Gia đình anh gia điều kiện phải có thai mới cho cưới


Chún.g tôi hai n.gười yêu n.ha rất lâu tôi và n.gười yêu quen n.hau được hai năm rồi. Chún.g tôi cạn.h n.hà n.hau, an.h là bộ đội, côn.g tác gần n.hà.

Chún.g tôi ít khi gặp n.hau vì đặc thù của bộ đội là phải trực và ở lại tron.g đơn vị. Tôi 28 tuổi, an.h 29 tuổi, chún.g tôi đều chưa về ra mắt gia đìn.h hai bên, vì hiện tại côn.g việc của tôi chưa ổn địn.h, gia đìn.h lại bận n.hiều việc.

An.h là n.gười hiền làn.h, quan tâm và yêu thươn.g tôi, ít khi nói ra n.hữn.g lời lãn.g mạn, hàn.h độn.g cũn.g khôn.g thể hiện n.hiều. Tôi trước cũn.g nói n.hiều với an.h về vấn đề này n.hưn.g nói mãi an.h khôn.g thay đổi nên lâu dần cũn.g quen, n.ghĩ rằn.g cơ bản hai n.gười đối xử với n.hau n.hư thế nào mới quan trọn.g.


Tìn.h yêu chún.g tôi cũn.g bìn.h yên n.hư thế n.hưn.g mới đây lại phát sin.h một việc tế n.hị. Bạn trai nói bố mẹ an.h muốn rằn.g con dâu phải có bầu trước mới cưới, tôi lại muốn việc đó sẽ xảy ra sau khi cưới, cũn.g nói rõ ràn.g với an.h n.hư thế n.hưn.g an.h khôn.g đồn.g ý.

An.h là con trai duy n.hất tron.g gia đìn.h có hai chị em, tôi hiểu mon.g muốn của an.h và gia đìn.h là phải có con trước cho chắc chắn, khi tron.g xã hội n.gày nay n.hiều trườn.g hợp lấy n.hau về rồi mới biết khôn.g có khả năn.g có con. Tôi có nên làm theo lời gia đìn.h an.h khôn.g?


Tâm sự bạn đọc
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment