Anh đã "xơi" tôi rồi?

An.h nói với mọi n.gười rằn.g chún.g tôi sắp sốn.g chun.g với n.hau và an.h cũn.g đã "xơi" tôi rồi

Đồn.g n.ghiệp họ tưởn.g

Ản.h min.h Họa

Tôi đi làm được hơn một năm thì côn.g ty có tuyển thêm một an.h vào nữa, an.h này là đồn.g hươn.g của tôi nên cả hai cũn.g có hứa sẽ giúp đỡ n.hau. Lúc an.h này đan.g tìm chỗ trọ thì tìn.h cờ khu n.hà tôi thuê có phòn.g trốn.g, thế là tôi giới thiệu cho an.h ấy. Do tiện đườn.g nên cũn.g có n.hiều khi chún.g tôi đi cùn.g xe đến chỗ làm, rồi thi thoản.g tôi cũn.g nấu vài món đem qua mời an.h. Nói chun.g là tôi cũn.g ít n.hiều có cảm tìn.h với an.h ta, n.hưn.g chưa có gì sâu sắc lắm.

Nào n.gờ an.h ấy cứ đin.h nin.h chún.g tôi là một cặp và bắt đầu kiểm soát tôi. An.h ấy hỏi tôi lươn.g được bao n.hiêu, trước giờ có quen ai chưa, lại còn tỏ thái độ ghen tuôn.g khi tôi đi chơi với bạn bè. Thế nên khi an.h ta tỏ tìn.h, tôi từ chối thẳn.g thừn.g luôn. n.hưn.g an.h ta lại cho rằn.g tôi chỉ từ chối có lệ chứ thực ra cũn.g yêu an.h ta lắm rồi. An.h đi nói với mọi n.gười tron.g côn.g ty là hai đứa tìm hiểu n.hau, sắp dọn về sốn.g cùn.g n.hau, ghê hơn nữa an.h ta còn bảo đã “xơi” được tôi rồi.

Thậm chí an.h còn gọi điện về cho gia đìn.h để thôn.g báo chuyện hai đứa quen n.hau nữa. Tôi bực bội lắm vì giờ có giải thích cũn.g chẳn.g ai tin chún.g tôi chưa có gì với n.hau. Rồi tôi có bạn trai và dọn khỏi khu n.hà trọ đó, một phần cũn.g để giữ khoản.g cách. An.h đồn.g n.ghiệp lúc này lại giở thói Chí Phèo, bảo rằn.g tôi phụ bạc an.h ta, chê an.h ta n.ghèo hèn. An.h còn gây sự và địn.h đán.h n.hau với bạn trai tôi khi an.h ấy đến đón tôi. Tôi stress kin.h khủn.g, chẳn.g lẽ lại bỏ việc vì chuyện khôn.g đâu ấy. Mà bỏ đi lại tạo cớ cho mọi n.gười thêm hiểu lầm.

Thế là tôi hẹn an.h chàn.g ra quán cà phê để nói chuyện. Tôi cố tìn.h gài cho an.h ta thừa n.hận chuyện chún.g tôi chưa bao giờ yêu n.hau và an.h ta thậm chí còn chưa cầm được tay tôi. Sau đó, tôi cho một vài đồn.g n.ghiệp thân n.ghe đoạn ghi âm và n.hờ họ giúp đỡ. Cũn.g may, mọi n.gười dần dần n.hận ra câu chuyện thật và thôi tin lời bịa đặt kia. An.h đồn.g n.ghiệp kia thì lồn.g lộn lên. Tron.g một lần an.h ta mượn rượu để gây sự với tôi tron.g văn phòn.g, câu chuyện đến tai sếp. Cuối cùn.g an.h ta bị đuổi việc, vì sếp cũn.g khôn.g chấp n.hận được cái thói ăn khôn.g được phá ấy.

n.guồn xa luan
Share on Google Plus

About Unknown

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment