Chuyện gia đình - khu vợ cũ đến chơi nhà

Tôi đan.g đán.h vi tín.h ở tron.g thư phòn.g, vợ tôi đan.g hướn.g dẫn Lợi Tân, con trai học lớp hai, làm bài tập ở bên bàn tron.g phòn.g khách. Vợ tôi hiện nay là mẹ ghẻ của Lợi Tân, khi nàn.g lấy tôi Lợi Tân mới năm tuổi.Vợ tôi kết hôn lần đầu, theo chín.h sách, chún.g tôi còn có thể sin.h thêm một con nữa, n.hưn.g vợ tôi bảo:

- Chẳn.g phải chún.g ta đã có Lợi Tân đó sao? Tất cả vì Lợi Tân, chún.g ta khôn.g nên sin.h con nữa!

Quyết địn.h n.hư vậy của nàn.g làm cho tôi cứ cảm độn.g mãi. Quan hệ giữa nàn.g và Lợi Tân rất tốt, nếu khôn.g, làm sao mà mẹ con còn đùa n.ghịch rất vui sau khi Lợi Tân làm bài tập xon.g.Chuôn.g cổn.g bỗn.g đột n.hiên reo lên. Lát sau, tôi thấy vợ gõ cửa thư phòn.g, nói n.hỏ:

- An.h ra một chút, mẹ Lợi Tân đến thăm nó đấy!

Con trai n.hìn mẹ đẻ của nó, tron.g khóe mắt ón.g án.h nước mắt, môi mấp máy hoài, n.hưn.g cuối cùn.g khôn.g nói một lời...

Mẹ Lợi Tân thấy vợ tôi cười hì hì, khôn.g có chút ý tứ ghen tuôn.g, rồi chìa hai cán.h tay chạy tới Lợi Tân:

- Con trai n.goan, mau mau cho mẹ n.gắm n.hìn con nào!

Vợ tôi thấy Lợi Tân đứn.g n.gây ra, vội bảo:

- Lợi Tân, mau gọi mẹ đi!

n.gược lại, Lợi Tân vẻ sợ hãi, lún.g tún.g lùi lại...

Mãi sau, cu cậu mới gọi một tiến.g "mẹ!" khôn.g phải nói với mẹ đẻ của nó, mà lại nói với mẹ ghẻ của cậu:

- Mẹ! Con hơi mệt, con buồn n.gủ rồi!

Nói xon.g, cu cậu chui tọt vào phòn.g n.gủ n.hỏ của nó, đón.g chặt cửa lại.

Hàn.h độn.g của con trai làm cho ba n.gười lớn đều cảm thấy lún.g tún.g, đặc biệt là mẹ đẻ Lợi Tân, nàn.g nán lại một chút rồi bẽn lẽn chào ra về.

Con trai tôi hôm nay làm sao vậy? Chờ cho mẹ đẻ Lợi Tân vừa đi khỏi, vợ tôi vào phòn.g tắm, tôi bèn đến gõ cửa phòn.g con trai. Gõ mãi, cửa mới mở, thấy Lợi Tân dụi dụi mắt, tôi bèn quan tâm thân mật hỏi:

- Sao, con khóc ư? Trẻ con khôn.g lịch sự lễ phép khôn.g phải là bé n.goan, đây khôn.g phải là khách, mà là mẹ đẻ ra con cơ mà! Ôi! Là đàn ôn.g đàn an.g, đừn.g có sụt sịt khóc nữa, vừa rồi xảy ra chuyện gì nào, con tự nói ra đi!

Lợi Tân cầu khẩn van xin n.hìn tôi, n.hư muốn hiểu rõ tâm tư của tôi. Mãi sau, cu cậu mới cúi đầu nói:

- Trươn.g Vi tron.g lớp con vì thân mật n.hiệt tìn.h với mẹ đẻ của bạn ấy, nên bị mẹ mới của bạn ấy khôn.g yêu bạn ấy nữa!

Vừa nói, con trai tôi vừa n.gẩn.g đầu n.hìn tôi:

- Bố ơi! Mẹ hiện nay đối xử tốt với con n.hư thế, nếu con thân mật ôm hôn mẹ đẻ ra con, liệu con có giốn.g n.hư bạn Trươn.g Vi khôn.g...?

Một đứa con trai mới tám tuổi, lại có cách n.ghĩ và lời nói hàn.h độn.g phức tạp n.hư vậy ư? Tại sao n.hỉ? Tôi bỗn.g đờ đẫn cả n.gười. Đún.g lúc ấy vợ tôi mặc quần áo n.gủ đi vào, ôm con trai vào lòn.g hôn mấy cái, cười hì hì nói:

- n.goan nào! Mau cùn.g cha đi tắm đi. Theo qui địn.h cũ, hôm nay ba chún.g ta n.gủ chun.g một giườn.g mà!

Theo webtretho Vũ Biên Thùy
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment