Con trai yếu sinh lý bố chồng "ẵm" không con dâu

Hện tại, tôi đan.g rất suy n.ghĩ, khôn.g biết phải làm thế nào, vì đây là c.huyện n.goài sức tưởn.g tượn.g của tôi và nó cũn.g quá sức c.hịu đựn.g với mẹ tôi. Tôi xin phép được c.hia sẻ câu c.huyện của mìn.h, mon.g các bạn hãy c.ho tôi một lời khuyên để tôi có thể tìm được lối thoát c.ho mẹ tôi.


Gia đìn.h tôi thuần nôn.g, bố mẹ tôi làm ruộn.g và c.hún.g tôi có 4 an.h c.hị em, hiện nay đều đã có gia đìn.h và có con. Bố mẹ tôi c.hỉ có 1 n.gười con trai duy n.hất, hiện nay an.h cũn.g đã có vợ và 1 con trai. n.gày c.hưa lập gia đìn.h, an.h tôi vì được bố mẹ nuôn.g c.hiều nên c.hơi bời đán.h cờ bạc và n.hiều lần khiến bố mẹ tôi rất đau lòn.g. Có lần an.h đán.h bạc bị thua phải cắm xe, rồi trốn nợ bỏ n.hà đi n.hưn.g sau đó mẹ tôi lại tìm về được.

Rồi an.h ấy ở n.hà đi làm, sau 1 thời gian an.h ấy yêu và n.han.h c.hón.g cưới vợ (c.hị dâu tôi bây giờ). Tín.h cả thời gian quen rồi đi đến cưới c.hỉ tron.g 3 thán.g, mà c.hị dâu tôi đã có thai trước khi cưới khoản.g hơn 1 thán.g. Thật sự gia đìn.h tôi khôn.g thíc.h c.hị ấy, n.hưn.g vì đã có đứa con của an.h tôi nên mọi n.gười đồn.g ý để 2 n.gười được cưới. Và tôi cũn.g cảm n.hận được an.h tôi cưới c.hị ấy cũn.g c.hỉ vì cái thai, c.hứ khôn.g yêu c.hị ấy n.hiều.

Vợ c.hồn.g trẻ mà sốn.g với n.hau c.hẳn.g tìn.h cảm gì? Bố mẹ tôi cũn.g phần vì muốn an.h ấy khôn.g c.hơi bời lêu lổn.g nữa nên để an.h ấy cưới. Mẹ tôi là n.gười hiền làn.h, sốn.g biết điều nên cũn.g khôn.g có ý gì với con dâu cả. Rồi mấy thán.g sau c.hị dâu tôi sin.h được 1 thằn.g cu rất kháu khỉn.h, bố mẹ tôi mừn.g lắm, an.h tôi cũn.g vậy, n.hưn.g về tín.h nết thì an.h ấy c.hẳn.g thay đổi c.hút nào. Vẫn đi làm n.hưn.g c.hẳn.g đưa c.ho vợ đồn.g nào, c.hơi bời hết. c.hị dâu tôi thì khôn.g gọn gàn.g sạc.h sẽ, làm đâu bỏ đấy nên mẹ tôi rất buồn lòn.g, n.hiều lần n.hắc n.hở cả 2 vợ c.hồn.g n.hưn.g vẫn đâu vào đấy.

Đã vậy c.hị ấy còn hay cãi và dỗi với mẹ tôi, nói c.hun.g quan hệ mẹ c.hồn.g con dâu cũn.g khôn.g được tốt. Bố tôi cũn.g khôn.g thíc.h tín.h an.h trai tôi và cả c.hị dâu nữa nên cũn.g vậy, n.hưn.g c.hỉ là thời gian trước đây. Bây giờ bố tôi lại rất khác với con dâu, mà 2 n.gười đó cũn.g có n.hữn.g ứn.g xử bất thườn.g. An.h trai tôi bị bện.h yếu sin.h lý, phần vì trước đó cũn.g khôn.g tìn.h cảm với vợ nên càn.g n.gày tìn.h cảm vợ c.hồn.g càn.g xa. An.h ấy hay phải đi các tỉn.h xa có khi nửa thán.g mới về n.hưn.g vẫn thấy an.h c.hị n.gủ riên.g,an.h ấy bị bện.h và cũn.g khôn.g có tìn.h cảm n.hiều với vợ nên rất lạn.h lùn.g. Mà c.hị ấy thì độ ham muốn lại rất cao....

n.hà tôi c.hỉ có 2 phòn.g, phòn.g n.goài có 2 c.hiếc giườn.g n.gủ, 1 là của bố mẹ tôi, còn 1 c.hiếc để khôn.g và an.h tôi mỗi khi về n.hà hay ra đó n.gủ. Phòn.g bên tron.g là của vợ c.hồn.g an.h c.hị ấy. n.hưn.g mẹ tôi dạo này hìn.h n.hư đã phát hiện ra n.hữn.g dấu hiệu bất thườn.g giữa bố tôi và con dâu nên rất lo lắn.g. Mẹ c.hỉ kể riên.g c.huyện này c.ho tôi n.ghe. Mẹ nói, n.hữn.g n.gày an.h tôi đi côn.g tác xa n.hà có 1 mìn.h c.hị dâu tôi n.gủ ở phòn.g tron.g, có hôm nửa đêm mẹ tôi tỉn.h giấc khôn.g thấy bố tôi đâu, mẹ tôi nằm im n.ghe n.gón.g thì thấy tiến.g bước c.hân của bố tôi đi từ phòn.g con dâu đi ra, mẹ giật mìn.h n.ghĩ đến c.huyện đán.g sợ đó.

Rồi từ đó mẹ tôi hay để ý và thấy 2 n.gười rất tìn.h cảm với n.hau qua thái độ và ứn.g xử. Và tôi cũn.g cảm thấy có gì đó bất thườn.g. Hiện mẹ tôi đan.g rất hoan.g man.g và tuyệt vọn.g, bà khôn.g ăn cũn.g khôn.g n.gủ được n.hưn.g bên n.goài vẫn phải vui vẻ bìn.h thườn.g. Mẹ tôi n.ghĩ n.hiều quá nên sút cân trầm trọn.g. Tôi cũn.g khôn.g biết phải làm thế nào để có thể c.ho mẹ một câu trả lời c.ho c.huyện ấy. n.hưn.g tôi thật sự lo lắn.g c.ho sức khỏe và tâm lý của mẹ. Tôi cũn.g c.hưa biết phải làm gì để tìm hiểu c.huyện này c.ho rõ ràn.g, c.ho mẹ tôi được thoải mái tư tưởn.g. Thật sự tôi rất hận bố và c.hị dâu? Tôi phải làm gì để n.găn c.hặn c.huyện này hay là làm sán.g tỏ nó ra. Nếu có làm thì tôi phải bắt đầu từ đâu.? Mọi n.gười hãy giúp tôi với!

Tâm sự bạn đọc
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment