Vợ phải xin tinh trùng của bạn thân tôi

Dù có đau đớn n.hưn.g tôi vẫn phải làm điều đó, vì tôi khôn.g thể sin.h con...

Em nói tôi, hãy giữ bí mật này và cho đó là bí mật của hai chún.g tôi. (ản.h min.h họa)

Với tôi lúc này, dù có dằn vặt n.hưn.g đó lại là niềm vui và là niềm an ủi với tôi. Tôi phải cám ơn vợ vì hàn.h độn.g đó, vì em đã chấp n.hận làm vợ của n.gười chồn.g vô sin.h, chấp n.hận xin con của n.gười đàn ôn.g khác để có thể duy trì mái ấm này với tôi. Tôi thực sự đau khổ vô cùn.g.

Lấy vợ được 3 năm, vợ chồn.g đã có n.hữn.g n.gày thán.g vui vẻ mặn nồn.g. Chỉ có một điều khiến chún.g tôi lo lắn.g đó là chuyện con cái. 3 năm trôi qua n.hưn.g hai vợ chồn.g vẫn khôn.g thể có con. Tôi lo lắn.g quá n.hiều. Cái chuyện này chún.g tôi đã lo vô cùn.g vì thời đại này, chuyện con cái khôn.g phải dễ.

Và tôi với vợ đã bàn n.hau đi khám bác sĩ. Sau đó, tôi hốt hoản.g vì phát hiện, mìn.h chín.h là n.guyên n.hân của chuyện này. Tôi khôn.g thể sin.h con. Tôi đã bị vô sin.h do n.gày bé tôi bị quai bị. Lúc đó tôi mới n.ghĩ về quá khứ của mìn.h, đún.g là n.gày bé tôi đã bị bện.h đó và bện.h ấy rất dễ khiến đàn ôn.g bị vô sin.h.

Lấy vợ được 3 năm, vợ chồn.g đã có n.hữn.g n.gày thán.g vui vẻ mặn nồn.g. (Ản.h min.h họa)

Tôi đã đau khổ, khóc suốt bao n.gày. Tôi mệt mỏi và vợ luôn bên tôi lúc ấy. Vợ độn.g viên, an ủi tôi rất n.hiều. Dù sao thì hai vợ chồn.g cũn.g rất thươn.g yêu n.hau. Thế nên, chuyện này dù là một cú sốc n.hưn.g vợ vẫn khôn.g nản lòn.g, vợ quyết cùn.g chồn.g vượt qua khó khăn này. Thật may là tôi có vợ, nếu khôn.g, tôi khôn.g biết mìn.h sẽ tiếp tục sốn.g thế nào đây.

Thời gian đó, tôi lạn.h lùn.g với vợ, vì tôi sợ em sẽ thươn.g hại tôi mà cố gắn.g sốn.g bên tôi. Tôi có nói với em rằn.g, nếu n.hư em muốn, chún.g tôi có thể chia tay n.hau, để em có thể tìm hạn.h phúc mới. Tôi đâu có thể ích kỉ giữ em lại bên mìn.h để em chịu sự thiệt thòi này được. n.ghe tôi nói vậy, em buồn lắm. Em đã khóc rất n.hiều vì dù sao, chún.g tôi cũn.g đã rất yêu n.hau và cho đến giờ vẫn vậy.

Em nói tôi, hãy giữ bí mật này và cho đó là bí mật của hai chún.g tôi. Em sẽ xin con nuôi và chún.g tôi sẽ giấu bố mẹ chuyện này, hoặc là thừa n.hận với bố mẹ. Có sao đâu, vì con nuôi mà chún.g tôi chăm sóc yêu thươn.g con thì cũn.g n.hư con đẻ của mìn.h thôi. Tôi thấy cảm phục vì sự cao thượn.g của em. Vì quá yêu em và thươn.g em nên tôi cũn.g suy n.ghĩ về lời đề n.ghị đó.

n.hưn.g cuối cùn.g, tôi nói với em rằn.g, tôi khôn.g muốn thế, xin con nuôi sẽ khôn.g phải là đứa con em man.g nặn.g đẻ đau, rồi tìn.h cảm mọi thứ sẽ n.hạt n.hòa hơn. Em kiên quyết khôn.g chịu, em nói dù gì em cũn.g ở bên tôi và chún.g tôi khôn.g chia tay.

Vì sự kiên cườn.g của em nên tôi đã bàn với em, xin tin.h trùn.g của cậu bạn thân. Chún.g tôi sẽ làm cách đó, và em cũn.g vẫn có bầu. n.hư vậy, chún.g tôi có thể giấu bố mẹ, giấu tất cả mọi n.gười và em vẫn là n.gười mẹ của con. Tôi đã khôn.g có con rồi thì con nào cũn.g là con cả. Tôi sẽ yêu thươn.g con của em và bạn tôi, vì đó là n.gười an.h em thân thiết của tôi. Em sợ tôi tổn thươn.g nên khôn.g đồn.g ý n.hưn.g tôi n.hất địn.h làm thế, vì tôi muốn cho em có cảm giác được làm mẹ hơn. Đó đã là một sự ích kỉ quá lớn rồi.

Cuối cùn.g, em chấp n.hận và bạn thân tôi cũn.g chấp n.hận. Bây giờ thì em đã có bầu, cả n.hà tôi mừn.g rỡ, ai cũn.g phấn khởi. Chỉ có tôi là có chút buồn n.hưn.g khôn.g sao, dù sao đó cũn.g là sự may mắn của tôi rồi. Có được em và con, có được n.gười vợ tốt n.hư em, tôi đâu dám đòi hỏi gì thêm nữa. Tôi sẽ khôn.g bao giờ phụ lòn.g tin của em.

Đây sẽ mãi là bí mật của 3 n.gười chún.g tôi. Chỉ hi vọn.g em và tôi sẽ mãi hạn.h phúc bên n.hau  n.hư lúc này. Tôi sẽ cố gắn.g gạt bỏ tất cả để sốn.g tốt, để yêu thươn.g vợ con và trở thàn.h một gia đìn.h hạn.h phúc n.hất trên đời. Đún.g là, thật may mắn cho tôi vì đã cưới được n.gười vợ n.hư em!

Theo xaluan
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment