Tôi suýt ngất khi nhìn thấy “cái đó” của cô ấy khi lấy hết can đảm nhìn trộm bạn gái tắm

Lấy hết can đảm tôi quyết địn.h ra đó n.hìn trộm Thủy tắm. Biết c.huyện này là khôn.g nên n.hưn.g tôi khôn.g thể kìm c.hế được bản thân. n.hưn.g khi vừa n.hòm vào tron.g tôi đã c.hoán.g khi thấy “c.hỗ đó” của em.


n.hìn Thủy với án.h mắt thèm muốn em đã c.hấn c.hỉn.h tôi n.gay rồi (Ản.h min.h họa)

Mới yêu Thủy được hơn thán.g nên tôi c.hưa dám đi quá giới hạn với cô.Tôi c.hỉ dừn.g lại ở cái nắm tay và hôn n.hẹ thôi, Thủy là cô gái khá cứn.g n.hắc tron.g c.huyện tế n.hị kia nên em đã đề n.ghị n.gay với tôi từ đầu: “Khi c.hưa được em c.ho phép an.h khôn.g được độn.g c.hạm đến n.gười em, khôn.g thì c.hún.g ta sẽ c.hia tay”.

n.hiều lần tôi cũn.g muốn làm gì đó khi c.hỉ có 2 đứa bên n.hau, n.hưn.g mới n.hìn Thủy với án.h mắt thèm muốn em đã c.hấn c.hỉn.h tôi n.gay rồi. Thế là mọi mon.g đợi, thèm muốn bỗn.g c.hốc biến mất hết. Yêu mà khôn.g sơ múi được gì thì khó c.hịu phải biết rồi, vả lại n.gồi cạn.h một cô nàn.g xin.h đẹp có vòn.g 1 nón.g bỏn.g n.hư Thủy thì thằn.g đàn ôn.g bìn.h thườn.g n.hư tôi sao c.hịu được c.hứ.

Về n.hà suy tới n.ghĩ lui để tìm các.h thuyết phục Thủy c.ho mìn.h làm c.huyện đó n.hưn.g khôn.g được. Thủy – n.gười con gái khó tín.h tron.g c.huyện ân ái n.hất mà tôi từn.g yêu. Với các cô gái trước khi thì c.hỉ cần n.hận lời yêu, cùn.g lắm là yêu 1 tuần tôi có thể đưa em ấy vào n.hà n.ghỉ một các.h thoải mái, đằn.g này Thủy thì…c.hiều đi làm về tôi tiện qua đón Thủy đi sin.h n.hật bạn luôn. Địn.h c.hở Thủy đến điểm hẹn với hội bạn, n.hưn.g em kêu về n.hà tắm và thay đồ c.hứ thời tiết nón.g thế này đi mặc đồ cũ khôn.g thoải mái. c.hiều lòn.g bạn gái, tôi đưa Thủy về phòn.g. Thật may sao cô bạn cùn.g phòn.g Thủy hôm nay về quê, nên tôi có thể thoải mái vào phòn.g em n.gồi c.hơi.

Đợi Thủy đi tắm, tôi lấy điện thoại ra lướt web. Lướt c.hán c.hê mà c.hẳn.g thấy gì hay cả, bỗn.g n.hiên n.hìn vào n.hà tắm phòn.g Thủy tôi nảy ra ý địn.h đen tối: Hay là xem trộm Thủy tắm thế nào, biết đâu tron.g tìn.h huốn.g này tôi có thể vui vẻ với em.

Địn.h ra n.hòm vào n.hà tắm xem Thủy rồi mà tôi cứ sợ, n.hỡ may Thủy biết được em nổi khùn.g nên đòi c.hia tay với tôi thì sao? n.hưn.g cứ đợi n.goài này rồi mườn.g tượn.g về lúc em đan.g tắm thì khó c.hịu lắm. Lấy hết can đảm tôi quyết địn.h vào đó n.hìn trộm Thủy tắm, dù sao c.huyện này cũn.g khôn.g có gì to tát. Là n.gười yêu c.hứ có phải n.gười dưn.g đâu mà sợ.

Nuốt nước bọt ừn.g ực tôi rón rén tiến gần cửa n.hà tắm, ghé sát n.gười n.hìn vào bên tron.g. n.hìn thấy tấm lưn.g trắn.g nõn, mịn màn.g của Thủy tôi c.hỉ ước có thể vào đó ôm c.hầm lấy em và được làm “c.huyện đó” thì tuyệt.

Khi em quay n.gười ra phía cửa, tôi vội vàn.g n.hìn thật kỹ hơn. Vừa n.hìn thấy vòn.g 1 của em, tôi suýt n.gất vì thấy vòn.g 1 của Thủy lép kẹp c.hứ khôn.g nở nan.g, hấp dẫn n.hư bìn.h thườn.g tôi vẫn n.hìn em.Vừa n.hìn thấy vòn.g 1 của em, tôi suýt n.gất vì… (ản.h min.h họa)

Hóa ra là Thủy độn vòn.g 1, vậy mà tôi cứ n.gỡ đó là đồ thật của em. n.hưn.g phải nói Thủy giỏi khoản c.he giấu đó, bảo sao em “cấm” tôi đụn.g vào c.hỗ đó và em sợ “lộ” ư? Cứ tưởn.g Thủy n.goan hiền thế nào hóa ra cũn.g cáo già đội lốt nai tơ mà thôi.

n.hìn thấy vòn.g 1 c.hẳn.g khác gì đàn ôn.g của Thủy tôi bỗn.g mất hết cảm hứn.g, ra n.goài đợi em tắm xon.g tôi cứ suy n.ghĩ mãi vì sao Thủy phải làm thế. Đợi n.goài tầm 15 phút thì Thủy bước ra n.hìn khá xin.h đẹp và tất n.hiên vòn.g 1 đã được em độn to khủn.g khiếp.

Khôn.g c.hịu được sự giả dối đó của Thủy, tôi bực mìn.h nói với em n.hữn.g lời nặn.g nề khiến Thủy bối rối và run sợ.

- Sao em phải làm thế với an.h? Em độn vòn.g 1 to đùn.g n.hư thế để làm gì? Vậy mà an.h cứ n.ghĩ đó là thật cơ đấy? Em nói đi, sao em phải làm thế cơ c.hứ? Hay em muốn dùn.g cái này để quyến rũ thằn.g khác nữa à.

- An.h… an.h… em xin lỗi. Em làm n.hư này c.hỉ để c.hốn.g…ế thôi. c.hẳn.g phải đàn ôn.g các an.h c.hỉ yêu con gái có vòn.g 1, vòn.g 3 khủn.g thôi sao? Nếu n.hư em cứ để n.gực lép phô ra thế liệu an.h có yêu em khôn.g? Vì em sợ mất an.h nên em phải cấm an.h đụn.g vào “c.hỗ đó” và…

- Sợ ế??? Em làm sao vậy, ai n.hồi n.hét c.ho em cái tư tưởn.g n.hư vậy c.hứ? An.h côn.g n.hận là đàn ôn.g ai n.hìn thấy con gái có 3 vòn.g c.huẩn thì rất thíc.h, n.hưn.g an.h yêu em và an.h là bạn trai của em, em sao phải làm thế? Rõ là…

- Em xin lỗi… c.hỉ là em sợ mất an.h thôi mà.


- Thôi được rồi. Em vào thay đồ, bỏ hết n.hữn.g mớ phụ kiện hàn.g giả đó đi. An.h yêu em và cần em là 1 cô gái tốt bụn.g, yêu c.hân thàn.h là được. n.hữn.g thứ kia em cứ để n.guyên c.ho an.h.

Bực mìn.h với Thủy vì c.huyện đó, n.hưn.g tôi cũn.g phải phì cười mà lý lẽ em đưa ra. Thủy 25 tuổi rồi mà vẫn n.gô n.ghê, n.gây thơ n.hư thế sao? Có lẽ tôi phải c.hấn c.hỉn.h tư tưởn.g c.ho Thủy lại mất thôi, em cứ làm n.hư thế này rồi có khi đêm tân hôn tôi n.gất vì bất n.gờ và sốc mất thôi.

Lột bỏ n.hữn.g thứ khôn.g phải của mìn.h đi bên tôi, Thủy cứ n.gượn.g n.gạo. Tôi biết em sợ điều tiến.g, em sợ mất n.gười yêu. n.hưn.g cô n.gười yêu n.gốc của an.h à: Em là cô gái đặc biệt, là cô gái an.h khó cưa n.hất thì tại sao an.h lại bỏ em c.hứ. Yên tâm đi tìn.h yêu n.hỏ bé, an.h sẽ yêu em suốt đời.

Thế nên các c.hàn.g trai/ cô gái à: Đừn.g n.ghĩ bạn gái mìn.h phải có 3 vòn.g khủn.g thì mới giữ được n.gười yêu hay quyến rũ. n.hữn.g thứ đó c.hỉ là phù phiếm thôi, tín.h các.h và tìn.h yêu c.hân thật mới là các.h duy n.hất giúp 2 bạn luôn bên n.hau và hấp dẫn nữa kia n.hất. Hãy thức tỉn.h về yêu thươn.g nửa kia của mìn.h khi quá muộn n.hé, đừn.g để n.hữn.g thứ phù phiếm phá hoại hạn.h phúc của bạn.

Theo xaluan
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment