Phản bội chồng để thỏa mãn nhu cầu sex

Tôi biết thực sự mìn.h yêu chồn.g n.hưn.g vì khôn.g thể gặp được nên bao n.hiêu sự yêu thươn.g đán.g lẽ chồn.g phải được hưởn.g tôi lại đem đến cho an.h ta.

Phản bội chồn.g để thỏa mãn n.hu cầu sinh lý ản.h min.h họa

Tôi 28 tuổi, kết hôn được 3 năm, hiện tại vợ chồn.g ở rất xa n.hau gần 2 năm rưỡi. Chồn.g tôi đan.g đi lao độn.g nước n.goài, hiện bị ốm rất nặn.g, đan.g điều trị ở bên đó một khoản.g thời gian khá dài nữa, tôi ở n.hà đã n.goại tìn.h. Chún.g tôi cưới n.hau đã lâu n.hưn.g vẫn chưa có con, tôi ở quê cũn.g phải đi làm xa gia đìn.h, sốn.g tập thể n.hưn.g ở một mìn.h một phòn.g. n.ghề n.ghiệp của tôi khôn.g cho phép phạm vào sai lầm đó, n.hưn.g tôi đã vô tìn.h rơi vào và đến bây giờ khi đã hơn nửa năm tôi vẫn còn lưu luyến.

Việc xảy ra tron.g giai đoạn tôi buồn và sốc vì chồn.g ốm nặn.g mà khôn.g thể gặp hay ở bên chăm sóc, cảm giác hụt hẫn.g bơ vơ, mất niềm tin bủa vây. Đún.g lúc đó an.h liên lạc với tôi và thườn.g xuyên tâm sự. An.h hơn tôi 2 tuổi, làm khôn.g cùn.g n.ghề n.hưn.g côn.g tác cách cơ quan tôi 4 km. Tôi cũn.g chưa bao giờ gặp mặt hay biết gì về an.h trước đó, chún.g tôi nói chuyện qua lại, tin n.hắn, rồi khoản.g một thán.g gặp mặt n.hau đi uốn.g nước. Cũn.g vì buồn, cảm thấy thất vọn.g với cuộc sốn.g cá n.hân với chồn.g mà tôi vô tìn.h n.gã vào n.gười ấy.

Tôi biết gần 2 năm khôn.g hề có quan hệ tìn.h dục nên khi vô tìn.h đán.h mất mìn.h thì n.hữn.g cảm xúc gối chăn bật dậy, tôi biết mìn.h sai, có lỗi với chồn.g n.hưn.g khôn.g sao nén lại được n.hư ban đầu. Tôi để sự thèm khát, bản năn.g trỗi dậy, sợ và cũn.g cảm giác mìn.h khôn.g phải mìn.h nữa, rất buồn và hoan.g man.g. Tôi kể hết cho chồn.g n.ghe về sai lầm của mìn.h, ban đầu an.h căm thù, chửi rủa tôi thậm tệ. Càn.g n.hư vậy tôi lại càn.g muốn gặp n.gười kia và lại n.goại tìn.h cùn.g với n.gười đó cho dù thời gian rất n.gắn n.gủi vì phải đến 2-3 tuần tôi mới gặp an.h ta. n.hữn.g lần gặp gỡ tôi cũn.g chẳn.g có ý địn.h n.gay từ đầu n.hưn.g an.h ta mà gọi rủ đi chơi tôi buồn buồn lại đi.

Tôi thừa n.hận với an.h ta rằn.g nếu khôn.g bị lôi kéo, tôi khôn.g n.gờ n.ghệch để mất sau gần 2 năm gìn giữ, có lẽ tôi sẽ vẫn tiếp tục giữ được. Vì đã n.gủ với n.hau rồi làm cho tôi cảm giác n.hư bị bun.g ra tất cả các cảm xúc, khôn.g thể khốn.g chế được, tôi gần giốn.g n.hư n.gười bị n.ghiện, cảm giác mìn.h đan.g sốn.g lại thời yêu chồn.g, cũn.g hò hẹn, cùn.g n.hau trải qua n.hữn.g phút ân ái mặn nồn.g. Việc đó xảy ra gần Tết, tôi cũn.g cố gắn.g chấm dứt trước Tết, n.hưn.g giá n.hư sau sự việc ấy chồn.g có thể về được thì có lẽ tôi sẽ quên.

An.h vẫn chưa thể về, tôi bứt dứt mà vẫn sốn.g cô đơn tron.g cản.h xa chồn.g, có n.hữn.g lúc khôn.g thể làm chủ được, tôi và n.gười đó lại liên lạc sau 3 thán.g thôi khôn.g liên lạc. Tôi cảm giác n.hư đan.g yêu đún.g hơn là n.goại tìn.h vì n.hữn.g lần gặp gỡ đó trời đều đổ mưa, đườn.g về khuya vắn.g lặn.g, khôn.g gian lãn.g mạn khiến cho tôi yêu n.gười đó. Gặp 2 lần liên tiếp n.hau n.hư vậy tôi lại khôn.g gặp nữa, n.gưn.g liên lạc cho đến 5 thán.g sau.

Khi côn.g việc của tôi thay đổi phải làm xa hơn, cái cảm giác n.hớ n.gười đó lại ùa về. Tôi liên lạc lại và gặp an.h ta tiếp 2 lần nữa. Sau lần gặp gỡ thứ 2, chún.g tôi thốn.g n.hất khôn.g liên lạc nữa vì cả hai đều có gia đìn.h mà khôn.g ai muốn mất cả. Tôi biết thực sự mìn.h yêu chồn.g n.hưn.g vì khôn.g thể gặp được nên dẫn đến bao n.hiêu sự yêu thươn.g đán.g lẽ chồn.g phải được hưởn.g tôi lại đem đến cho an.h ta. Cũn.g vì cảm giác thấy thiệt thòi cho chồn.g, thấy chồn.g đán.g lẽ ra phải được hưởn.g n.hữn.g điều tôi đem lại cho an.h ta nên tôi rất hạn chế việc gặp gỡ. Cũn.g man.g tiến.g n.goại tìn.h n.hưn.g thời gian gặp gỡ rất ít là vì vậy.

Tôi thừa n.hận cũn.g có tìn.h cảm với n.gười đó chứ khôn.g phải khôn.g có gì, tôi khôn.g trách an.h ta đã lôi kéo mà trách bản thân khôn.g đủ bản lĩn.h để vượt qua khó khăn của mìn.h. Giờ đây tôi trở thàn.h n.gười đàn bà trải qua chuyện chăn gối với hai n.gười đàn ôn.g.

Tôi muốn mìn.h quên đi n.gười đó để chỉ n.ghĩ về chồn.g, đợi chồn.g trở về n.hưn.g đôi lúc vẫn n.hớ, muốn ở bên an.h ta, thèm khát cảm giác ân ái bên n.gười đàn ôn.g đó dù n.gắn n.gủi. Nó giốn.g n.hư làm thỏa mãn sự khát khao được thể hiện tìn.h yêu, sự mon.g muốn và khát vọn.g tuổi xuân của mìn.h. Khi tôi đan.g ở vào thời kỳ đẹp n.hất của đời n.gười thì chồn.g lại khôn.g ở bên cạn.h để chiêm n.gưỡn.g, thưởn.g thức, để trải n.ghiệm n.hữn.g gì đẹp n.hất của vợ.

Vợ chồn.g tôi sốn.g với n.hau trước hôn n.hân gần 4 năm, đến giờ an.h chưa bao giờ hết thèm khát vợ, n.hưn.g thật trớ trêu bây giờ lại khôn.g thể làm gì được, có ai n.hìn vợ phát thèm mà khôn.g làm gì được, đó cũn.g là điều rất buồn đối với chồn.g tôi. n.hữn.g lời nói đó của an.h khiến tôi cảm thấy xấu hổ vì mìn.h đã khôn.g giữ n.guyên vẹn tấm thân cho chồn.g, đã để n.gười đàn ôn.g khác khôn.g phải là an.h được gần gũi một số lần n.hư vậy.

Tôi suy n.ghĩ rất n.hiều và muốn dẹp bỏ tất cả sự ham muốn bản năn.g, bỏ qua thứ tìn.h cảm cứ n.gỡ n.hư tìn.h yêu với n.gười đàn ôn.g có vợ để toàn tâm toàn ý bên chồn.g n.hưn.g tôi sợ khôn.g làm được. Tôi vẫn sốn.g cô đơn ở nơi làm việc, tiếp tục xa chồn.g thêm một khoản.g thời gian khá dài nữa. Hãy cho tôi lời góp ý chân thàn.h để có thể tự vượt qua được n.hữn.g sai lầm mìn.h đã gây ra.

Theo xaluan
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment