Câu truyện cảnh giác khi gặp gái đẹp

MỌI n.gƯỜI HÃY CẢn.h GIÁC KHI GẶP TRƯỜn.g HỢP NÀY.

Thật sự là đến giờ mìn.h vẫn còn run, mẹ kiếp lúc đó ko có võ c.hắc tiêu rồi. 21h tối nay mìn.h dạy xon.g lớp Sản xuất video bán hàn.g bằn.g điện thoại. Đan.g lúi húi dắt xe tron.g hầm ra thì có con bé ra c.hặn đầu xe mìn.h xin đi n.hờ.Thấy mặt mũi hiền làn.h, xin.h xắn nên mìn.h đồn.g ý. Mẹ...giờ n.ghĩ lại sao lúc đó mìn.h n.gu thế...đún.g là đàn ôn.g thấy gái là mờ mẹ hết mắt. Mặt mũi thì hiền làn.h thật n.hưn.g mà mặc sort n.gắn đến mức lòi cả quần c.híp zen đỏ lòm ra, áo thì thiếu vải đến nỗi xém c.hút nữa là ko cần mặc áo c.hip luôn. Trên đườn.g về mìn.h cũn.g n.ghi n.ghi rồi, c.hỗ thì rộn.g mà nó cứ n.gồi sát lên trên tì c.hặt lấy lưn.g mìn.h.

c.hẳn.g lẽ lại bảo em n.gồi xa ra? Sợ nó bảo mìn.h pê đê nên kệ nó làm gì thì làm. Đan.g vi vu tận hưởn.g tý gió đêm trên quãn.g đườn.g trốn.g thì giật bắn con mẹ nó n.gười vì tiến.g xe máy rú ga đằn.g sau, về cơ bản là đếc.h sợ mấy c.hú sửu n.hi lạn.g lác.h này nọ vì n.gày trc mìn.h cũn.g khác gì c.hún.g nó n.hưn.g mà thấy nó áp sát rồi tạt đầu bắt mìn.h dừn.g lại thì tim bắt đầu tăn.g n.hịp mẹ rồi. Tội c.ho ôn.g giáo già này rồi!


Đườn.g vắn.g, thằn.g kia thì to n.hư con tịn.h săp trổ đầy mìn.h. n.gười n.hư nó có lột hết đồ c.hỉ giữ lại cái sịp thì cũn.g phải 80kg c.hứ ko ít. Mìn.h lại sắp lả vì đói vì làm xon.g là dạy luôn từ 18h30 đến giờ. Còn đâu sức mà bật nữa.

Vừa dừn.g xe lại c.hú đã n.hảy ra lôi con em kia san.g dúi đầu bù lu bù loa ý là sao lại trốn c.hồn.g đi với giai! Thôi c.hết mẹ em rồi, rơi vào bẫy rồi. Quả này tiền mất tật man.g rồi.

 c.hưa để mìn.h nói câu nào thằn.g ôn con phủ đầu luôn, nó rút cái KÉO ra khua loạn xạ. May mà lúc đó theo phản xạ mìn.h ra luôn cái BÚA nên nó c.hịu thua c.hứ mà ra cái BỌC thì giờ toi rồi.

Các bạn Thấy hấp dẫn hay like share comment cảm n.hận để có tác giả có độn.g lực viết thêm. Đây là bài viết đầu tay nên các bạn hãy comment thật vào n.hé

Tác Giả: Kiên Lãi: facebook.com/lotrun.gkien/ Tác Giả: Kiên Lãi: facebook.com/lotrun.gkien/
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment