Gặp quả báo vì ngoại tình công sở

Rồi một n.gày, n.hân viên ở côn.g ty ấy khôn.g thể c.hịu đựn.g được cái tín.h hác.h dịc.h, lẳn.g lơ của Hạn.h, họ đã ra tay.Hạn.h c.hẳn.g phải là cô gái có khuôn mặt xin.h đẹp gì c.ho cam, n.hưn.g ở Hạn.h có một nét gì đó vô cùn.g quyến rũ mà đàn ôn.g n.hìn vào sẽ nói là rất đàn bà. Dán.g n.gười đẹp, vòn.g nào ra vòn.g ấy, n.gười đi lúc nào cũn.g con.g veo n.hư n.gười mẫu. Nên c.hỉ cần một c.hiếc váy liền thân và một đôi guốc cao, Hạn.h lập tức sẽ khiến bao n.hiêu đàn ôn.g là mấy n.hiêu án.h mắt dán vào đó, n.hìn đắm đuối khôn.g thôi. Vì Hạn.h có sức hút n.hư thế nên khuôn mặt khôn.g xin.h c.ho lắm đã khôn.g còn là n.hược điểm

Giọn.g nói tron.g trẻo, n.gọt n.gào, nói câu nào là các an.h điêu đứn.g câu ấy nên Hạn.h là tâm điểm c.hú ý của n.hiều n.gười. n.hưn.g, n.gười đàn bà đẹp ấy khôn.g biết tận dụn.g n.han sắc của mìn.h, n.goại hìn.h của mìn.h để dừn.g c.hân ở một c.hốn nào đó gọi là yên bìn.h. Hay tìm một n.gười đàn ôn.g giàu có, có tiền của để được thản.h thơi, dựa dẫm. Hạn.h lại c.họn con đườn.g c.huyên đi quyến rũ đàn ôn.g có vợ, làm mồi n.hử họ để họ lao vào vòn.g tay của mìn.h một các.h điêu đứn.g. Đó là c.hiến tíc.h. Ở đâu có Hạn.h mà ở đó khôn.g có một cuộc tìn.h nào thì n.gười ta lấy làm lạ. n.hưn.g n.hữn.g cuộc tìn.h của Hạn.h thườn.g là n.hữn.g cuộc tìn.h vụn.g trộm, với các ôn.g sếp lớn.

c.hị em cũn.g sẽ hiểu n.gay n.hữn.g kiểu con gái n.hư Hạn.h là n.hư thế nào. Và các đức ôn.g c.hồn.g có c.hức quyền, dù có muốn mấy cũn.g khôn.g giữ lại được lòn.g c.hun.g thủy và sẽ một lần, hai lần, rồi vài lần n.gã vào vòn.g tay của ả n.hân tìn.h mà họ cũn.g khôn.g hề hay biết, gia đìn.h họ sắp tan nát từ lâu.

Hạn.h c.huyển côn.g ty n.hư thay áo, đến đâu, Hạn.h cũn.g được ưu ái, c.ho giữ n.hữn.g côn.g việc quan trọn.g và có được sự tín n.hiệm của sếp. Và ở đâu, Hạn.h cũn.g tìm các.h quyến rũ sếp. n.hiều gia đìn.h tan nát vì cô gái c.huyên đi cặp bồ, rồi cướp c.hồn.g n.gười. Vì n.hữn.g n.gười đàn bà khi có c.hồn.g n.goại tìn.h, họ khôn.g đủ can đảm và bản lĩn.h để đán.h ghen, họ cũn.g khôn.g còn sức để níu kéo c.hồn.g mìn.h quay trở lại. n.hưn.g n.hữn.g mối tìn.h với Hạn.h cũn.g n.han.h c.hón.g tan theo mây khói khi n.gười ta đã quá hiểu tín.h các.h của Hạn.h. Và rồi, Hạn.h lại c.huyển côn.g ty.

Rồi một n.gày, n.hân viên ở côn.g ty ấy khôn.g thể c.hịu đựn.g được cái tín.h hác.h dịc.h, lẳn.g lơ của Hạn.h, họ đã ra tay. Việc đầu tiên là họ tìm bằn.g c.hứn.g tố cáo Hạn.h n.goại tìn.h với sếp và tìm các.h để c.ho vợ của ôn.g ta biết. Và c.huyện đó đã xảy ra.

Cô vợ của sếp đún.g là một n.gười cao tay, tìm tới tận côn.g ty. n.hân lúc c.hồn.g cô ta đi côn.g tác, cô ta thuê mấy gã cao to, đen, n.hìn lực lưỡn.g đến sợ để đán.h ghen. Trước mặt bao n.hiêu đồn.g n.ghiệp, cô ta lao vào dứt tóc Hạn.h, rồi tát tới tấp và c.hụp n.hữn.g bức ản.h Hạn.h tóc tai bù xù, quần áo xộc xệc.h lại để c.ho c.hồn.g xem. n.hữn.g gã đàn ôn.g xăm trổ đầy mìn.h n.hìn Hạn.h bằn.g con mắt hèm hè. Cô vợ của ôn.g sếp dọa, từ nay, cô mà còn bén mản.g tới c.hồn.g tôi, tôi sẽ c.ho cô biết thế nào là lễ độ. Dừn.g n.gay cái trò đi cặp kè, cướp c.hồn.g n.gười khác n.hé, khôn.g thì, đời cô tan tàn.h mây khói. Tôi nói là làm, tôi khôn.g phải dạn.g vừa đâu, đừn.g có bỏ n.goài tai lời nói của tôi.

Nói rồi, vợ sếp vứt n.gay tờ đơn xin thôi việc trước mặt Hạn.h. n.gay hôm đó, Hạn.h phải dọn đồ và ra về tron.g sự xấu hổ, n.hục n.hã ê c.hề. n.gười con gái vên.h váo n.gày nào giờ trở thàn.h n.gười đàn bà tội n.ghiệp vì cướp c.hồn.g n.gười ta.

Đún.g là, có n.hữn.g cô gái ‘c.hưa thấy quan tài c.hưa đổ lệ’. Vì họ n.ghĩ, c.huyện họ cướp c.hồn.g một là mãi mãi khôn.g bao giờ bị bại lộ, hai là sẽ c.hẳn.g ai dám làm gì họ nên cứ làm liều. Có n.hữn.g n.gười vì ham cuộc sốn.g giàu san.g, thíc.h cặp kè với n.hữn.g gã giàu có nên khôn.g bao giờ lườn.g trước được hậu quả. n.hữn.g trận đán.h ghen kiểu n.hư cô vợ sếp dàn.h c.ho Hạn.h còn là quá bìn.h thườn.g, quá đơn giản. Còn có n.hữn.g trận đán.h ghen ghê gớm, tai quái hơn n.hiều, có khi hủy hoại cả n.han sắc và khuôn mặt. Đâu phải n.gười đàn bà nào tron.g cơn ghen cũn.g đủ bản lĩn.h và tỉn.h táo để khôn.g làm n.hữn.g việc phạm sai lầm. Có n.hữn.g lúc bốc đồn.g, họ có thể làm việc tội lỗi và gán.h c.hịu hậu quả n.hưn.g họ vẫn làm.

Nên, n.hữn.g cô gái c.huyên đi cặp bồ, cướp c.hồn.g, đừn.g đùa bỡn với họ. Bài học đán.h ghen ở xã hội quá n.hiều, hậu quả cũn.g quá đau đớn nên có lẽ sẽ là hồi c.huôn.g cản.h tỉn.h đối với n.hữn.g n.gười c.huyên đi cặp bồ, cướp c.hồn.g n.gười khác. Đừn.g biến mìn.h thàn.h nạn n.hân rồi đến lúc ân hận thì cũn.g đã khôn.g còn kịp nữa rồi!

Tâm sự bạn đọc
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment