Tâm sự trên facebook Cuộc hôn nhân đầy đau đớn: "Cưới vợ để không phải trả nợ"

n.gười chồn.g tron.g cuộc hôn n.hân này đã phải n.hận rất n.hiều lời chỉ trích từ dư luận cũn.g bởi n.hữn.g tuyên bố về chuyện "cưới vợ để khôn.g phải trả nợ".Mỗi cây mỗi hoa - mỗi n.hà mỗi cản.h và chuyện quan hệ vợ chồn.g, nội bộ gia đìn.h là đề tài khôn.g bao giờ cạn cũn.g bởi sự muôn hìn.h vạn dạn.g của chún.g. Tron.g đó, có n.hữn.g câu chuyện êm đẹp khiến n.hiều n.gười phải ghen tỵ và cả n.hữn.g việc hết sức bất bìn.h.

Mới đây, trên mạn.g xã hội đã lan truyền rộn.g rãi câu chuyện về một n.gười chồn.g (được cho là sin.h năm 1991, tại n.ghệ An, hiện đan.g sin.h sốn.g và làm việc tại Lâm Đồn.g) mà theo đó, an.h ta có quá n.hiều phát n.gôn khiến n.gười xem phải thấy tức giận.
n.gười chồn.g này đã có n.hữn.g tuyên bố thẳn.g rằn.g: Cưới vợ để khôn.g phải trả nợ; Khôn.g muốn có con với vợ; Cưới n.hau n.hư vậy là tròn trách n.hiệm;.... khiến cho ai xem xon.g cũn.g cảm thấy bức xúc thay cho n.gười vợ.n.gười chồn.g man.g tên Tr. được nói tới tron.g câu chuyện
Đoạn chia sẻ về việc này đã thu hút được hàn.g n.gàn lượt like trên mạn.g xã hội và hiện đan.g tạo thàn.h một làn són.g dư luận dữ dội"

"CƯỚI VỢ ĐỂ KHÔn.g PHẢI TRẢ TIỀN NỢ???
n.gười ta bảo trai n.ghệ An chịu khó, yêu vợ thươn.g con n.hưn.g chắc số mìn.h run rủi nên khôn.g gặp được. Mà lấy phải n.gười chồn.g lấy mìn.h để trừ nợ.
Hôn n.hân của mọi n.gười là hạn.h phúc là cùn.g n.hau vượt qua tất cả khó khăn để có thể ở bên n.hau trọn đời. Khi chưa cưới n.hau an.h bảo an.h yêu thươn.g mìn.h, muốn cùn.g mìn.h đi suốt cuộc đời.
An.h làm ở bện.h viện rản.h cuối tuần an.h lại xuốn.g phụ mìn.h. Mìn.h có một n.hà hàn.g ăn n.ho n.hỏ. Bề n.goài mọi n.gười n.hìn vào ai cũn.g bảo an.h chịu khó, thươn.g vợ chăm chỉ làm ăn. Ai cũn.g bảo vợ chồn.g hạn.h phúc.
Ở tron.g chăn mới biết chăn có rận. An.h xuốn.g giúp mìn.h thì ít mà xin tiền thì n.hiều.
Mìn.h cho an.h n.hiều thì an.h vui vẻ nói cười, cho an.h ít thì an.h thái độ lồi lõm mặt nặn.g mày n.hẹ mìn.h biết n.hưn.g thời buổi kin.h tế khó khăn muốn an.h vui vẻ cũn.g khó. Mìn.h rất buồn n.hưn.g n.ghĩ dù sao cũn.g chồn.g mìn.h.
Lươn.g an.h khôn.g đưa mìn.h một đồn.g, hỏi thì an.h bảo an.h tiêu hết rồi khôn.g có mà đưa??? Lấy vợ vợ nấu thì an.h ăn khôn.g thì thôi an.h cũn.g khôn.g chết. n.gan.g quá nên mìn.h thôi.Cưới n.hau được 4 thán.g thì hai đứa hay cãi vã n.hau n.hiều phần vì côn.g việc phần thì an.h suốt n.gày hỏi vay tiền nên chuyện lặt vặt cũn.g có thể cãi n.hau. Mìn.h có tran.h luận lại với an.h khôn.g phải vì hơn thua mà an.h xúc phạm đến bố mẹ mìn.h.

An.h chửi mìn.h thì mìn.h n.hịn cho qua được chứ cha mẹ mìn.h khôn.g làm gì an.h, mà an.h chửi cả gia đìn.h mìn.h. Mìn.h tran.h luận thì an.h bảo khôn.g được cãi chỉ có đàn ôn.g mới được chửi và làm vợ thì phải n.ghe muốn chửi muốn cãi thì kiếp sau làm đàn ôn.g đi.

Chẳn.g thế mà n.gười ta thích sin.h con trai hơn à????

An.h nói mìn.h là trâu bò có sức khỏe thì chạy lên chăm sóc an.h, còn an.h thì sức n.gười khôn.g thể xuốn.g chỗ mìn.h phụ mìn.h.


Thế mà lúc yêu n.hau an.h bảo sin.h con gì cũn.g được con cái là trời cho. Các bạn nữ n.ghe n.gười yêu nói vậy đừn.g vội tin, đừn.g mù quán.g n.hư mìn.h.

Thiết n.ghĩ an.h là n.gười có ăn có học mà phân biệt giới tín.h, trọn.g nam khin.h nữ n.hư vậy, học n.hiều cũn.g chỉ thế thôi vẫn cứ là trọn.g nam khin.h nữ.

Đau đớn hơn an.h còn bảo an.h khôn.g muốn có con với mìn.h? Vậy an.h muốn có con với ai? Mìn.h sốc thực sự. Mìn.h hỏi an.h, an.h khôn.g nói. Sau n.hiều n.gày n.hắn tin gọi điện hỏi thì an.h trả lời mìn.h.

Theo lời an.h bảo an.h lấy mìn.h vì mìn.h giỏi kiếm tiền. Vì trước khi cưới an.h vay mìn.h gần 100 triệu, lươn.g an.h ba đồn.g ba cọc khôn.g thể trả, mà số nợ đó trước sau gì vẫn phải trả, nếu lấy mìn.h thì khôn.g phải trả mà n.gược lại còn có tiền tiêu.Còn gì đau đớn hơn khôn.g các bạn? Chồn.g mìn.h n.gười mìn.h hết mực yêu thươn.g giờ lại nói với mìn.h lấy mìn.h vì tiền nên khôn.g muốn có con với mìn.h!

Sau n.hiều n.gày suy n.ghĩ mìn.h quyết địn.h gọi về thôn.g báo gia đìn.h hai bên n.hưn.g n.hớ lại n.gày tết mìn.h về n.hà an.h cha an.h bảo:

"Sao thằn.g Tr khôn.g lấy vợ giàu thật giàu, con P khôn.g lấy chồn.g giàu to vào, để giờ hai đứa lấy n.hau khổ thế này mỗi đứa làm việc mỗi tỉn.h khôn.g được ở gần n.hau?"

Nên thôi chẳn.g trôn.g mon.g gì bố mẹ chồn.g, mìn.h khôn.g trách họ, vì họ n.ghèo khổ chỉ mon.g con cái sốn.g sun.g sướn.g đó là n.guyện ước chun.g của cha mẹ.

Chỉ thươn.g cha mẹ mìn.h, cha mẹ mìn.h rất sợ điều tiến.g mìn.h có nói với bố mẹ đẻ con sẽ ly hôn lý do là mìn.h sốn.g khôn.g hạn.h phúc chứ khôn.g nói là chồn.g lấy con để trừ nợ, khôn.g muốn có con với con, khôn.g hề có tìn.h yêu với con .

Mẹ mìn.h khóc mẹ bảo "n.hịn đi con, 9 bỏ làm 10 con ơi, đàn bà là bếp giữ lửa, hạn.h phúc hay khôn.g do mìn.h, con thươn.g cha mẹ đừn.g làm gì điều tiến.g"... Lời mẹ dặn con thấu n.hưn.g mẹ ơi bây giờ khôn.g phải n.hư xưa nữa rồi con khôn.g làm ra tiền là hạn.h phúc kết thúc.

Mìn.h đã khóc rất n.hiều, dù khôn.g muốn yếu mềm n.hưn.g thân con gái bắc một mìn.h vào nam lập n.ghiệp quen an.h tin an.h yêu an.h lấy an.h n.hữn.g mon.g tìm được bến đỗ bìn.h yên n.gờ đâu tất cả chỉ là giả dối.

An.h nói an.h sẽ viết đơn lý hôn n.guyên n.hân do mìn.h mê facebook. Một lý do củ chuối mà chắc chỉ an.h mới n.ghĩ ra.


Mìn.h chơi facebook vì mìn.h có n.hà hàn.g muốn quản.g cáo n.hà hàn.g, mìn.h vẫn up ản.h hai vợ chồn.g lên. Còn an.h, an.h chỉ up hìn.h an.h và đồn.g n.ghiệp, lần nào mìn.h bảo an.h up thì an.h up miễn cưỡn.g rồi xoá. n.hìn vào facebook an.h n.hư trai độc thân.

An.h còn dọa mìn.h nếu cô viết đơn nói rõ n.guyên n.hân chia tay và viết lên facebook sự thật thì an.h sẽ giết. Mìn.h khôn.g biết an.h dọa thật làm thật hay chỉ là n.hất thời đe dọa .

n.hưn.g con n.gười an.h đến hôn n.hân của an.h an.h còn đán.h đổi, để có được đôi giầy, quần áo cái xe của vợ mà xài thì còn việc gì bị ổi, vô liêm sỉ hơn mà an.h khôn.g làm được.

Mìn.h giờ rất hoan.g man.g. Phần vẫn còn yêu an.h n.hiều, cố quên n.hưn.g càn.g quên lại càn.g n.hớ, phần thì thươn.g cha mẹ chịu điều tiến.g có con gái ly hôn.

n.hưn.g sốn.g khôn.g có tìn.h yêu mìn.h chỉ là cái mỏ cho họ đào thì nên ly hôn giải thoát cho mìn.h. Mìn.h khôn.g biết nên đi đườn.g nào.


Mọi n.gười n.goài cuộc hãy cho mìn.h lời khuyên. Mìn.h bế tắc quá".

Câu chuyện này hiện đan.g khiến cán.h chị em phụ nữ cảm thấy hết sức bất bìn.h và đan.g "truy tìm" n.gười chồn.g để phân xử thay cho n.gười vợ. Cùn.g với đó, cũn.g khôn.g ít ý kiến cho rằn.g hãy sớm từ bỏ trước khi quá muộn...

Theo soha
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment