Giá nhu hôm đó trời không mưa gió, tôi không chạy sang nhà anh rể xin tắm nhờ…

Cơn mưa nặn.g hạt tối hôm đó đã khiến tôi c.hùn bước. Đêm đó, tôi đã ở lại tron.g căn n.hà của an.h rể tôi. c.hún.g tôi đã có một đêm tuyệt vời sau thời gian dài xa các.h.
Tìn.h cũ lấy c.hị họ của tôi mà tôi khôn.g hề hay biết (Ản.h min.h họa)

Tôi là một cô gái xin.h xắn n.hưn.g c.huyện tìn.h yêu của tôi lại lắm c.hôn.g gai. n.gười yêu tôi đi du học rồi ở lại bên Úc, khôn.g về nữa. Tôi ở n.hà vẫn đau đáu c.hờ đợi an.h trở về. Thế n.hưn.g hai năm sau, tôi n.ghe tin an.h lập gia đìn.h với một n.gười con gái cũn.g đi du học cùn.g.

Tôi đau khổ lắm, vì dù sao tôi và Min.h cũn.g yêu n.hau được 5 năm, tìn.h n.ghĩa sâu đậm. Gia đìn.h an.h cũn.g quý tôi và xem tôi n.hư con tron.g n.hà. Tôi đồn.g ý để Min.h đi du học 4 năm rồi nếu có điều kiện thì sẽ đón tôi san.g. Nào n.gờ học được 2 năm thì an.h thưa dần liên lạc với tôi rồi tuyên bố sẽ ở lại bên đó lập n.ghiệp. Sau đó khôn.g lâu, Min.h nói lời c.hia tay với tôi vì khoản.g các.h quá xa xôi.

Tôi có một sự n.ghiệp khá vữn.g vàn.g, điều đó phần nào cũn.g khiến tôi cảm thấy an ủi. Tôi ra ở riên.g và tự mìn.h mua được một căn hộ rất xin.h xắn. Có rất n.hiều n.gười đến với tôi n.hưn.g vết thươn.g lòn.g vẫn đan.g rỉ máu nên tôi khôn.g gật đầu với ai cả.

Đùn.g một cái, tôi n.ghe tin Min.h về nước, an.h man.g cả vợ về cùn.g và địn.h cư luôn tại Việt Nam. Min.h cưới vợ đã 4 năm n.hưn.g vẫn khôn.g có con. Và điều n.gạc n.hiên hơn nữa, an.h đã lấy c.hị họ của tôi mà tôi khôn.g hề hay biết.

Tin đó khiến tôi sữn.g sờ. Vì c.hị họ của tôi địn.h cư ở nước n.goài đã hơn 10 năm nên tôi khôn.g có cơ hội gặp gỡ. Éo le hơn nữa là việc Min.h mua n.hà các.h n.hà tôi một căn. Tôi biết hết tin tức xon.g thì trốn.g n.gực đập thìn.h thịc.h. c.hả hiểu sao ôn.g trời lại trêu n.gươi tôi đến vậy. Khôn.g c.ho tôi lấy được Min.h thì cũn.g c.ho tôi có các.h quên được an.h. Đằn.g này thì…

Từ n.gày hai vợ c.hồn.g c.hị họ tôi c.huyển về ở đó, tôi vẫn đau đáu n.hìn san.g căn n.hà đó. Min.h bây giờ n.ghiễm n.hiên là an.h rể của tôi. Tôi cố hết sức để trán.h mặt hai n.gười đó n.hưn.g thỉn.h thoản.g cũn.g c.hạm mặt. c.hị họ tôi sau khi biết được c.huyện của c.hún.g tôi thì cũn.g khó c.hịu với tôi ra mặt, n.hưn.g từ n.gày c.huyển về thì Min.h lại hay tìm các.h liên lạc với tôi hơn. Tôi thấy an.h thườn.g xuyên đi đổ rác cùn.g giờ với tôi, đi siêu thị, đi c.hạy thể dục, n.hữn.g lúc đó, an.h cứ kiếm cớ bắt c.huyện khiến trái tim tôi lại rỉ máu.

Rồi tôi lại n.ghe tin c.hị họ tôi khôn.g sin.h con được. Tin này đã khiến c.ho Min.h suy sụp, tôi thì bần thần. Tôi đan.g địn.h bán n.hà để c.huyển đi nơi khác thì một c.huyện độn.g trời xảy ra.

Đợt đó c.hị họ tôi và an.h rể cãi n.hau nên c.hị tôi n.hất quyết c.huyển về n.hà mẹ đẻ ở c.ho đến khi an.h rể tôi c.hịu xuốn.g đón c.hị ấy lên, n.hưn.g tín.h Min.h cũn.g kỳ, vợ đi cả thán.g an.h vẫn cứ mặc kệ. Min.h quen cuộc sốn.g độc lập ở nước n.goài rồi nên vắn.g vợ cũn.g khôn.g có gì to tát quá với an.h. Từ n.gày đó, an.h c.hăm c.hỉ san.g n.hà tôi hơn, an.h nói n.hữn.g câu c.huyện từ xa xưa khiến tôi cứ thổn thức.

Rồi tối hôm đó, đườn.g ốn.g nước n.hà tôi bị hỏn.g, tôi đi làm về bị mưa ướt hết mà nước lại khôn.g có. Tôi đán.h liều c.hạy san.g n hà an.h rể xin tắm n.hờ. Min.h đón tôi ở cổn.g, mặt đầy lo lắn.g, an.h bảo tôi vào tắm n.han.h kẻo bị cảm lạn.h.

Khi tôi ở phòn.g tắm bước ra thì Min.h đã ở đó, gian.g tay ôm c.hầm lấy tôi. An.h nói tron.g tiến.g thở gấp gáp: “Em tha lỗi c.ho an.h, giờ an.h mới n.hận ra an.h vẫn yêu em n.hiều lắm”. Câu nói đó của Min.h khiến trái tim tôi tan nát, được bao n.hiêu ấm ức, tôi xổ cả vào dòn.g nước mắt đan.g lăn, tôi ôm c.hầm lấy Min.h, đấm thùm thụp vào lưn.g an.h.

Cơn mưa nặn.g hạt tối hôm đó đã khiến tôi c.hùn bước. Đêm đó, tôi đã ở lại tron.g căn n.hà của an.h rể tôi. c.hún.g tôi đã có một đêm tuyệt vời sau thời gian dài xa các.h.

n.hưn.g sau đêm đó, tôi cảm thấy mìn.h thật bỉ ổi. Tôi tìm các.h c.huyển đi sớm thì Min.h cứ tìm các.h trì hoãn. An.h nói rằn.g an.h sẽ ly hôn vợ để đến với tôi n.hưn.g tôi cứ cảm thấy có gì đó khôn.g phải. Tôi vẫn yêu Min.h n.hưn.g tôi khôn.g c.hắc lắm về tìn.h cảm của mìn.h cũn.g n.hư khôn.g c.hắc về n.hữn.g gì Min.h  đan.g dàn.h c.ho tôi. Tôi cứ có cảm giác an.h muốn lấy vợ mới để sin.h con c.hứ khôn.g phải vì quá yêu. Min.h  đã bỏ tôi một lần, nếu bây giờ tôi bất c.hấp tất cả để đến với an.h, liệu an.h có làm tổn thươn.g tôi lần nữa khôn.g? Hay tôi sẽ tự làm tổn thươn.g c.hín.h mìn.h bằn.g một quyết địn.h sai lầm?

Tôi n.ghĩ mãi rồi cứ cảm thấy mìn.h đã sai. Giá n.hư đêm mưa gió hôm đó tôi khôn.g san.g n.hà an.h rể xin tắm n.hờ thì giờ mọi c.huyện có lẽ đã khôn.g đến mức này.

Các bạn hãy c.ho tôi một ý kiến để thoát khỏi mớ tơ vò này. Tôi đan.g rất hoan.g man.g khôn.g biết phải nên làm thế nào.

Tâm sự bạn đọc

Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment