Bố mẹ chồng kiên quyết đòi đặt tên cháu, tôi đã xúi chồn.g “tun.g đòn phủ đầu” khiến họ miễn cưỡn.g đồn.g ý

Khi em bầu được 7 thán.g, bố mẹ chồn.g bắt đầu bàn tính tới chuyện sẽ đặt tên cháu là gì. Sau nhiều lần bàn bạc, hai ôn.g bà chốt hạ: Tên cháu sẽ gồm 5 từ, họ ôn.g – họ bà – Thị - tên đệm – tên chính.

Bố mẹ chồn.g kiên quyết đòi đặt tên cháu, tôi đã xúi chồn.g “tun.g đòn phủ đầu” khiến họ miễn cưỡn.g đồn.g ýCó nhà nào như nhà chồn.g em khôn.g ạ? Lấy nhau về, chún.g em sốn.g chun.g. Suốt mấy thán.g lúc em man.g bầu, ôn.g bà cũn.g "sốn.g chết mặc bay", thi thoản.g mua được cho ít đồ thì toàn đồ em khôn.g thích hoặc đồ khôn.g tốt cho bà bầu. Nhưn.g em cũn.g khôn.g để bụn.g đâu, ôn.g bà cho thì em cảm ơn, khôn.g cho cũn.g chẳn.g sao vì em tự lo được hết rồi.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi em bầu được 7 thán.g, ôn.g bà bắt đầu bàn tính tới chuyện sẽ đặt tên con là gì. Mỗi bữa ăn chủ đề chỉ xoay quanh chuyện đặt tên cháu. Sau nhiều lần bàn bạc, hai ôn.g bà chốt hạ: Tên cháu sẽ gồm 5 từ, họ ôn.g – họ bà – Thị - tên đệm – tên chính.

Ôn.g bà còn bảo em:

- Đấy, cho phép mẹ nó đặt tên đệm cho con đấy.

Em điến.g n.gười mọi n.gười ạ. Con gái em, em man.g nặn.g đẻ đau, thế mà giờ ôn.g bà bảo cho phép em đặt cái tên đệm cho con? Đã thế lại còn họ của bà! Lại còn giữ n.guyên chữ "Thị" mà em khôn.g thích. Em khôn.g biết nên khóc hay nên cười vì sự "hào phón.g" này của bố mẹ chồn.g nữa. Em chỉ cười nhạt, bảo:

- Con cảm ơn, bố mẹ cứ n.ghĩ cả đi rồi con tham khảo ạ. Chứ con n.ghĩ tên đệm rồi lại khôn.g hợp với tên chính thì khôn.g hay.

- Ừ, con này nói thế mà phải. Thôi, cứ để đấy bố mẹ n.ghĩ.

Cuối cùn.g, hai ôn.g bà lại tiếp tục bàn bạc, loại trừ nhữn.g n.gười tron.g họ hàn.g, làn.g xóm và quyết định sẽ đặt tên con gái em là: n.guyễn Lê Thị Thu Hà.

Em choán.g ván.g khi n.ghe tên. Vừa dài vừa quá bình thườn.g. Em cũn.g góp ý thêm rất nhiều cái tên hay và lạ như: Gia Hân, Mộc Trà, Thanh Như, Bảo Trân, Kim Chi… thì ôn.g bà đều gạt đi:

- Cái tên gì kì cục. Khôn.g thích cái tên Thu Hà thì Hồn.g Nhun.g hoặc Như Quỳnh. Đấy, bố mẹ n.ghĩ bao lâu mới tránh được nhữn.g tên "húy" tron.g họ rồi đấy. Chị tưởn.g đặt tên con mà dễ đâu.

Em n.gán n.gẩm thật sự mọi n.gười ạ. Nhưn.g em vẫn cố gắn.g nhịn vì n.ghĩ rằn.g tới lúc sinh con kệ ôn.g bà mà đặt theo ý mình. Em cũn.g ra sức nịnh bợ chồn.g để ít nữa đi làm giấy khai sinh thì cứ theo tên hai vợ chồn.g n.ghĩ. Chồn.g em thì kiểu ba phải, thế nào cũn.g được ấy nên chỉ ậm ừ.

Thế nhưn.g đời đún.g khôn.g như mơ, khi sinh xon.g, em cầm giấy chứn.g sinh về tên là n.guyễn Trần Gia Hân (họ của em và tên vợ chồn.g em thích) thì mẹ chồn.g giãy nảy lên:

- Thế Thị đâu? Trai Văn, gái Thị, con gái phải có Thị chứ. Họ của mẹ đâu? Hân cái gì mà Hân, n.ghe lạ hoắc ấy. Đặt mấy cái tên đơn giản dễ gọi như Thu Hà thôi. Cứ 1 mình 1 phách cơ, chị định làm loạn đấy à?

Rồi chồn.g em cũn.g ra mặt nhưn.g mẹ chồn.g em khăn.g khăn.g khôn.g chịu. Lại thêm bố chồn.g em, bảo: Khôn.g đặt tên n.guyễn Lê Thị Thu Hà thì đừn.g có mon.g ôn.g bà đưa sổ hộ khẩu. Thế là lần đó em phải nhượn.g bộ, nhưn.g xin ôn.g bà bỏ chữ Thị đi. Ấm ức vô cùn.g.

Lần này, em bầu đứa thứ hai và là con trai. Cũn.g y như lần trước, ôn.g bà lại định đặt tên cho cháu. Em tức lắm, bảo chồn.g:

- Lần này mà anh khôn.g đứn.g ra đấu tranh nữa thì em chỉ cho con man.g họ mẹ, em man.g con về n.goại em nuôi 1 mình.

Em quyết tâm được đặt tên cho con mọi n.gười ạ. Chồn.g em thấy em làm căn.g, cũn.g có vẻ sợ sợ. Thế là tron.g bữa ăn đó, chồn.g em tun.g đòn phủ đầu:

- Bố mẹ ạ, bọn con định đặt tên cho cháu sẽ là gồm họ n.guyễn Trần và tên thì có thể là Minh Quân, Bảo Nam, Bảo Hưn.g,... Bố mẹ thích cái tên nào?

- Ô thế lại khôn.g có họ của bà à?

- Bố, vợ con là n.gười man.g nặn.g đẻ đau thì phải có gì liên quan tới cô ấy chứ.

- Nhưn.g mấy cái tên này thấy chưa hay lắm nhỉ.

- Bố, vợ chồn.g con thích là được rồi. Bố mẹ đặt đứa đầu rồi, giờ tới đứa hai phải do vợ chồn.g con chứ.

Thấy chồn.g em có vẻ kiên quyết, ôn.g cũn.g tạm nhịn. Còn mẹ chồn.g thì khôn.g nói gì nhưn.g mặt rất khó chịu. Em biết là đằn.g sau lưn.g vợ chồn.g em, bố mẹ chồn.g vẫn đan.g tiếp tục bàn nhau về việc đặt tên cho cháu nhưn.g em khôn.g nhu nhược như trước nữa, nhất định sẽ tự quyết. 

Thế rồi, tới n.gày sinh, ôn.g bà lại ý kiến muốn chún.g em đặt tên theo ý ôn.g bà. Nhưn.g đún.g như em xúi, chồn.g em lạnh lùn.g tuyên bố:

- Bố mẹ đã đặt đứa đầu rồi, đứa này để chún.g con.

Và dù khôn.g hài lòn.g nhưn.g cũn.g khôn.g muốn đôi co với con trai nhiều, bố mẹ chồn.g em cũn.g phải nhượn.g bộ. Đấy, bài học của em rút ra là làm gì cũn.g phải "thuận vợ thuận chồn.g" mới mon.g thuận lợi được. 

Theo:  afamily

Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment