Chàng trai chạy lại giúp, mẹ người yêu đang nhặt rác bị ngã và hôm sau thấy chiếc xe 12 tỷ.

Tại sao từ một n.gười đàn bà n.hặt rác lại thay đổi đến khác lạ trở thàn.h một quý bà chỉ tron.g chớp mắt. Lại còn ô tô san.g trọn.g này nữ...


Mẹ của Bìn.h đã cùn.g với con gái dựn.g lên vở kich tron.g đó bà sẽ vào vai n.gười mẹ n.hặt rác để thử lòn.g con rể ( ản.h min.h họa )

n.guyên và Bìn.h yêu n.hau được đã được 3 năm, một khoản.g thời gian đủ lâu để n.guyên sốt ruột muốn xin cưới hỏi Bìn.h về làm vợ. Vậy n.hưn.g tưởn.g chừn.g cái việc ấy rất đơn giản thôi thì an.h lại gặp quá n.hiều trắc trở. Khôn.g phải vì gia đìn.h n.guyên n.găn cấm hay xét nét điều gì cả, mà cái khó ở đây là Bìn.h khôn.g chịu cưới với lý do “gia đìn.h đan.g có chút chuyện”.

Thời gian yêu n.hau, an.h thườn.g đưa Bìn.h về ăn cơm với gia đìn.h, một mặt để tìn.h cảm mọi n.gười gắn kết, mặt khác an.h muốn cô n.han.h n.han.h thay đổi ý kiến bảo thủ trước đây. Mọi n.gười tron.g n.hà n.guyên từ bé đến lớn n.gười yêu đều đã biết mặt, gia cản.h của n.guyên ra sao Bìn.h đều nắm rõ n.hư lòn.g bàn tay. n.hữn.g cứ mỗi lần địn.h mở lời ra gợi ý đến n.hà Bìn.h thì n.gay lập tức n.guyên chỉ n.hận lại được câu trả lời là “Em chưa muốn” . n.hiều lần an.h thắc mắc rồi lại n.ghi n.gờ hay là cô khôn.g yêu mìn.h..nên Bìn.h đồn.g ý cho an.h gặp mẹ vợ tươn.g lai n.hưn.g chỉ là cuộc gặp ở quán nước n.han.h chón.g rồi kết thúc.

An.h lại nân.g bà dậy, thì mới hốt hoản.g phát hiện hóa ra là mẹ vợ tươn.g lai ( ản.h min.h họa )

n.gày mà cuộc gặp gỡ giữa mẹ Bìn.h và n.gười yêu , có vẻ n.hư cô giữ khoản.g cách gì đó với bạn trai của mìn.h. Nắm rõ được điều đó n.guyên hiểu Bìn.h đan.g n.ghĩ gì. Thì ra lâu nay cô khôn.g muốn n.gười yêu mìn.h tới n.hà vì sợ sau n.hìn thấy hoàn cản.h khó khăn mà chạy mất dép. Nói về hoàn cản.h của Bìn.h thì theo n.hư cô tâm sự, cô sin.h ra tron.g gia đìn.h khó khăn, Bố làm xe ôm, còn mẹ thì đi n.hặt ve chai, n.hặt rác. Bìn.h hoãn việc cưới khôn.g phải vì cô khôn.g muốn mà vì cô sợ bố mẹ n.guyên phản đối khi biết rõ thực sự về cái cản.h n.ghèo khó của mìn.h.

Nói về gia đìn.h của n.guyên thì gia đìn.h an.h tuy khôn.g giàu có n.hưn.g cả n.hà rất vui vẻ, hòa thuận, dù có tiền tài cũn.g khôn.g mua được hạn.h phúc. Nên khi thấy hoàn cản.h của Bìn.h n.hư thế an.h càn.g thươn.g cô hơn. An.h luôn nói cô rằn.g.

- An.h yêu em dù hoàn cản.h có n.hư thế nào, em đừn.g có suy n.ghĩ quá n.hiều về gia cản.h của hai đứa. An.h khôn.g để tâm đến việc mẹ em làm n.ghề gì, miễn bà thấy vui là được.

n.ghe n.hữn.g lời đó của n.guyên, Bìn.h hạn.h phúc ôm an.h khóc nức nở mà thầm cảm ơn an.h. Về phần n.guyên an.h cũn.g nói rõ cho bố mẹ mìn.h biết về hoàn cản.h của Bìn.h, trái n.gược với n.hữn.g suy n.ghĩ ban đầu của n.guyên n.ghĩ bố mẹ sẽ sốc nặn.g n.hưn.g ôn.g bà lại đồn.g cảm và từ đấy thươn.g Bìn.h n.hiều hơn nữa. Thậm chí mẹ n.guyên còn n.hiều lần thúc giục n.guyên gọi điện hỏi thăm mẹ Bìn.h mời bà đến n.hà chơi.

Vậy rồi mười n.gày trước, đan.g trên đườn.g từ chỗ làm về, n.guyên n.hìn thấy một n.gười phụ nữ đứn.g tuổi n.hặt rác té xỉu n.gã trên đườn.g. An.h lại nân.g bà dậy, thì mới hốt hoản.g phát hiện hóa ra là mẹ vợ tươn.g lai. An.h vội chở bà về n.hà mìn.h, n.hìn cái cản.h n.gười mẹ vợ có tuổi vẫn phải đi n.hặt ve chai mưu sin.h, an.h n.ghĩ đến mẹ mìn.h ở n.hà đan.g n.gồi xem tivi, tron.g lòn.g khôn.g khỏi xót thươn.g vô hạn.

Về đến n.hà mẹ n.guyên vội vã dìu mẹ Bìn.h vào n.hà, pha sẵn cốc sữa cho bà uốn.g lại sức. Mẹ Bìn.h đảo mắt n.hìn xun.g quan.h n.gôi n.hà một lượt, rồi có vẻ gì đó ái n.gại với bộ quần áo mìn.h đan.g mặc. Thấy vậy mẹ n.guyên n.han.h ý kéo bà n.gồi lại gần hỏi han..rồi kể chuyện 2 con yêu n.hau, gia đìn.h mìn.h quý Bìn.h n.hư con. Mẹ Bìn.h ứa nước mắt khi n.ghĩ nếu con gái được gả vào gia đìn.h n.hư này thì còn gì hạn.h phúc hơn. Bà khen mẹ n.guyên có phúc khi sin.h được n.gười con hiếu thảo n.hư an.h. Lúc này mẹ Bìn.h chỉ biết thở dài chán n.gán về mặc cảm hoàn cản.h của mìn.h.

n.ghỉ n.gơi được một lát thấy mẹ của n.gười yêu có vẻ đã khỏe hơn, n.guyên gọi điện cho Bìn.h bảo cô yên tâm là an.h sẽ chờ bà về n.hà an toàn. n.hưn.g mẹ Bìn.h nằn.g nằn.g từ chối khôn.g chịu lên xe cho n.guyên chở về. Thế là an.h đàn.h chiều ý bắt taxi cho bà về.

Khoản.g 3 n.gày sau, khi thấy một chiếc xe ô tô san.g trọn.g tiền tỷ đỗ n.gay trước n.hà.Còn chưa hiểu gì xảy thì an.h n.gớ n.gười khi thấy Bìn.h và n.gười mẹ n.hặt ve chai của mở cửa bước ra từ ô tô cứ n.hư mìn.h đan.g nằm mơ giữa ban n.gày.

n.gười mẹ với bộ quần áo n.hếch n.hác man.g cái túi đi n.hặt ve chai bẩn thỉu từ hôm trước giờ đây n.guyên khôn.g còn n.hận ra bà khi mà bây giờ trôn.g mẹ Bìn.h khôn.g khác gì một quý bà giàu có, san.g trọn.g. Đến cả mẹ n.guyên cũn.g đứn.g hìn.h khi bà thôn.g gia tươn.g lai tiến lại gần:

- Bà là n.gười phụ nữ n.hặt ve chai hôm nọ đây sao?

- Bà n.gạc n.hiên lắm phải khôn.g, để tôi kể tườn.g tần mọi chuyện. n.hưn.g trước đó tôi phải cảm ơn bà về cốc sữa hôm trước, vì n.hờ nó mà tôi biết nếu con gái tôi được gả cho n.guyên n.hà mìn.h thì khôn.g còn gì quý bằn.g.

Dù mẹ n.gười yêu nói n.hư thế n.hưn.g n.guyên vẫn khôn.g hiểu nổi chuyện gì đan.g xảy ra, tại sao từ một n.gười mẹ n.hặt e chai lại thay đổi đến khác lạ trở thàn.h một quý bà chỉ tron.g chớp mắt. Lại còn ô tô san.g trọn.g này nữa, Bìn.h sin.h ra trog gia đìn.h khó khăn đến xe may cũn.g đi xe cũ sao chứ đừn.g nói mua ô tô.

Hóa ra lâu nay Bìn.h giấu n.gười yêu, cô khôn.g phải sin.h ra tron.g một gia đìn.h khó khăn mà lại là một tiểu thư n.hà giàu. Lâu nay cô khôn.g cho an.h tới n.hà vì cô muốn thử lòn.g n.guyên xem an.h có yêu cô thật lòn.g khôn.g. Khôn.g có cách nào khác nên mỗi lần n.guyên n.gỏ ý đến n.hà cô đàn.h n.hìn an.h buồn bã, thậm chí cả n.ghi n.gờ mìn.h thay đổi cô cũn.g bất chấp cố gắn.g đến cùn.g để có được kết mỹ mãn n.hất.Mẹ của Bìn.h đã cùn.g với con gái dựn.g lên vở kich tron.g đó bà sẽ vào vai n.gười mẹ n.hặt rác để thử lòn.g con rể. Chín.h vì lời nói dối đấy đã giúp cô có được một tấm chồn.g thật sự của cuộc đời mìn.h, còn n.guyên dù có hơi giận Bìn.h về việc khôn.g tin tưởn.g mìn.h n.hưn.g cuối cùn.g an.h đã có thể thở phào n.hẹ n.hõm khi hai bên gia đìn.h đan.g đều đan.g địn.h n.gày cưới xin cho cả an.h và Bìn.h.
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment