Tôi lên công ty con trai, tôi mới ngớ người khi thấy vị trí của cô con dâu quê mùa mình khinh thường lâu nay ở đó

Tôi mắn.g con dâu xon.g thì đi về phòn.g nằm, bụn.g vẫn tức tối lắm. Con trai tôi là chủ một côn.g ty, vậy mà lấy phải cô vợ chẳn.g ra làm sao, n.gười đã xấu thì chớ, lại còn khôn.g siên.g năn.g chăm chỉ gì

Tôi n.hìn đứa con dâu ăn mặc n.hư một bà già bước về n.hà lúc mờ mịt tối thì bực mìn.h hét lên:

- Cô đi đâu mà n.gày nào cũn.g tối mịt mới về vậy hả? Đi làm lươn.g thán.g 1 tỷ à? Về làm dâu mà cứ n.hư đi vãn cản.h chùa ấy, cô khôn.g về mà xem cái n.hà này nó có tồn tại được khôn.g à? Khôn.g xem bà mẹ chồn.g 60 tuổi này ăn uốn.g chưa à?

- Dạ con xin lỗi ạ, con đi nấu cơm bây giờ đây ạ.

- Nấu gì giờ này nữa, đún.g là có con dâu cũn.g n.hư khôn.g.

Tôi mắn.g con dâu xon.g thì đi về phòn.g nằm, bụn.g vẫn tức tối lắm. Con trai tôi là chủ của một côn.g ty, vậy mà lấy phải cô vợ chả ra làm sao. n.gười đã xấu thì chớ, lại còn khôn.g siên.g năn.g chăm chỉ gì. Nó làm việc gì tôi cũn.g khôn.g biết, cứ thấy đi suốt n.gày. Tiền thì thán.g nào con trai tôi cũn.g đưa cho, tôi thấy cản.h đó thì ức lắm, con mìn.h nuôi bao n.hiêu lâu giờ nó còn.g lưn.g đi phục vụ một đứa khác bảo sao khôn.g ức cho được.

Tối đó tôi gọi con trai vào phòn.g riên.g rồi thẳn.g thừn.g tuyên bố:

- Mẹ là mẹ khôn.g hài lòn.g với thái độ của cái Thảo đâu. Mày xem từ n.gày về làm dâu đến giờ, nó có làm được gì cho cái n.hà này chưa?

- Cô ấy bận việc mà mẹ.

- Đấy, chưa nói gì đã bên.h vợ chằm chặp thế kia thì làm sao mà khá len được hả con. Thân thì làm giám đốc mà phải sợ cô vợ n.hà quê à?

- Mẹ ơi, cô ấy khôn.g phải n.hà quê đâu, mẹ đừn.g nói thế.

- Tao chán mày lắm rồi con ạ, tao khuyên mày nên bỏ nó rồi lấy một đứa khác.

- Mẹ khôn.g hiểu cô ấy đâu.

Nói mãi mà đứa con trai duy n.hất vẫn cứ bên.h vợ chằm chặp, tôi chán quá đuổi nó ra n.goài. Chả hiểu sao đứa con trai thàn.h đạt của tôi lại mê mẩn đứa con dâu chả có gì n.hư nó. Tôi kiên quyết phải làm cho hai đứa nó bỏ n.hau mới hả dạ. Dù sao thì con dâu tôi từ khi bước chân về n.hà tôi cũn.g chẳn.g làm được cái gì nên hồn, chỉ toàn phụ thuộc vào con trai tôi.

Hôm đó, tôi đi khám bện.h về thì muốn chạy san.g xem văn phòn.g mới của côn.g ty con trai. Hôm nọ nó đưa cho tôi một tờ card visit rồi bảo đây là văn phòn.g mới của con. Vừa nói nó vừa mô tả đó là một văn phòn.g rất lớn. Tôi bảo lái xe taxi đưa đến đún.g địa chỉ rồi vào côn.g ty con trai thăm thú.

Thấy tôi xưn.g là mẹ của Thàn.h, bảo vệ cho tôi vào rồi hướn.g dẫn cụ thể. Tôi vẫn còn min.h mẫn và đi lại rất n.han.h nên chẳn.g khó gì để lên đún.g phòn.g con trai làm việc. Vừa địn.h mở cửa phòn.g thì n.ghe tiến.g con dâu tôi văn.g vẳn.g bên tron.g:

- Hợp đồn.g này an.h xem chưa? Nói chun.g phải tìm hiểu kỹ vào n.hé, đối tác lần này rất lớn, nếu ký được hợp đồn.g lần này thì sẽ man.g lại một khoản lợi n.huận lớn.

- Thưa giám đốc, tôi sẽ làm hết mìn.h.

- An.h giỏi lắm, em rất tự hào về an.h.

- An.h cũn.g thế.

Đún.g lúc đó, có một cô gái từ bên n.goài hàn.h lan.g đi vào, gõ cửa rồi trìn.h ra một bản.g giấy tờ nói với con dâu tôi:

- Dạ giám đốc ký cho em cái này với ạ.

- Ừ, để trên bàn tí tôi xem rồi ký n.hé.

Tôi đứn.g n.goài, chứn.g kiến hết cản.h ấy mới hết hồn. Tại sao con dâu tôi lại ở đây rồi làm giám đốc n.hỉ? Thế thằn.g con tôi làm gì ở đây?(Ản.h min.h họa)

Tôi n.ghĩ một lúc rồi quyết địn.h quay bước ra về. Tối hôm đó, đợi con trai về, tôi gọi nó vào phòn.g rồi hỏi:

- Nói cho mẹ biết, sao cái Thảo lại làm giám đốc ở côn.g ty con?

- Ơ, ai nói mẹ vậy?

- Mẹ chứn.g kiến hết rồi. Mày đừn.g có giấu mẹ.

Con trai tôi ấp ún.g một hồi lâu rồi bảo, thực ra nó thất n.ghiệp từ lâu rồi, côn.g ty đó thực chất là của con dâu tôi gây dựn.g nên. n.hưn.g vì khôn.g muốn tôi thất vọn.g nên nó bàn với con dâu tôi che mắt tôi. Thế là tron.g n.hà, nó là giám đốc n.hưn.g ở n.goài đời thực, con trai tôi chỉ là chàn.g trợ lý quèn cho vợ. Con dâu tôi bảo nó hiểu được cảm giác xấu hổ của chồn.g tôi, chỉ là muốn để tôi vui nên nó đồn.g ý biến thàn.h một cô con dâu vô tích sự để cho chồn.g nó được nở mày nở mặt với mẹ.

Tôi n.ghe xon.g câu chuyện mà sữn.g sờ. Khôn.g n.gờ con dâu tôi lại là n.gười n.hư vậy. Tối hôm đó về, vừa vào n.hà nó đã lí n.hí xin lỗi tôi rồi lao đi nấu cơm. Tôi thấy xấu hổ quá nên khôn.g nói gì, vào giườn.g nằm. Tôi n.ghĩ rằn.g n.gày mai, khi có can đảm hơn tôi sẽ nói lời xin lỗi với nó.

Theo  Một Thế Giới
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment