cô giáo mầm non thành gái bán dâm cao cấp vì hận chồng

“Cô đã từn.g có tất cả. Sự n.ghiệp, gia đìn.h, con cái và cả dan.h vọn.g. n.hưn.g chỉ một phút khôn.g làm chủ được mìn.h, cả giận mất khôn, chị đã biến mìn.h thàn.h gái bán dâm cao cấp. Mà cái lý do biến chị khôn.g chỉ thàn.h ra tay trắn.g mà còn có thêm vết n.hơ trăm năm khó gội rửa, ấy là chỉ vì giận chồn.g trăn.g hoa. Bởi chị là gái n.hà dan.h gia vọn.g tộc, đoan tran.g đoan chín.h nên khôn.g chịu nổi cú sốc chồn.g mìn.h bồ bịch lăn.g n.hăn.g…”.
Cô 27 tuổi, đẹp than.h tú, lại sở hữu đôi chân dài miên man nên trôn.g lại càn.g nổi bật giữa bao cô gái thuộc đối tượn.g 05 (gái mại dâm) đan.g cặm cụi làm mi mắt giả tại trun.g tâm phục hồi n.hân phẩm này.

Cũn.g khôn.g riên.g mìn.h tôi, mà bao n.gười vào đây, được chiêm n.gưỡn.g dun.g n.han của chị rồi, câu đầu tiên bao giờ cũn.g là, vì sao chị đẹp n.hư thế, vẹn toàn n.hư thế mà chồn.g vẫn tìm của lạ từ bên n.goài, để đến nỗi gia đìn.h tan nát, bản thân chị thì đán.h mất mìn.h tron.g tủi hổ?

Phút trải lòn.g của chị tron.g một chiều lạn.h khi mưa xuân đã lắc rắc n.goài son.g kịp giúp tôi hiểu ra bản chất đau đớn của câu chuyện cuộc đời n.gười con gái truân chuyên này.

Chuyện đời của cô giáo mầm non có ôn.g chồn.g trăn.g hoa

Với chị, phía trước luôn là bầu trời sán.g.

Cô Trần Thị Bằn.g, Phó giám đốc Trun.g tâm giáo dục lao độn.g xã hội tỉn.h n.ghệ An, n.gười đã có thâm niên gần 20 năm gắn bó với nơi luôn tìm lại lối đi tươi sán.g cho n.hữn.g con n.gười lầm lỡ này cho biết, tron.g cuộc đời của mìn.h, chị đã cảm hóa, giáo dục cho hàn.g trăm gái bán dâm, n.ghe và thấu hiểu hoàn cản.h của từn.g n.gười khi đến đây để chia sẻ, độn.g viên họ vượt quá lỗi lầm của quá khứ.

Thế n.hưn.g, với câu chuyện đời của học viên Hoàn.g Thị Huệ (tên n.hân vật đã được thay đổi), mỗi lần n.ghĩ về chị lại khôn.g cầm được nước mắt. Có muôn nẻo đườn.g dẫn n.gười ta đến với con đườn.g bán dâm, và chun.g quy lại làm cái việc này cũn.g chỉ vì tiền, n.hưn.g với Huệ thì lại khác.

Trước khi lạc bước lỗi lầm, Huệ đã có tất cả, từ gia đìn.h, con cái, sự n.ghiệp đến địa vị tron.g xã hội. Huệ cũn.g là cô gái sở hữu sắc đẹp lun.g lin.h, một đầu óc biết toan tín.h nên sớm nổi tiến.g. Ấy thế n.hưn.g, n.gười xưa bảo lắm tài thì n.hiều tật, và n.han sắc thườn.g đi liền với đa đoan quả khôn.g sai chút nào.

Sin.h ra tron.g một gia đìn.h dan.h gia vọn.g tộc, lớn lên giữa n.hun.g lụa kim tiền, từ n.hỏ Huệ chưa một lần biết đến sự lo lắn.g tủn mủn về vật chất. Cuộc sốn.g của chị cũn.g giản đơn, khôn.g kiêu kỳ, khôn.g sa đà theo n.hữn.g cuộc vui của chún.g bạn.

Chín.h bởi vậy mà mãi đến năm thứ 3 đại học, chị mới gặp và yêu say đắm mối tìn.h đầu, cũn.g là chồn.g và căn n.guyên của mọi sự đau khổ sau này.

Min.h là bạn thân của an.h trai Huệ, là giản.g viên của trườn.g đại học nơi chị đã dùi mài kin.h sử suốt 4 năm ròn.g. Được sự giới thiệu của ôn.g an.h trai, Huệ đã gặp Min.h và tìn.h yêu đến n.hư lẽ thườn.g tìn.h tự n.hiên n.hất.

Yêu n.hau được 2 năm thì chị tốt n.ghiệp và xin được vào dạy tại một trườn.g mầm non ở trun.g tâm thàn.h phố một cách khá dễ dàn.g n.hờ tấm bằn.g loại ưu. Họ cưới n.hau và kỷ niệm 5 năm n.gày cưới, Huệ đã có tất cả.

Một cậu bé trai kháu khỉn.h, một n.gười chồn.g thàn.h đạt và cũn.g thời điểm này, chị vui mừn.g đón n.hận tin vui được đề bạt lên phó hiệu trưởn.g trườn.g mầm non.

Tuy n.hiên, cũn.g từ n.gày lên chức, côn.g việc với n.hữn.g chuyến côn.g tác, n.hữn.g buổi tiếp khách thôn.g tầm đã kéo Huệ rời xa hơn với việc vun vén cho tổ ấm của mìn.h. Khôn.g có n.hiều thời gian cho gia đìn.h, hai vợ chồn.g quyết địn.h thuê ôsin và đó là sai lầm kéo theo mọi sai lầm khác của Huệ sau này.

Cô gái mà Huệ tin tưởn.g chọn về giúp việc là cháu họ hàn.g xa ở dưới quê. Phần vì n.ghĩ có chút dây mơ rễ má, phần nữa tin tưởn.g tuyệt đối vào chồn.g nên chị khôn.g một chút mảy may n.ghi n.gờ chuyện tư tìn.h giữa chồn.g với đứa cháu họ n.hữn.g khi chị vắn.g n.hà.

n.hưn.g trực giác của n.gười đàn bà yêu chồn.g khôn.g phải lúc nào cũn.g đún.g, lửa gần rơm lâu n.gày cũn.g bén, và chuyện khôn.g ai n.gờ n.hất cũn.g đã xảy ra, ấy là chồn.g với đứa cháu họ đã đi quá giới hạn.

Tệ hại hơn, khi chị biết chuyện, khôn.g n.hữn.g Min.h khôn.g phủ n.hận mà còn tự thú với chị n.goài chuyện quan hệ với cháu họ n.hiều lần, an.h còn n.gã vào vòn.g tay của cô bạn đồn.g n.ghiệp tron.g n.hữn.g lần đi côn.g tác nước n.goài.

Cay đắn.g, n.hục n.hã, chị xách va li bồn.g con bước ra khỏi căn n.hà quá rộn.g ấy mà khôn.g màn.g đến tài sản. Cô ra đi tron.g tủi phận ê chề, cố đặt ra trăm n.gàn câu hỏi, rằn.g chồn.g chị có vợ đẹp, con n.goan n.hư thế n.hưn.g vì sao vẫn trăn.g hoa bên n.goài.

Câu hỏi của chị có lẽ cũn.g là điều muôn thuở mà các bà vợ gặp phải đức ôn.g chồn.g hám của lạ luôn đặt ra mà chẳn.g bao giờ có câu trả lời. n.hưn.g, khôn.g n.hư n.hữn.g quý bà cam chịu khác, chị bầm dập với niềm tin, khi n.gười đàn bà có n.han sắc và có học thức bị phụ rẫy, họ khôn.g dễ dàn.g chấp n.hận, chị cũn.g vậy.

Cô từ chỗ giận chồn.g tím mặt đến hận kẻ bạc tìn.h, và chị quyết tâm trả thù chồn.g để cho Min.h thấy, chị cũn.g khôn.g phải là loại đàn bà bỏ đi, n.han sắc và trí tuệ của chị đan.g khiến cho khối thằn.g đàn ôn.g phải ao ước. Và đó là sai lầm thứ hai tron.g cuộc đời chị.

Biến mìn.h thàn.h gái bán dâm cao cấp vì hận chồn.g

Ly thân với chồn.g, chị ăn mặc đẹp hơn, ra đườn.g trau chuốt hơn và với trai, chị cũn.g đán.h mắt đưa tìn.h n.hiều hơn. Dĩ n.hiên, xun.g quan.h chị vệ tin.h hàn.g tá, mặc dù ai cũn.g biết chị còn con n.hỏ đấy, còn chồn.g dan.h chín.h n.gôn thuận đấy n.hưn.g tất cả đều phớt lờ vì chị đẹp.

Huệ cho hay, thực lòn.g chị cũn.g chỉ có ý địn.h dừn.g lại ở mức độ ấy thôi để trêu tức chồn.g, n.hưn.g chẳn.g ai nói trước được chữ n.gờ khi chín.h chị lại rơi vào bẫy tìn.h của một đại gia. Tron.g một bữa tiệc mừn.g côn.g của n.gàn.h, chị đã uốn.g quá chén đến quên cả đườn.g về.

Hậu quả của lần vui chơi quá đà ấy là vị trưởn.g phòn.g đã đưa chị vào khách sạn và hai n.gười đã qua đêm. Tỉn.h dậy khi chưa tàn can.h, chị giật mìn.h hiểu ra thì mọi chuyện đã muộn. n.gười đàn ôn.g thứ hai đến với đời chị sau Min.h để lại cho chị một xấp đô la còn thơm phức.

Đau xót hơn, chuyện chị qua đêm với trai lần ấy đã được lan truyền, rỉ tai n.hau. Số điện thoại của chị trở thàn.h thứ để cho bao n.gười đàn ôn.g chán cơm thèm phở sùn.g sục săn tìm.

Huệ cũn.g khôn.g n.hớ mìn.h chín.h thức trở thàn.h gái bán dâm cao cấp từ khi nào, chỉ biết rằn.g đã đôi lần chị bốc máy gọi cho n.gười ấy lúc buồn, có khi an.h ta đến được, n.hưn.g cũn.g có lúc bận bịu côn.g việc, an.h này đã hào phón.g giới thiệu bạn mìn.h cho chị để tâm sự.

Cô khôn.g cần tiền, chị đến với n.hữn.g n.gười đàn ôn.g lạ vì nỗi căm phẫn n.gười chồn.g bội bạc, phần nữa là để thỏa mãn n.hục dục xấu xa n.hữn.g tưởn.g đã n.gủ quên tron.g con n.gười chị.

Cứ n.hư thế, chị đán.h mất tất cả và trượt dài trên vết xe đổ của bản thân khi bị chuyền tay từ n.gười này san.g n.gười khác n.hư một món hàn.g.

Để thỏa mãn cho cái gọi là trả thù chồn.g của mìn.h, chị đã làm một việc hết sức xấu hổ khi biến mìn.h trở thàn.h gái gọi cao cấp! Hằn.g n.gày, chị vẫn đến trườn.g làm côn.g việc của một n.gười quản lý giáo dục, n.hưn.g lúc màn đêm vừa buôn.g xuốn.g chị lại n.hận lời đến khách sạn với n.hữn.g kẻ ô trọc lắm tiền.

n.hưn.g rồi bước n.goặt cuộc đời cũn.g đã đến với chị khi một lần đan.g đi khách tại một khách sạn 3 sao ở trun.g tâm thàn.h phố, chị bị côn.g an bắt và đưa vào trun.g tâm giáo dục lao độn.g xã hội.

Cái tin chị bị bắt khi đan.g bán dâm cho khách đã khiến cho hàn.g trăm n.gười biết đến chị bàn.g hoàn.g, lúc này Huệ mới tỉn.h n.gộ thì mọi cái đã an bài.

Đứa con trai duy n.hất đã lâu chị gửi n.hờ n.hà n.goại, chồn.g cũ đã đến đưa về n.gay đún.g hôm chị làm thủ tục gia n.hập mái n.hà phục hồi n.hân phẩm. Côn.g việc, địa vị, tiền tài dan.h vọn.g, tất cả bỗn.g chốc biến bay khỏi đời chị n.hư bon.g bón.g xà phòn.g.

Huệ bảo: “Đời em coi n.hư đã bỏ đi từ khi em bị bội phản tron.g tìn.h yêu, lúc rời xa tổ ấm ấy, em luôn n.ghĩ là phải sốn.g tốt vì con, n.hưn.g n.hữn.g vết trượt khôn.g đoán địn.h cứ thế vồ vập lấy số phận, cuốn riết em vào n.hữn.g ma quái mụ mị của cuộc đời mà khôn.g sao dứt ra được.

27 tuổi, em vẫn còn có cả một tươn.g lai dài ở phía trước, lúc mới đưa vào trun.g tâm, điều mà em n.ghĩ sẽ làm đầu tiên khi ra khỏi đây là sẽ viết đơn ly dị chồn.g”. n.hưn.g giờ thì khôn.g phải làm việc đó nữa, cách đây nửa thán.g, an.h ấy đã đích thân man.g đơn vào cho chị ký. Coi n.hư kết thúc một lần đò, dù són.g gió miên man vẫn còn thổi mãi.

Hoàn.g Thị Huệ chia sẻ thêm, n.gày chị mới vào trun.g tâm, các học viên nữ khác thấy chị xin.h đẹp, sàn.h điệu thì cứ n.gỡ là tiểu thư con n.hà đại gia sa n.gã, chứ khôn.g ai n.ghĩ rằn.g chị đã có chồn.g, và vì giận chồn.g mà đi bán dâm.

Cũn.g khôn.g ai biết n.gày Huệ bị bắt, cái chức Phó hiệu trưởn.g trườn.g mầm non vẫn đan.g là của chị. Cô ít chia sẻ, mà cũn.g chẳn.g buồn tâm sự với ai. Mãi đến hôm vừa rồi, thấy chị Phó giám đốc trun.g tâm gần gũi, lại hiền làn.h nên Huệ đã tỉ tê chuyện đời của mìn.h với chị, để cho n.hẹ lòn.g vơi bớt.

Đời chị đã có quá n.hiều nỗi đau, bất hạn.h chồn.g lên bất hạn.h mà suy cho cùn.g, tự mìn.h làm khổ mìn.h chứ cũn.g khôn.g ai đổ tội lên đầu, ấy là chị tự n.hận với tôi n.hư thế. Vào trun.g tâm phục hồi n.hân phẩm được 6 thán.g, chị đan.g được đào tạo thêm n.ghề may và làm mi mắt giả.

Sau này, cũn.g chưa biết phải làm gì để khôn.g đi lại vết xe đổ của quá khứ, trở lại là một cô giáo mầm non thì chắc chắn là khôn.g được nữa rồi. Huệ địn.h mở một cửa hàn.g thời tran.g ở trun.g tâm thàn.h Vin.h để làm lại cuộc đời.

Có lẽ sẽ rất khó khăn n.hưn.g chị thôn.g min.h, hoài bão và có kiến thức, chị tin mìn.h sẽ làm được. Sai lầm nào rồi cũn.g đến lúc phải trả giá, chị đan.g trải qua n.hữn.g thán.g n.gày đau đớn n.hất của phận n.gười, n.hưn.g cũn.g tron.g cơn vật lộn ấy, chị đan.g tự đứn.g lên sau vấp n.gã để làm lại.

Với chị, phía trước luôn là bầu trời sán.g.

n.guồn: Phunutoday.vn
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment