Tôi hoang mang vì bạn gái rủ vào nhà nghỉ

Ó bạn gái ai cũn.g muốn được tiến xa hơn một bước n.hưn.g điều đó còn phụ thuộc vào cả hai n.gười. n.hưn.g đây lại là bạn gái tôi c.hủ độn.g khiến tôi mở cờ tron.g bụn.g.


Yêu n.hau gần 1 năm n.hưn.g tôi vẫn c.hưa có hàn.h độn.g gì được gọi là quá đán.g. Tất cả mới c.hỉ dừn.g lại ở việc ôm, hôn, nắm tay.

Tôi quen bạn gái mìn.h n.hân dịp cả hai đi từ thiện ở n.goại ô. Cô ấy để lại c.ho tôi một ấn tượn.g đó là một thân hìn.h mản.h mai, nụ cười duyên và án.h mắt sán.g n.gời.

Sau lần đó tôi quyết xin số cô ấy để làm quen, vì cả hai đều thíc.h hoạt độn.g từ thiện nên sau dịp đó c.hún.g tôi gặp n.hau thườn.g xuyên rồi trở thàn.h một đôi. Tôi thấy ở bên cô ấy rất vui, cô ấy tron.g trẻo và rất tin.h n.ghịc.h. Dù đã đi làm n.hưn.g n.hìn cô ấy cứ n.hư một học sin.h vậy.

Thấy bạn gái thán.h thiện n.hư vậy nên tôi c.hẳn.g bao giờ dám đòi hỏi đi quá giới hạn hay này nọ. Tôi muốn tiến xa với n.gười con gái này nên luôn cố gắn.g giữ gìn và trân trọn.g cô ấy cũn.g n.hư tìn.h yêu này.

Từ n.gày yêu em, đầu tôi luôn bay bổn.g và n.ghĩ về đủ điều. n.gười ta nói đún.g khi con n.gười đan.g yêu và c.hìm đắm tron.g men say của ái tìn.h thì họ luôn rơi vào tìn.h trạn.g tỉn.h tỉn.h say say, miện.g luôn mỉm cười biểu hiện rõ sự hạn.h phúc. Mọi n.gười tron.g n.hóm từ thiện cứ trêu tôi rằn.g: “Cái Mai An.h suốt n.gày độn.g tay độn.g c.hân thế thì Hùn.g có làm ăn được gì khôn.g? Vừa c.hạm vào cái nó đã n.hảy dựn.g lên đấm đá rồi”.

n.ghe họ hỏi thế tôi c.hỉ cười trừ, đún.g vậy, từ n.gày cô ấy đi học võ thì tay c.hân cứ múa máy suốt. Yêu n.hau gần 1 năm n.hưn.g tôi vẫn c.hưa có hàn.h độn.g gì được gọi là quá đán.g. Tất cả mới c.hỉ dừn.g lại ở việc ôm, hôn, nắm tay. n.gười yêu cứ trêu tôi: “Có an.h n.gười yêu n.goan n.goãn thế này em yên tâm lắm”. Em cứ cười đùa trêu c.học n.hưn.g em đâu biết đôi lúc tron.g lòn.g tôi vẫn thấy “dậy són.g” muốn làm cái điều điên rồ đó c.hỉ là kìm hãm đi mà thôi vì dù sao tôi cũn.g là men c.hín.h hiệu.

Và rồi một hôm đi c.hơi với n.hau, em nói đùa là muốn n.gủ cùn.g tôi. Tôi cười sun.g sướn.g, n.hưn.g tôi biết em c.hỉ đùa mà thôi. n.hưn.g vì mải c.hơi quên mất là thời gian đã muộn nên lúc về em bảo: “Mìn.h vào n.hà n.ghỉ n.gủ đi”. Tôi tròn veo mắt n.hìn em:

– Em đan.g đùa an.h à.

– Đâu có, em muốn vào n.hà n.ghỉ với an.h thật mà. Dù sao mìn.h yêu n.hau cũn.g lâu rồi, n.gủ cùn.g n.hau thì có sao đâu.

– Em c.hắc c.hứ.

– Có gì mà khôn.g c.hắc, em khôn.g muốn về trèo tườn.g để vào n.hà đâu.

Tôi vừa vui vừa hồi hộp. Tôi đèo em loan.h quan.h một vòn.g rồi c.họn một cái n.hà n.ghỉ đẹp đẽ n.hất. Vừa bước vào phòn.g tôi đã ôm và hôn em nồn.g n.hiệt. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao mấy n.gười yêu n.hau lại thíc.h đi hẹn hò n.hau ở n.hà n.ghỉ. Vì khôn.g gian ở nơi đó khiến cảm xúc của con n.gười dân.g trào.

Tôi làm theo bản năn.g bắt đầu cởi áo của mìn.h ra rồi luồn tay qua áo em. Em cũn.g hôn tôi n.hiệt tìn.h n.hưn.g khi n.hìn xuốn.g thấy tôi mặc mỗi quần lót thì em hét toán.g lên:

– Sao an.h cởi hết ra thế kia?

– Ơ an.h tưởn.g em rủ an.h vào n.hà n.ghỉ là đã sẵn sàn.g c.ho c.huyện đó rồi?

Em đá tôi phát đau điến.g:

– Sẵn sàn.g cái đầu an.h ấy, em đan.g đèn đỏ cấm an.h độn.g vào, đồ háo sắc.

Nói rồi em n.hảy tọt vào n.hà tắm:

– Em đi tắm trước đây, lêu lêu.Em cũn.g hôn tôi n.hiệt tìn.h n.hưn.g khi n.hìn xuốn.g thấy tôi mặc mỗi quần lót thì em hét toán.g lên.

Tôi gãi đầu n.gại n.gùn.g, tôi tự n.ghĩ: “Nếu ở bên n.hau thế này mà khôn.g được làm gì thì khác gì tra tấn”. Lúc em đi tắm tôi mặc đồ vào rồi xuốn.g lễ tân xin thêm một cái c.hăn. n.hìn thấy tôi ôm cái c.hăn to sụ, em n.gơ n.gác hỏi:

– Ở đây có c.hăn rồi mà, hôm nay cũn.g đâu có lạn.h sao an.h xin n.hiều thế để làm gì?

– Đây là biện pháp n.găn n.gừa lỡ an.h có ý địn.h lén.g phén.g đến em.

n.gười yêu tôi ôm bụn.g cười n.gặt n.ghẽo:

– Ôi n.gười yêu của em đán.g yêu quá. An.h đi tắm đi em c.hờ.

Tôi n.goan n.goãn n.ghe theo lời cô ấy, ra đến nơi thì c.hiếc c.hăn kia đã bị dẹp qua một bên nói đún.g hơn là nó yên vị trên sàn n.hà. Em bảo tôi lên giườn.g, khi tôi c.hưa kịp phản ứn.g gì thì em hôn tôi tới tấp. Tôi cứ tưởn.g bở địn.h lấn tới thì em bảo:

– Em trải c.hăn c.ho an.h dưới sàn rồi đó. Đêm nay an.h xuốn.g đó n.gủ n.hé, hehe.

– Em thật độc ác, c.ho an.h n.gủ cùn.g đi mà.

– Ai biết được an.h sẽ làm gì, em phải đề phòn.g c.hứ.

– An.h thề an.h hứa an.h đảm bảo, an.h sẽ khôn.g làm gì nếu em khôn.g c.ho phép.

– Hứa đấy.

– An.h hứa.

Đêm đó thay vì n.gủ c.hún.g tôi nằm kể c.huyện rồi cười khúc khíc.h cả đêm.

Đêm đó thay vì n.gủ c.hún.g tôi nằm kể c.huyện rồi cười khúc khíc.h cả đêm. Gần sán.g mệt quá lăn ra n.gủ, khi tỉn.h dậy thấy bạn gái nằm bên cạn.h đan.g n.gủ say tôi thấy thật bìn.h yên. Tôi n.hận ra rằn.g khi thực sự yêu một n.gười thì ta có thể làm tất cả vì n.gười đó, kể cả việc kìm c.hế ham muốn của bản thân c.hỉ để mon.g họ được thấy vui và an toàn khi ở bên mìn.h.

Theo xa luan
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment