Truyện Ngắn - Bà chủ đâu rồi, thay cho em khác đi!

Hắn là một bợm n.hậu, n.gười lúc nào cũn.g sặc mùi rượu. c.hỉ khổ c.ho n.hữn.g ai đứn.g cạn.h hắn, khôn.g thở được.


Bà c.hủ đâu rồi, thay c.ho em khác đi! ản.h min.h họa

Hắn thì khôn.g n.hận ra điều đó. Với ai hắn cũn.g vồ vập, c.huyện gì rồi cũn.g c.hỉ mon.g n.gười ta mời hắn đi uốn.g rượu. n.gày xưa miến.g ăn, miến.g uốn.g còn khó khăn c.hứ bây giờ n.gười ta n.hậu tối n.gày, nên hắn thườn.g xuyên được là khác.h n.hậu.

Một lần n.hậu say quá, lúc về, hắn vừa dắt xe máy ra khỏi bãi thì bị n.gã, có n.gười c.hạy lại đỡ hắn dậy, hắn vun.g tay đấm thẳn.g vào mặt n.gười ta mà quát:

– Đừn.g tưởn.g tao say mà xôn.g vào cướp n.hé. n.gười kia vội buôn.g tay, xe đổ vào c.hân hắn, bận ấy hắn phải đi bó bột.

Một lần n.hậu say, hắn mò được về đến n.hà thì đã quá nửa đêm, hắn nằm gục n.gay đầu hè, con vện n.hà hắn thấy c.hủ nằm đấy thì c.hạy ra liếm láp có vẻ quấn quýt lắm. Hắn ôm con vện n.gáy pho pho. Gần sán.g hắn lảm n.hảm:

– Bà c.hủ đâu rồi, thay c.ho em khác đi, em này tóc n.gắn, rậm mà lại cứn.g, c.hán quá!

Vợ hắn tron.g n.hà n.ghe tiến.g mở cửa ra, lộn ruột c.ho hắn một c.hậu nước lạn.h từ đầu tới c.hân, miện.g la:

– Này thì tóc n.gắn này, này thì rậm cứn.g này, này thì thay này…

Hắn có dịp vào c.hơi một thàn.h phố phía nam. c.hỉ hôm trước, hôm sau hắn đã có bạn n.hậu, mà ở tron.g này n.gười ta n.hậu tưn.g bừn.g, hết mìn.h mới sướn.g c.hứ. c.hiều vừa ập xuốn.g thì hắn đã có mặt ở quán n.hậu theo lời mời của ôn.g bạn mới quen. n.hậu với bạn mới thú thật, rượu n.gon, mồi lạ, ai cũn.g hết mìn.h dzô… Khi có n.gười lay vai hắn dậy, hắn n.hìn quan.h, c.hả biết mìn.h đan.g ở đâu nữa, bạn n.hậu cũn.g c.hả còn ai. n.gười n.hân viên quán n.hậu bảo hắn:

– Ôn.g ở đâu để c.hún.g tôi đưa ôn.g về?

Hắn lờ mờ n.hớ ra mới có quy địn.h n.hà hàn.g phải có trác.h n.hiệm đưa khác.h say xỉn về n.hà, khôn.g được để khác.h tự về , trán.h tai nạn đán.g tiếc xảy ra. Hắn lèm bèm “tốt lắm” rồi bảo an.h n.hân viên n.hà hàn.g:

– An.h làm ơn… đưa tôi về n.gõ n.hỏ… phố n.hỏ… n.hà tôi ở đó… n.hà tôi ở Hà Nội đó…

Theo XaLuan
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment