Tôi bị kẻ thứ ba ghen ngược, hăm dọa bắt tôi phải rời xa anh

Điều khốn khổ n.hất với chún.g tôi bây giờ khôn.g phải là tha thứ cho n.hau hay khôn.g mà kẻ thứ ba đó hăm dọa, nằn.g nặc bắt an.h phải chịu trách n.hiệm.Sau n.gần ấy năm bên n.hau, chưa bao giờ tôi n.ghĩ chún.g tôi lại rơi vào hoàn cản.h này. Mỗi n.gày qua đi, tôi khốn khổ với sự khủn.g bố của cô gái ấy – n.gười thứ ba , kẻ đến sau n.hưn.g ghê gớm. Tôi cũn.g chẳn.g dám trách cô ấy bởi vì lỗi bắt đầu từ n.gười đàn ôn.g mà tôi yêu.

Cách đây vài thán.g, chún.g tôi giận n.hau cũn.g chỉ vì chuyện đám cưới. Hai đứa yêu n.hau 5 năm, gia đìn.h đôi bên giục cưới. n.hưn.g chún.g tôi khôn.g thốn.g n.hất được với n.hau tron.g n.hiều chuyện, vậy là tôi giận, thậm chí còn đòi chia tay với an.h. Vì tức tối, n.ghĩ rằn.g yêu lâu mà tôi dễ dàn.g nói lời đoạn tuyệt n.hư vậy nên an.h ấy cũn.g khôn.g thèm níu kéo.Hơn 2 tuần trời chún.g tôi khôn.g liên lạc với n.hau. n.hư mọi khi, tôi cứ n.ghĩ an.h sẽ làm làn.h với mìn.h trước rồi hai đứa tín.h toán lại. Tôi khôn.g n.ghĩ an.h cũn.g kiên quyết tới mức đó. Ai n.gờ, chỉ vài tuần xa cách, an.h giận quá mất khôn nên đã qua lại với một n.gười con gái để rồi giờ mọi chuyện mới ra nôn.g nỗi này và chún.g tôi khôn.g biết phải xử lí ra sao.

Cô gái đó làm cùn.g chỗ với an.h. Trước đây an.h cũn.g vẫn kể cô ấy thích an.h, thậm chí tấn côn.g ra mặt. Tron.g 2 tuần giận tôi, an.h liên lạc với cô gái đó, họ đi uốn.g rượu, đi n.hậu, đi hát hò… Và chuyện gì đến cũn.g phải đến: Họ lên giườn.g với n.hau.

Tất n.hiên, cô gái đó chẳn.g lạ n.guyên n.hân của lần đi quá giới hạn đó. Cô ta thừa biết an.h và tôi đan.g có mâu thuẫn nên an.h mới tìm cô ta chứ khôn.g phải là vì yêu. Thế n.hưn.g cô ta chẳn.g quan tâm, điều mà cô ta muốn cũn.g đã có được nên dù lí do là gì thì cô ta cũn.g tìm cách giữ an.h bên mìn.h.

Sau khi chún.g tôi bìn.h tĩn.h lại, hai đứa quyết địn.h bỏ qua n.hữn.g cái chưa hòa hợp để tiến về phía trước. An.h giấu tôi khôn.g hề tiết lộ việc đã qua lại với cô gái kia. Chỉ sau khi hai n.hà nói chuyện n.gười lớn, tín.h toán đám cưới, cô gái kia biết chuyện mới làm rùm ben.g lên và khủn.g bố tin.h thần bắt tôi phải buôn.g xuôi cuộc tìn.h này.Tất n.hiên, cô gái đó chẳn.g lạ n.guyên n.hân của lần đi quá giới hạn đó. Cô ta thừa biết an.h và tôi đan.g có mâu thuẫn nên an.h mới tìm cô ta chứ khôn.g phải là vì yêu. (Ản.h min.h họa)

Tới lúc này tôi mới biết chuyện giữa họ. Nói thật ban đầu tôi cũn.g cay cú lắm. Dù hai đứa giận n.hau n.hưn.g tôi khôn.g n.ghĩ an.h lại phản bội mìn.h n.han.h đến vậy. n.hưn.g rồi n.ghĩ cho đại cục, tôi quyết địn.h bỏ qua. Bắt đầu là tôi sai trước nên mới đẩy an.h vào tìn.h cản.h bất mãn n.hư vậy. Tuy n.hiên, vấn đề của chún.g tôi bây giờ khôn.g phải có tha thứ hay khôn.g mà là việc đối phó với cô ta thế nào.

Sẵn đã đem lòn.g yêu an.h nên giờ cô gái đó n.hất quyết khôn.g chịu buôn.g bỏ. n.gày nào cô ta cũn.g điện thoại cho tôi, hết khóc lóc kể mìn.h khổ, mìn.h thiệt thòi lại đến hăm dọa, ghen tuôn.g và bắt tôi phải rời xa an.h. Tôi gần n.hư phát điên lên vì bị cô ta khủn.g bố tin.h thần.
An.h cũn.g khốn khổ khôn.g biết làm sao để xử lí. Ở chỗ làm, cô gái đó tun.g hê hết chuyện vụn.g trộm tron.g 2 tuần qua của hai n.gười làm an.h khôn.g dám vác mặt đi làm. Trên facebook cô ta cũn.g kể lể nỗi khổ của mìn.h khiến n.hiều n.gười quen biết cũn.g đã tỏ tườn.g sự việc. Đa phần đều đứn.g về phía cô gái đó vì cô ấy là n.gười bị lợi dụn.g khi chún.g tôi cãi n.hau và giờ cô ấy thiệt thòi nếu bị bỏ giữa chừn.g.

Đến giờ mọi chuyện đi n.goài tầm kiểm soát của chún.g tôi và an.h hoản.g loạn. Mẹ tôi khuyên tôi nên dứt bỏ để đỡ khổ, để an.h tự giải quyết chuyện của mìn.h với cô gái kia. Mẹ thươn.g tôi lấy n.hau phải chịu quá n.hiều áp lực trước cuộc hôn n.hân này. Tôi cũn.g vô cùn.g mệt mỏi khi đi đâu mọi n.gười cũn.g hỏi han, hoặc giả n.hìn tôi bằn.g án.h mắt thươn.g hại.

Tôi phải làm gì bây giờ? Buôn.g tay hay mặc kệ hết mọi chuyện để lấy n.hau, mặc cô gái kia và mọi n.gười n.ghĩ gì cũn.g được?

n.guồn tâm sự eva
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment