Các bạn gái đã làm vợ rồi, xem xong xin đừng đỏ mặt nhé

n.gười xưa vẫn nói “phu quý thì phụ vin.h”, n.hưn.g vì sao chún.g ta chỉ n.ghe nói đến “vượn.g phu” mà chưa bao giờ thấy n.hắc đến “vượn.g thê”?Kỳ thực, phụ nữ là phon.g thuỷ của gia đìn.h, và n.gười vợ có đủ tin.h tế, đủ dịu dàn.g, đủ thôn.g min.h hay khôn.g đều quyết địn.h phần lớn đến thàn.h côn.g của n.gười chồn.g.

người vợ n.gốc: Chỉ n.hìn chằm chằm vào khuyết điểm của chồn.g, lúc nào cũn.g bực tức khó chịu.
n.gười vợ khôn: Luôn khen n.gợi ưu điểm của chồn.g, lúc nào cũn.g vui vẻ mừn.g lòn.g.

người vợ n.gốc: Chỉ biết chê bai chồn.g — Thật ra, chê bai chồn.g cũn.g chín.h là chê bai bản thân.
n.gười vợ khôn: Luôn khen n.gợi chồn.g — Bởi vì, khen n.gợi chồn.g cũn.g là tô điểm cho chín.h mìn.h!
người vợ n.gốc: Tran.h cãi với chồn.g bất cứ nơi đâu, khiến chồn.g mìn.h thật mất mặt.
người vợ khôn: Ở bên n.goài thì giữ thể diện cho chồn.g, khi khôn.g có ai mới dịu dàn.g góp ý.

người vợ n.gốc: Với n.hà mẹ thì quan tâm có thừa, còn với n.hà chồn.g thì lạn.h n.hạt hữn.g hờ.
người vợ khôn: Với n.hà chồn.g luôn quan tâm gắn bó, n.hưn.g vẫn khôn.g quên yêu quý cha mẹ mìn.h.

người vợ n.gốc: Khôn.g n.gừn.g cằn n.hằn chồn.g về n.hữn.g chuyện đã qua.
người vợ khôn: Cùn.g với chồn.g hướn.g về tươn.g lai tốt đẹp.

người vợ n.gốc: Nắm chặt lỗi lầm của chồn.g khôn.g chịu buôn.g, cho rằn.g bản thân đã n.hìn thấu tất cả.
người vợ khôn: Luôn n.ghĩ cách bao dun.g cho chồn.g, luôn xem chồn.g n.hư đứa trẻ khôn.g bao giờ khôn lớn.

người vợ n.gốc nói: “An.h hãy biến đi n.gay cho tôi!”
người vợ khôn nói: “Mon.g an.h đừn.g bao giờ rời xa em!”

người vợ n.gốc: Xem chồn.g n.hư cây cun.g, càn.g kéo căn.g thì mũi tên càn.g bay xa.
người vợ khôn: Xem chồn.g n.hư con diều bay cao bay xa, chỉ cần nắm chặt dây tron.g tay là đủ.

người vợ n.gốc: Luôn cườn.g điệu bản thân.
người vợ khôn: Coi chồn.g là chỗ dựa cả đời mìn.h.

người vợ n.gốc: Với chồn.g một tấc cũn.g khôn.g rời.
người vợ khôn: Với chồn.g thản.g hoặc n.hư gần n.hư xa.

người vợ n.gốc: Chỉ biết nấu cơm giặt giũ, khôn.g biết chải chuốt tran.g điểm.
người vợ khôn: Khôn.g chỉ nấu cơm giặt giũ mà còn biết chăm chút bản thân mìn.h.

người vợ n.gốc: Tạo ra áp lực và mệt mỏi cho chồn.g.
người vợ khôn: Man.g đến khích lệ và độn.g lực cho chồn.g.

người vợ n.gốc: Khiến chồn.g thất bại tron.g nước mắt của mìn.h.
người vợ khôn: Để chồn.g thàn.h côn.g tron.g nụ cười của mìn.h!

Chuyện vợ chồn.g n.hư gió n.hư hoa. Hoa thiếu mất gió sao có thể n.gào n.gạt hươn.g thơm, gió khôn.g có hoa khó có thể thấy mìn.h lãn.g mạn. Vậy nên, vợ chồn.g cũn.g giốn.g n.hư hai nửa của âm dươn.g, vừa vữn.g chãi lại vừa mềm mỏn.g, vừa cươn.g cườn.g lại vừa n.hu thuận, vừa mạn.h mẽ lại vừa dịu dàn.g.

Có n.gười nói, vợ phát cáu càn.g n.hiều thì chồn.g sẽ càn.g suy bại; chỉ khi vợ càn.g dịu dàn.g n.hư nước, thì chồn.g mới càn.g thêm hưn.g vượn.g.

n.hữn.g bậc thầy tướn.g số vẫn luôn cho rằn.g, n.gười phụ nữ có tướn.g vượn.g phu là n.gười có gươn.g mặt đầy đặn, trên đầu có vần.g sán.g, v.v., và đặc biệt là tín.h cách phải dịu dàn.g. Điều ấy nói nên rằn.g, tín.h cách dịu dàn.g nữ tín.h cũn.g là yếu tố quan trọn.g của n.gười phụ nữ “ích tử vượn.g phu”.

Vì sao lại n.hư vậy?

Văn hóa truyền thốn.g n.hìn n.hận rằn.g, phụ nữ là do Thủy (nước) tạo nên, mà Thủy lại tượn.g trưn.g cho tài phú. Bởi vậy, phụ nữ trời sin.h đã man.g tài mện.h.

n.hưn.g nước vốn ôn n.hu dịu dàn.g, hiền hoà n.hu thuận, có thể làm dịu vạn sự vạn vật trên thế gian. Bởi vậy, n.gười phụ nữ dịu dàn.g n.hư nước mới phát huy được tài mện.h vốn có của bản thân.

Tron.g khi đó, tài phú của n.gười đàn ôn.g chỉ ẩn nấp ở hàn.h thủy tron.g n.gũ hàn.h. Vậy nên, n.gười đàn ôn.g luôn cần một n.gười phụ nữ bên cạn.h mới có thể viên mãn tài mện.h, dựn.g gây sự n.ghiệp, hưn.g vượn.g chín.h mìn.h.

Có câu nói rằn.g, đàn ôn.g phải thàn.h gia mới có thể lập n.ghiệp. Chỉ khi thàn.h gia rồi mới có thể dựn.g gây sự n.ghiệp, mới có thể làm nên n.hữn.g điều vĩ đại. Cũn.g chín.h là nói rằn.g, đằn.g sau thàn.h côn.g của một n.gười đàn ôn.g khôn.g thể thiếu bón.g dán.g của một n.gười phụ nữ dịu dàn.g.

Theo : lan.gn.hincuocson.g
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment