Trong tình yêu, nếu có 5 dấu hiệu này phải chấm dứt ngay!

Tìn.h yêu có đơn giản hơn khôn.g nếu chún.g được gắn mác và ghi rõ thàn.h phần bên n.goài n.hư thức ăn , dược phẩm hay các loại đồ dùn.g khác?
Một n.ghâm cứu của trườn.g đại học Kansas State đã chỉ ra 5 dấu hiệu n.hư bạn cần n.hận ra để n.han.h chón.g "rút" khỏi tìn.h yêu đó.
n.hữn.g lời khuyên khách quan từ gia đìn.h, bạn bè sẽ rất hữu ích cho sự lựa chọn của bạn ! (Ản.h min.h họa)
1. Gia đìn.h và bạn bè của bạn khôn.g chịu nổi ý trun.g n.hân bạn
Khi đan.g chìm đắm tron.g tìn.h yêu, bạn khôn.g thể n.hận ra điều đún.g đắn nữa. Có thể đối với n.gười khác, hàn.h độn.g đó của n.gười tìn.h các bạn là sai n.hưn.g đối với bạn , điều đó vẫn đún.g. Hãy biết lắn.g n.ghe lời khuyên từ gia đìn.h và bạn bè, họ thườn.g n.hìn ra n.hữn.g điều tiêu cực mà n.hư bạn khôn.g hề n.hòm thấy .
2. n.gười tìn.h các bạn thườn.g đổ lỗi cho khách quan
điều quan trọn.g n.hất tron.g tìn.h yêu đó là lòn.g tin. nếu n.hư tìn.h yêu của các bạn luôn đưa ra n.hữn.g n.guyên do để biện min.h cho hàn.h độn.g của mìn.h thì đã đến lúc các bạn nên hoài n.ghi lòn.g tin của n.gười đó rồi đấy.
3. Gần gũi quá n.han.h
chẳn.g hạn n.gười tìn.h của các bạn tiến đến bên bạn với một tốc độ của án.h sán.g hoặc luôn thúc giục n.hư bạn thực hiện n.hữn.g việc n.hư bạn chưa sẵn sàn.g thì cần phải suy n.ghĩ thật kỹ về mối tìn.h này. Tìn.h yêu khôn.g phải là đặt áp lực lên n.gười khác, mọi thứ cần thời gian để tiến triển.
4. ý trun.g n.hân n.hư bạn có ít hoặc khôn.g có bạn
nếu tìn.h n.hân bạn khôn.g hòa n.hập với cộn.g đồn.g, đây có thể coi là một dấu hiệu khôn.g đảm bảo cho một mối tìn.h lâu dài. nếu n.gười thươn.g bạn có 1, 2 bạn thân hoặc n.hiều n.hư bạn bè, Điều đó chứn.g tỏ mọi n.gười quý tìn.h n.hân n.hư bạn . n.gược lại, nếu n.gười tìn.h các bạn khôn.g có bất kỳ n.gười n.hư bạn nào, Điều này sẽ là dẫn chứn.g cho việc khôn.g ai dám gần n.gười tìn.h n.hư bạn vì một lý do tiêu cực nào đó.
5. tìn.h n.hân n.hư bạn có tiền sử về rượu
Việc n.ghiện chất kích thích tiềm ẩn n.hiều vấn đề về tâm lý , khôn.g ai muốn yêu một n.gười bất ổn về tâm trạn.g cả. chẳn.g hạn n.gười tìn.h bạn có sử dụn.g chất kích thích, hãy chú ý cách sử dụn.g của n.gười ấy. n.hữn.g lúc vui, sử dụn.g chất kích thích có thể giúp họ vui hơn n.hưn.g n.hữn.g lúc buồn mà tìm đến chất kích thích thì các bạn cần phải xem lại mối tìn.h này có bền khôn.g.

Theo 24h
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment