đây 3 tuần.

Bác sĩ yêu cầu tôi nằm viện 1 tuần để làm tất cả xét n.ghiệm và lên kế hoạch phác đồ trị liệu. Lẽ ra tôi phải nằm viện ít ra là 1 tuần n.hưn.g sau 5 n.gày mọi xét n.ghiệm và phác đồ đã xon.g n.han.h hơn dự liệu nên tôi xin ra viện sớm. Tôi về n.hà sớm mà khôn.g gọi điện báo cho n.gười tìn.h biết vì muốn an.h n.gạc n.hiên. Bởi vì suốt mấy n.gày nằm viện hôm nào an.h cũn.g sán.g sớm vào thăm, chiều thì gọi điện hỏi han, độn.g viên làm tôi cảm độn.g lắm, muốn dàn.h cho an.h một chút bất n.gờ thú vị.

Tôi ra viện và về đến n.hà là 9 giờ tối. Để tạo bất n.gờ tôi khôn.g đi vào cửa trước mà lại vòn.g ra đi cửa sau. n.hè n.hẹ mở khóa cửa sau tôi lọt vào tron.g bếp và rón rén đi vào phòn.g khách. Bỗn.g n.hiên tôi n.ghe được có tiến.g n.gười xì xào nói chuyện tron.g phòn.g n.gủ trên lầu.

Tim tôi n.hư muốn thót lại. Giờ này n.goài an.h còn có ai tron.g n.hà này? Tôi cố gắn.g lắn.g tai rồi một lát thấy có tiến.g đàn bà rên rỉ... Lúc này thì thần kin.h tôi căn.g thẳn.g n.hư dây đàn sắp đứt. Tôi lên đứn.g trước cửa phòn.g n.gủ đã khép chặt mà chân tay n.hư cứn.g đờ.

Tiến.g rên rỉ và lục đục bên tron.g phòn.g càn.g n.gày càn.g lớn. Thu hết can đảm tôi xô cửa xôn.g vào thì trời ơi, tôi kin.h hoàn.g trợn trừn.g mắt chứn.g kiến cản.h n.gười tìn.h của tôi và mẹ của tôi trần truồn.g đan.g làm tìn.h trên giườn.g.

Khôn.g biết tôi đứn.g chết trân bao lâu, rồi đầu óc tôi điên đảo quay cuồn.g và tôi lao đầu chạy ra khỏi căn n.hà tội lỗi đó. Tôi đi n.hư một con điên suốt đêm và buổi sán.g hôm sau quá mệt tôi vào một khách sạn thuê phòn.g để n.gủ. n.hưn.g nào có n.gủ được đâu. Tôi chỉ biết nằm khóc suốt n.gày...

Đến nay đã được gần 1 tuần tôi vẫn còn tron.g khách sạn và khôn.g muốn về n.hà. Vì tôi khôn.g biết phải sốn.g ra sao và phải làm gì đây. Mọi thứ đều đảo lộn tron.g tôi. Tôi ân hận vì mìn.h đã sai và cứ tiếp tục đi tron.g sai lầm. Xin mọi n.gười cho tôi lời khuyên.

Theo xaluan
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment