Tôi đã sốc nặng vì lần đầu thấy vợ dùng ‘sex toy’ khi quan hệ

Chún.g tôi cưới n.hau cũn.g được thời gian khá dài n.hưn.g hôm đó chồn.g tôi đan.g cao trào cuộc yêu thì vợ tôi lôi sản phẩm sextoi ra làm tôi sửn.g dối vơi tôi nói 'sex toy khôn.g có hại cho sức khỏe, nếu sử dụn.g đún.g cách sẽ làm tăn.g sự thỏa mãn của vợ chồn.g và giúp đời sốn.g tìn.h dục của chún.g tôi trở nên phon.g phú và đa dạn.g…’


Nàn.g giựt cái máy trên tay tôi, chỉ cho tôi n.guyên lý sử dụn.g (ản.h min.h họa)

Vợ tôi là một n.gười phụ nữ dịu dàn.g và có chút thụ độn.g tron.g ‘quan hệ’. Tôi cũn.g thuộc tuýp đàn ôn.g truyền thốn.g nên mỗi lần yêu, tôi luôn là n.gười chủ độn.g dẫn dắt và chin.h chiến n.hư một an.h hùn.g xôn.g pha trận mạc cho đến khi nàn.g n.gất n.gây, thỏa mãn, mềm n.hũn n.gười mới buôn.g tha.

Tuy vậy, thật sự rất n.hiều lần tôi cũn.g muốn nàn.g là n.gười cầm cươn.g tron.g cuộc chin.h phục đỉn.h núi của đam mê n.hưn.g thấy vợ khôn.g cởi mở tron.g vấn đề này nên tôi khôn.g dám thổ lộ với vợ điều n.hạy cảm này, sợ vợ nói tôi đòi hỏi này nọ. Cho đến khi… tôi bắt gặp túi vợ có món đồ… sex toy.

Khôn.g thể nói được sự n.gạc n.hiên tột độ của tôi. Vợ cũn.g n.gạc n.hiên khôn.g kém trước án.h mắt sửn.g sốt của chồn.g, rồi bật cười ran.h mãn.h: ‘Chị ở côn.g ty em giới thiệu, để làm mới cuộc yêu…’.

Rồi nàn.g giựt cái máy trên tay tôi, chỉ cho tôi n.guyên lý sử dụn.g. Tôi cứ há hốc mồm ra n.ghe vợ giản.g giải n.hư sin.h viên chữ to n.ghe giáo sư thao thao lý thuyết ‘vạn vật hấp dẫn’:

‘Về mặt y học thì sex toy khôn.g có hại cho sức khỏe, nếu sử dụn.g đún.g cách sẽ làm tăn.g sự thỏa mãn của vợ chồn.g và giúp đời sốn.g tìn.h dục trở nên phon.g phú và đa dạn.g…’.

Từ hôm đó, tôi thấy vợ thay đổi đán.g kể n.hư chủ độn.g chin.h phục, ăn mặc gợi cảm hơn và tỏ ra khao khát chồn.g mỗi đêm n.hiều hơn trước. Tôi quen dần với món đồ chơi mới dưới sự hướn.g dẫn tỉ mỉ của vợ mà khôn.g hề lo lắn.g bản lĩn.h đàn ôn.g của mìn.h bị vơi đi. Còn vợ, giờ nàn.g n.hư ‘nữ hoàn.g’ tron.g cuộc yêu, điều mà trước giờ đôi khi tôi thầm ao ước…

Tâm sự bạn đọc
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment