Bức thư tình: Em sợ những cuộc chia ly khi tình yêu còn đong đầy!

Nhìn .người ta tốt .nghiệp đại học, cô.ng việc vẫn chưa ổn định mà vẫn có thể quyết định ở bên nhau. Còn em quyết định tạm xa .người yêu một thì giờ để có cô.ng ăn việc làm tro.ng thời buổi kinh tế vướ.ng mắc Do vậy này. Tạm xa như.ng giờ đây cơ hội quay lại bên anh thật vướ.ng mắc , chắc mình phải xa nhau mãi mãi rồi anh à!

Một tình yêu đú.ng .nghĩa luôn một lò.ng chu.ng thủy, xa nhau khô.ng .ngừ.ng quan tâm lo lắ.ng cho nhau, liên đậu phộ.ng thườ.ng xuyên khô.ng một ai phản bội lại lời hẹn ước... Chú.ng mình hạnh phúc tro.ng tình yêu xa, sự chờ đợi khô.ng kể thời gian dài .ngắn.

Chú.ng ta đa.ng hạnh phúc như.ng là hạnh phúc tro.ng giấc mơ anh à. Một giấc mơ đầy hy vọ.ng cho tươ.ng lai, một giấc mơ mà anh và em khô.ng ai muốn tỉnh dậy.
chẳ.ng hạn như khi nào anh muốn dừ.ng lại hãy nói cho em biết, chứ anh đừ.ng mãi cố gắ.ng tro.ng vô vọ.ng nữa (Ảnh minh họa)

Anh nói anh muốn yêu em, muốn số.ng tro.ng cuộc số.ng thườ.ng .ngày được yêu em Do vậy này, em hiểu cảm giác của anh vì em cũ.ng thế. Như.ng đã là giấc mơ thì là khô.ng có thật rồi đú.ng khô.ng anh, mình cần tỉnh dậy và số.ng cho tươ.ng lai thôi.

Em ở một nơi rất xa anh và anh khô.ng thể xin chuyển cô.ng tác cho em để về bên anh được. Em cũ.ng khô.ng muốn làm anh phải lo lắ.ng và áp lực khi khô.ng đưa được em về bên anh. Thực sự em hy vọ.ng muốn số.ng mãi tro.ng giấc mơ để được yêu anh, được anh quan tâm lo lắ.ng. Như.ng với tình yêu của chú.ng ta, tình yêu chân thành này so với cái cô.ng việc, với tươ.ng lai mà phải quyết định xa nhau sao, quyết định bỏ cuộc sao anh.

Thực sự em khô.ng cam lò.ng, thực sự khô.ng hiểu tình yêu cần nhữ.ng điều gì thì mới được hạnh phúc bên nhau. Chắc có lẽ rằ.ng duyên phận mình chỉ có thể gặp nhau và yêu nhau vậy thôi.

Bây giờ em thực sự khô.ng biết nên Do vậy nào nữa! Anh bảo cứ yêu, cứ chờ thêm ít thời giờ nữa, như.ng em hiểu là rất vướ.ng mắc cho anh. Thực sự anh rất áp lực phải khô.ng?

Anh à! nếu như khi nào anh muốn dừ.ng lại hãy nói cho em biết, chứ anh đừ.ng mãi cố gắ.ng tro.ng vô vọ.ng nữa. Anh biết là em sẽ mãi yêu anh cho dù gần nhau hay phải xa nhau thì đó cũ.ng là duyên số rồi! Mà đã là duyên số thì khó mà thay đổi .

Tình yêu này chỉ thiếu một chữ "phận" nên chú.ng ta khô.ng được ở bên nhau mà thôi anh à! Bây giờ thực sự em chẳ.ng dám yêu ai .ngoài anh nữa vì sợ lại phải chia ly khi tình yêu còn đo.ng đầy!

Theo 24h
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment