Chỉ còn 2 tuần tôi trót có thai với người cũ sau đêm ái ân trước ngày lên xe hoa

Tôi từn.g trải qua một mối tìn.h dài và sâu đậm với Huy, cứ tưởn.g rằn.g hai đứa sắp kết hôn đến nơi thì mẹ Huy đi xem bói, thầy nói c.hún.g tôi kỵ tuổi, lấy về tôi khắc c.hồn.g, an.h dễ yểu mện.h.

c.hỉ còn 2 tuần nữa là đến đám cưới, vậy mà tôi phát hiện ra mìn.h có thai với n.gười cũ tron.g lần cuối c.hún.g tôi gặp n.hau.Dù trước đó bố mẹ an.h rất quý mến tôi, vun vào c.ho hai đứa, n.hưn.g sau hôm đó về bà ra sức phản đối, thậm c.hí còn gọi điện thẳn.g c.ho tôi, xin tôi từ bỏ con trai bà.

Khoản.g thời gian đó tôi sốn.g khổ sở vô cùn.g, suốt n.gày thê lươn.g, khóc lóc, bỏ bê hết côn.g việc, cả n.gày c.hỉ n.ghĩ tới c.huyện tìn.h cảm mà thôi.

c.hún.g tôi khôn.g dứt khoát, khôn.g c.hia tay, cũn.g khôn.g làm gì để tiến triển mối quan hệ nữa. Thế mà cứ dùn.g dằn.g mãi, đến tận hơn 1 năm sau, tôi mới tỉn.h táo và bắt đầu lại được cuộc sốn.g bìn.h thườn.g mặc dù vẫn còn rải rác n.hữn.g cú điện thoại qua lại giữa hai đứa.

Thế rồi duyên phận khiến tôi quen Quân, an.h là n.hân viên của côn.g ty đối tác với tôi. Gặp n.hau vài lần, đôi bên có tìn.h cảm thế là tiến triển. Quân hơn 30 tuổi rồi, gia đìn.h lại giục giã, vì thế quen và yêu tôi mấy n.gày, an.h đã đán.h tiến.g trước với tôi về c.huyện kết hôn.

Thú thật tôi c.hưa muốn, n.hưn.g vì thấy an.h tốt, bản thân tôi dù c.hưa yêu quá n.hiều n.hưn.g cũn.g n.gầm thấy an.h phù hợp. Và khôn.g hiểu sao có điều gì đó cứ thôi thúc tôi n.hư một sự đáp trả thứ tìn.h cũ vì n.ghe mẹ mà buôn.g bỏ tôi. Tôi lại cũn.g 27 tuổi rồi, năm nay khôn.g cưới, c.hờ 2 năm nữa tôi thấy cũn.g hơi muộn nên gật đầu đồn.g ý. Yêu n.hau 1 tuần, c.hún.g tôi đi đến quyết địn.h hai thán.g sau được n.gày sẽ làm lễ cưới.

Ôn.g trời cũn.g khéo đùa, khi tôi vừa đưa ra quyết địn.h của cuộc đời mìn.h thì Huy liên lạc, an.h nói muốn gặp tôi. Tôi đồn.g ý, bởi bản thân cũn.g muốn nói c.huyện lần cuối với an.h.

Thế n.hưn.g, tron.g lần cuối cùn.g đó, tôi lại gây ra tội lỗi khôn.g thể tha thứ được. Bản thân còn n.hiều tìn.h cảm với n.gười cũ, tôi đã c.hặc lưỡi qua đêm một lần cuối cùn.g với Huy, để từ đây c.hún.g tôi "ân đoạn n.ghĩa tuyệt" với n.hau.

Tưởn.g rằn.g mọi thứ kết thúc, n.hưn.g sát n.gày cưới hai tuần tôi phát hiện mìn.h có thai. Từ lúc ấy tôi hoan.g man.g tột độ, vừa lo lắn.g, vừa sợ hãi vừa ân hận. Tôi khôn.g n.gờ lại xảy ra c.huyện độn.g trời này. Giờ tôi khôn.g biết nên làm gì c.ho phải. Hủy hôn thì khôn.g được, bởi c.ha mẹ tôi c.hắc khôn.g sốn.g được, bản thân gia đìn.h Huy cũn.g khôn.g c.hấp n.hận tôi. n.hưn.g nếu cưới Quân về, tôi phải làm gì với cái thai đã tròn thán.g tuổi.

Trời ơi, giá n.hư tôi vữn.g vàn.g hơn, đứn.g đắn hơn thì giờ đây đâu nên cơ sự này. Tôi phải làm gì bây giờ đây?

Tâm sự bạn đọc
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment