Tôi Coi thường chồng vì kiếm ít tiền hơn

Có phải tôi đã quá ích kỷ, thiếu tôn trọn.g và coi thườn.g an.h hay khôn.g? An.h hay chê vợ khôn.g biết vun vén gia đìn.h vì tôi đi ra n.goài n.hiều. Còn tôi lại chê an.h khôn.g biết kiếm tiền phụ vợ, sốn.g khôn.g cầu tiến.Coi thườn.g chồn.g vì kiếm ít tiền hơn

Tôi là cô gái ở quê lên thàn.h phố học và lập n.ghiệp, thuộc tuýp n.gười năn.g độn.g, vui vẻ và tự lập. Ra trườn.g gần 2 năm, tôi có côn.g việc ổn địn.h ở một côn.g ty lớn. An.h hơn tôi 6 tuổi, làm côn.g ty nước n.goài lươn.g khoản.g 15 triệu/thán.g. Chún.g tôi quen n.hau được hơn nửa năm thì tiến đến hôn n.hân, khi cưới tôi an.h khôn.g dư giả gì n.hiều, chún.g tôi ở n.hà cùn.g bố mẹ an.h. Côn.g việc của an.h khá rản.h rỗi vì vậy an.h có n.hiều thời gian ở n.hà. An.h khôn.g uốn.g rượu bia, cà phê, khôn.g thích n.gồi la cà cùn.g bạn bè n.hư n.gười khác. Thời gian rản.h an.h về n.hà xem tivi, đọc báo mạn.g hay chơi cùn.g con.

Tôi côn.g việc khá bận, phải đi ra n.goài thườn.g xuyên, lươn.g cũn.g khá hơn an.h vì có n.hiều n.guồn thu n.hập khác. Cưới n.hau được 4 năm chún.g tôi mới có bé đầu tiên và tích góp mua căn n.hà khá khan.g tran.g ở gần trun.g tâm thàn.h phố. Số tiền mua n.hà phần lớn do tôi làm tích góp, còn an.h hàn.g thán.g chỉ đưa cho vợ gần chục triệu lo chi tiêu tron.g n.hà. Có con, chi tiêu n.hiều hơn, tôi muốn an.h kiếm thêm côn.g việc khác làm vì an.h còn n.hiều thời gian rản.h và cũn.g để tran.g trải thêm cho cuộc sốn.g.

Mỗi khi nói đến chuyện này chún.g tôi cãi n.hau vì với an.h n.hư thế là đủ, khôn.g cần bon chen gì nữa. Vì vậy mâu thuẫn về tiền bạc, cách sốn.g của vợ chồn.g lại n.gày càn.g trầm trọn.g. Nói câu trước câu sau là tôi và an.h cãi n.hau kịch liệt. An.h n.ghĩ là phụ nữ phải tập trun.g cho gia đìn.h n.hiều hơn, an.h cũn.g hay chê vợ khôn.g biết vun vén gia đìn.h vì tôi đi ra n.goài n.hiều. Còn tôi lại chê an.h khôn.g biết kiếm tiền phụ vợ, sốn.g khôn.g cầu tiến. Càn.g n.gày tôi càn.g ít nói chuyện với an.h, chún.g tôi dùn.g n.hữn.g lời lẽ nặn.g nề để chê bai n.hau.

Tôi cũn.g coi thườn.g an.h và bắt đầu tự ý quyết địn.h một số việc tron.g n.hà hay giấu an.h n.hữn.g khoản thu n.hập khác. Tôi cũn.g lo sợ an.h làm côn.g ty nước n.goài sau này sẽ khôn.g có lươn.g hưu nên khôn.g ổn địn.h về sau. Bây giờ chún.g tôi chuẩn bị đón bé thứ hai n.hưn.g mâu thuẫn n.gày càn.g nặn.g nề vì tron.g đầu lúc nào cũn.g so sán.h, coi thườn.g an.h. Cứ thấy an.h đi làm về sớm là tôi lại hậm hực, bực bội. Cũn.g vì thế chún.g tôi luôn thấy căn.g thẳn.g, khôn.g hạn.h phúc mặc dù so vật chất thì chún.g tôi tươn.g đối đầy đủ.

Có phải tôi đã quá ích kỷ, thiếu tôn trọn.g và coi thườn.g an.h hay khôn.g? Càn.g n.gày tôi thấy an.h càn.g lầm lì, ít nói, hoặc nói ra là n.hăn n.hó muốn cãi n.hau với tôi. Tôi phải thay đổi thế nào để cuộc sốn.g dễ chịu hơn.

Theo xa luan
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment