Bức thư của người mẹ già: “Cảm ơn các con đã chăm sóc mẹ, nhưn.g mẹ hối hận vì đã sinh ra các con”

Người mẹ già đan.g khóc, hãy c.ho bà ấy thêm một c.hút hiếu thảo.

“Các con trai của mẹ:

Hôm nay n.gày mùn.g 6 thán.g 6, mẹ đón sin.h n.hật 80 tuổi, điều đó cũn.g có n.ghĩa là mẹ đã sốn.g trọn vẹn 80 năm rồi.

n.hữn.g n.gày thán.g này, mẹ sin.h ra 4 đứa con, lại giúp các con c.hăm sóc 8 đứa c.háu. Cũn.g có thể nói rằn.g, cả đời mẹ dùn.g c.hín.h đôi tay mìn.h tận tâm c.hăm sóc c.ho 12 n.gười cả con lẫn c.háu.

n.hưn.g mẹ già rồi, già đến mức phải n.hìn sắc mặt của các con mà sốn.g. Thực ra vài năm trước, khi bố các con qua đời mẹ cũn.g đã cảm giác rõ ràn.g được rằn.g các con đối với mẹ có c.hút khôn.g n.hẫn nại, một n.gày rồi lại một n.gày qua.Khi bố các con qua đời, mẹ thực sự hy vọn.g một tron.g số các con có thể đón mẹ về n.hà sốn.g, mẹ muốn sốn.g cùn.g các con, đứa nào cũn.g được. Cũn.g vì vậy mà mẹ c.hờ đợi cả hai thán.g trời, rồi lại hai thán.g tiếp, trái tim mẹ n.guội lạn.h vì mẹ biết, khôn.g có ai muốn đón mẹ về n.hà.

Cũn.g may khi đó, các con đối xử với mẹ cũn.g có thể coi là tốt, 4 đứa con thay phiên n.hau, mỗi n.gười một tuần đến c.hăm sóc mẹ, n.hư vậy mỗi n.gày đêm đến mẹ cũn.g khôn.g còn sợ hãi nữa.

Bức thư của n.gười mẹ già: “Cảm ơn các con đã c.hăm sóc mẹ, n.hưn.g mẹ hối hận vì đã sin.h ra các con” - ản.h 1
Ản.h min.h hoạ: Family543.
Thật lòn.g mà nói, mẹ sốn.g đến tuổi này rồi, còn sợ cái gì nữa c.hứ?

Mặc dù từ n.hỏ lớn lên ở nôn.g thôn, đã được n.ghe kể lại n.hữn.g câu c.huyện kin.h dị, n.hưn.g đến thời khắc này, mẹ khôn.g còn tin n.hữn.g truyền thuyết đó nữa, cũn.g khôn.g sợ nữa, cái mẹ sợ c.hẳn.g qua là sự cô đơn.

Các con trai của mẹ, các con đã ở bên cạn.h mẹ 1 năm 9 thán.g, cũn.g khoản.g 630 n.gày, là một n.gười mẹ, mẹ rất cảm độn.g, cảm độn.g các con đã bầu bạn với mẹ.

Sau đó, sắc mặt của các con, từn.g đứa một càn.g n.gày càn.g khó coi, đến rồi, cũn.g c.hẳn.g nói một câu, đi, cũn.g n.hư vậy, c.hẳn.g lấy một lời c.hào hỏi. Giốn.g n.hư các con vào tron.g một khác.h sạn, n.gười bên tron.g đó n.hìn các con và bà lão đi cạn.h sẽ cảm thấy n.hư c.hẳn.g có c.hút quan hệ nào cả.

Mẹ cứ sợ đắc tội với một tron.g 4 đứa con, mặc dù mẹ khôn.g ăn của các con một miến.g cơm nào, khôn.g mặc của các con một cái quần, cái áo nào, khôn.g tiêu của các con một đồn.g… n.hưn.g các con bầu bạn với mẹ, cũn.g c.hín.h là mẹ đã thiếu nợ các con.Vì thế mẹ cũn.g trở nên thận trọn.g hơn, n.hưn.g các con vẫn n.hư thế, dần rời bỏ mẹ một mìn.h tron.g đêm khuya vắn.g rồi c.hẳn.g ai quay lại nữa, để lại c.ho mẹ tron.g cô đơn.

n.hư thế cũn.g tốt, bố các con đã qua đời, các con cũn.g ở bên cạn.h mẹ được 1 năm 9 thán.g, n.hư thế đối với mẹ đã rất cảm độn.g rồi, n.hữn.g n.gày thán.g còn lại mẹ tự bước tiếp.

Cứ n.hư vậy 2 năm khó khăn qua đi, mẹ đã qua sin.h n.hật lần thứ 80, các con c.húc thọ mẹ rằn.g: ‘Trườn.g mện.h 100 tuổi, mẹ cười, cười khổ, sốn.g đến tuổi này là đủ rồi, 100 tuổi cũn.g c.hẳn.g có íc.h gì’.

Khoản.g thời gian này, lòn.g mẹ càn.g lúc càn.g buồn, mẹ khôn.g nói ra, cũn.g khôn.g biết nói với ai, mẹ hy vọn.g bện.h tật có thể sớm n.gày man.g mẹ đi, n.hư thế, mẹ đã vô cùn.g cảm kíc.h vận mện.h khôn.g bạc đãi mìn.h.

Vài n.gày trước, mẹ mơ thấy bố con, ôn.g ấy n.hìn mẹ, cười với mẹ nói: ‘Đi thôi, tôi về đón bà, đi với tôi, bà sẽ khôn.g còn cô đơn nữa’.

Tỉn.h dậy n.hìn ra n.goài cửa số, mẹ thấy n.hữn.g n.gôi sán.g lấp lán.h, cả vần.g trăn.g vừa tròn vừa lớn, tron.g cản.h sắc tuyệt vời của màn đêm ấy, mẹ mơ thấy bố con, mơ thấy ôn.g ấy về đón mẹ, mẹ cảm kíc.h tìn.h yêu cả đời của ôn.g ấy dàn.h c.ho mẹ, cũn.g cảm kíc.h 630 n.gày các con ở bên cạn.h mẹ.

Lòn.g mẹ mỗi n.gày lại càn.g buồn bã, mẹ biết n.gày mai, mặt trời lại c.hiếu sán.g, khi mẹ viết n.hữn.g dòn.g thư này, mẹ biết duyên phân mẹ con c.hún.g ta, cuối cùn.g cũn.g có n.gày kết thúc.

Đầu mẹ tóc đã bạc trắn.g, mẹ xin dùn.g cả mái đầu bạc này thề rằn.g, mẹ thực sự cảm ơn các con đã bầu bạn, c.hăm sóc mẹ, n.hưn.g n.goài câu đó, mẹ còn muốn nói: ‘Mẹ hối hận vì đã sin.h ra các con, nếu có kiếp sau, mẹ khôn.g muốn gặp lại nữa’.

n.hưn.g là một n.gười mẹ, mẹ khôn.g thể trở nên lạn.h n.hạt với các con mìn.h được, mẹ vẫn hy vọn.g cả 4 con cuối đời được hạn.h phúc, sẽ khôn.g bị 8 đứa c.háu từ bỏ. Tìn.h hết rồi, từ n.gữ hết rồi thì dừn.g lại ở đây”.

Vài n.gày sau, bà lão qua đời, ra đi một các.h n.hẹ n.hàn.g trên giườn.g của mìn.h, tron.g tay nắm c.hặt bức ản.h của hai ôn.g bà.Nếu có một n.gày, bạn phát hiện ra cây và hoa của c.ha đã trở nên hoan.g phế.

Nếu có một n.gày, bạn phát hiện ra tủ quần áo tron.g n.hà đã c.hứa đầy bụi bẩn.

Nếu có một n.gày, bạn phát hiện ra đồ ăn mẹ bạn nấu quá mặn quá khó ăn.

Nếu có một n.gày, bạn phát hiện ra c.ha mẹ thườn.g quên tắt bếp gas.

Nếu có một n.gày, bạn phát hiện ra, phản ứn.g của c.ha mẹ lúc qua đườn.g dần trở nên c.hậm c.hạp.

Nếu có một n.gày, bạn phát hiện ra, c.ha mẹ già có n.hữn.g thói quen khôn.g còn được duy trì n.hư trước nữa, giốn.g n.hư c.huyện họ khôn.g thíc.h n.gày nào cũn.g phải tắm.

Nếu có một n.gày, bạn n.hận ra rằn.g, c.ha mẹ khôn.g thíc.h đi ra n.goài… Thì xin hãy c.hăm sóc kỹ c.ho c.ha mẹ, đừn.g làm n.hữn.g c.huyện khiến bản thân phải cảm thấy hối hận, đừn.g để đến khi họ khôn.g còn nữa mới hiểu thế nào là trân trọn.g.

Nếu có một n.gày, hai n.gười sin.h bạn ra, nuôi bạn khôn lớn đều đi cả rồi, trên đời này sẽ khôn.g còn ai yêu thươn.g bạn, bao bọc bạn mà một các.h thật lòn.g thật tâm n.hư thế nữa.

Khi bạn hồi tưởn.g lại n.hữn.g khoản.h khắc ở bên c.ha mẹ, có phải cả mặt sẽ đầy nước mắt? Có phải khóc trước mộ c.ha mẹ đến đứt ruột đứt gan? Khi có thời gian hãy trở về n.hà, thăm c.ha mẹ, họ c.hỉ cần n.hìn thấy bạn trở về n.hà. Đừn.g lãn.g phí thời gian của mìn.h tron.g n.hữn.g trò giải trí vô bổ, hãy về n.hà ăn với c.ha mẹ một bữa cơm, đừn.g để họ phải n.gón.g đợi bạn.

Nếu có một n.gày, cả hai n.gười sin.h ra bạn đều đi rồi, trên đời này khôn.g còn ai có thể bảo vệ bạn vô điều kiện… Vì thế đừn.g làm bố mẹ bạn đau lòn.g, khi c.ha mẹ còn sốn.g, hãy man.g đến c.ho họ n.hiều niềm vui hơn. Đừn.g nói bản thân khôn.g có thời gian, rằn.g côn.g việc bận rộn. Bạn phải biết rằn.g, trên đời này bạn c.hỉ có một c.ha một mẹ, côn.g việc khôn.g còn thì tìm việc khác, n.gay cả khi trái tim khôn.g còn nữa bạn còn thay một cái khác cơ mà.

Hãy sốn.g thật tốt, đối xử tử tế với c.ha mẹ mìn.h, nếu có một n.gày n.hữn.g n.gười sin.h ra, nuôi dưỡn.g bạn đều đi rồi, c.hún.g ta có hối tiếc cũn.g c.hẳn.g còn kịp nữa…

nguồn: Dkn.tv
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment