Say rượu đến mức tuột cả váy vì thất tình, tôi lại vớ được chồng vàng mười

n.hưn.g sau n.hữn.g c.huỗi n.gày tức giận, c.hửi rủa an.h n.gười yêu bạc tìn.h, tôi lại lâm vào tìn.h trạn.g khủn.g hoản.g trầm trọn.g. Tôi buồn lắm, n.gày nào nước mắt cũn.g rơi lã c.hã. Trời ơi, đi làm thì tôi dùn.g hết đốn.g khăn giấy ở côn.g ty, về n.hà cứ nằm trên giườn.g, c.ho nước mắt rơi ướt gối. Bạn tôi thấy vậy thì cũn.g rủ tôi đi đây đi đó c.ho khuây khỏa n.hưn.g tôi c.hẳn.g còn sức đâu mà đi.

Sán.g hôm sau, tôi tỉn.h dậy tron.g một căn phòn.g lạ, n.gồi bên cạn.h là một an.h Tây rất đẹp trai. Tôi c.hết khiếp vì bộ râu quai nón xồm xoàm của an.h ta.

Thế là tôi đã bị đá… Sau một đêm, an.h n.gười yêu đã từn.g gắn bó với tôi 3 năm nói với tôi rằn.g: “Xin lỗi em, n.hưn.g an.h yêu n.gười khác rồi”. Nói xon.g, an.h ta tắt máy cái rụp, sau đó, đổi luôn số, c.huyển luôn n.hà, bưn.g bít hết mọi thôn.g tin khiến tôi giốn.g n.hư con cá bị mắc cạn mà khôn.g biết làm sao để c.hui xuốn.g dưới nước lại. Tôi khi đó tóc tai bù xù, việc vàn bỏ hết, c.hẳn.g muốn làm cái gì n.goài việc n.gồi khóc tu tu n.hư một con điên. Dù sao cũn.g là 3 năm gắn bó đầy tìn.h cảm, thế mà an.h ta phủi tay, bỏ tôi đi n.hư bỏ một cái túi rác, biểu sao khôn.g tức c.ho được.Tôi thất tìn.h và thườn.g xuyên làm n.hữn.g việc điên rồ (Ản.h min.h họa)

Thế mà hôm đó, khi tôi đi xem phim với bạn để giải khuây thì tôi vô tìn.h gặp lại n.gười yêu cũ. c.hín.h là hắn ta, vẫn gươn.g mặt điển trai đó, thân hìn.h 6 múi từn.g làm tôi phát điên phát dại, n.hưn.g thay vì đi cùn.g với tôi, hắn ta lại đi với một cô gái c.hân dài, da trắn.g, mắt lon.g lan.h n.hư mắt mèo. Tôi nắm lấy cơ hội, c.hạy đến túm áo an.h ta mà hỏi dồn hỏi dập: “Tại sao an.h lại bỏ tôi đi khôn.g một lời giải thíc.h?”. Gã n.gười yêu cũ thấy thế sợ quá, gạt tôi ra rồi lấy tay c.he c.ho bạn gái mới của gã, đoạn c.hửi vào mặt tôi: “Tại vì cô điên quá, biết c.hưa?”.

Nói rồi hắn ta đẩy tôi n.gã ra sàn, nắm tay cô bạn gái xin.h n.hư mộn.g đi lên than.g cuốn. Tôi nằm són.g soài giữa sàn n.hà, hàn.g c.hục con mắt đan.g n.hìn vào mặt tôi với vẻ ái n.gại. Tôi khôn.g đi xem phim nữa mà về đi bar uốn.g rượu.

Đó là lần đầu tiên tôi uốn.g rượu và vào bar. n.hưn.g lúc đó, tôi vừa buồn vừa tức giận nên c.hả để ý đến ai, tôi uốn.g cốc này đến cốc khác. Được khoản.g 5 cốc thì tôi n.gã vật ra đất, c.hiếc váy tôi đan.g mặc lúc đó cũn.g tuột luôn vì tron.g lúc n.gồi, tôi đã kéo khóa xuốn.g c.ho dễ thở.

Sán.g hôm sau, tôi tỉn.h dậy tron.g một căn phòn.g lạ, n.gồi bên cạn.h là một an.h Tây rất đẹp trai. Tôi c.hết khiếp vì bộ râu quai nón xồm xoàm của an.h ta. An.h ta cất tiến.g hỏi tôi còn mệt khôn.g. Trộm vía, lúc đó tôi mới thấy mấy năm đi học tiến.g An.h của mìn.h khôn.g phí phạm.

Thì ra tối qua tôi say quá, lại bị tuột váy. An.h n.gồi bên cạn.h tôi nên n.han.h c.hón.g đỡ được tôi. Tôi nôn ọe vào cả n.gười an.h. Sau đó, vì lay gọi tôi mãi khôn.g được nên an.h đã gọi taxi đưa tôi về n hà an.h .

Tôi hoản.g quá, c.hạy n.gay vào n.hà tắm kiểm tra xem mìn.h có sứt mẻ gì khôn.g. May c.ho tôi, c.hắc do tôi xấu quá hay sao mà mọi thứ vẫn còn n.guyên. Tôi cảm ơn an.h rồi thu dọn đồ đạc, c.hạy ra n.goài gọi taxi về.

n.hưn.g vì vội quá, áo của tôi lại móc vào cạn.h bàn rác.h toác. Thế là tôi lại muối mặt mượn áo của an.h. An.h cứ n.hìn tôi cười cười, đi vào tủ lấy ra một cái áo sơ mi còn thơm mùi nước hoa.

Sau đợt đó, tôi còn gặp lại an.h để trả áo rồi thườn.g xuyên đi c.hơi với an.h. c.hún.g tôi rất hợp n.hau về mọi c.huyện và có thể nói c.huyện thâu đêm suốt sán.g mà khôn.g c.hán. Quen n.hau được 3 thán.g thì an.h cầu hôn tôi, an.h bảo rằn.g tôi là cô gái xin.h đẹp n.hất mà an.h từn.g gặp, tron.g khi mọi n.gười xun.g quan.h đều bảo tôi hâm, da đen thui, tóc n.hư rễ tre mới c.hết c.hứ.

Ấy thế mà giờ đây tôi đan.g sốn.g hạn.h phúc cùn.g an.h ấy. Tôi khôn.g c.hê được c.hồn.g mìn.h ở điểm nào cả. Khi nào an.h cũn.g dịu dàn.g với tôi. An.h giúp tôi làm việc n.hà, thậm c.hí còn đi mua băn.g vệ sin.h c.ho tôi mỗi lần tôi đến thán.g. Khi tôi sin.h con đầu lòn.g, an.h còn xin n.ghỉ làm 1 thán.g ở n.hà c.hăm tôi. Lấy c.hồn.g được c.hiều c.huộn.g, sun.g sướn.g nên tôi càn.g n.gày càn.g đẹp ra.

Thế đấy, đôi khi sự bất hạn.h này lại là n.guồn gốc của một niềm hạn.h phúc khác. Nếu n.hư tôi khôn.g bị an.h c.hàn.g kia bỏ, nếu n.hư tôi khôn.g vào bar hôm đó thì đâu gặp được n.gười c.hồn.g tuyệt vời n.hư bây giờ. Giờ tôi cũn.g thay đổi quan niệm sốn.g, tôi khôn.g bao giờ trác.h cứ bản thân mìn.h vì n.hữn.g việc đã qua, thay vào đó, tôi tận hưởn.g cuộc sốn.g từn.g n.gày, từn.g giờ và làm c.ho n.hữn.g n.gười xun.g quan.h mìn.h hạn.h phúc. Tôi n.ghĩ rằn.g, c.hỉ cần c.hún.g ta sốn.g tíc.h cực, hạn.h phúc c.hắc c.hắn sẽ đến.

Bài viết xin gửi về: Tamsudembuon@gmail.com (Gõ tiến.g Việt Có Dấu)
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment