Sốc nặng vì lễ ăn hỏi toàn vàng giả của nhà trai


Kể ra chắc chẳn.g mấy n.gười tin vào câu chuyện trớ trêu này n.hưn.g nó là sự thật các bạn ạ.

Em khôn.g sứt mẻ đui què gì, thế mà n.hà an.h lại man.g vàn.g giả đến bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ em. n.hà an.h và cả an.h nữa, tại sao khôn.g coi n.hà em ra gì hết", tôi hét lên.Giận tím mặt vì lễ ăn hỏi toàn vàn.g giả của n.hà trai
ản.h min.h họa

Tôi và an.h quyết địn.h làm đám cưới sau gần 3 năm tìm hiểu. An.h ở Bắc Gian.g, còn tôi ở Nam Địn.h. Do hai đứa khôn.g cùn.g quê, sợ có sự khác biệt về phon.g tục nên trước khi làm lễ ăn hỏi, tôi có trao đổi trước với an.h rằn.g, ở quê tôi, tiền thách cưới thườn.g được n.hà gái thôn.g báo trước và rất cao. Tuy n.hiên, vì biết gia đìn.h an.h khôn.g khá giả gì nên tôi bảo mẹ là sẽ tùy hỷ, "liệu cơm gắp mắm".

Vì thôn.g cảm cho n.hà trai nên gia đìn.h tôi đã bàn bạc và quyết địn.h chỉ dám thách cưới 30 triệu đồn.g. Tuy n.hiên, khi tôi thôn.g báo cho an.h con số ấy, an.h đã bất n.gờ hét lên với tôi rằn.g: “Ở quê an.h đàn ôn.g khôn.g cần bỏ tiền ra cũn.g lấy được vợ. Sao quê em lại thách cưới ghê gớm vậy?”. Sau khi an.h về trao đổi lại với gia đìn.h, bố mẹ an.h phản đối kịch liệt và còn đòi hủy cưới luôn.

Cuối cùn.g, chẳn.g biết an.h thuyết phục thế nào mà lễ ăn hỏi vẫn diễn ra suôn sẻ. n.gày ăn hỏi, n.hà trai man.g tới 5 tráp lễ, gồm một tráp xôi và lợn quay, một tráp trầu cau, một tráp bán.h hỏi, một tráp chè, rượu thuốc và một một tráp n.hỏ dùn.g để đặt tiền thách cưới.

Sau màn chào hỏi, mẹ an.h mở chiếc tráp n.hỏ ra tron.g đó đựn.g một phon.g bì cùn.g một số dây n.hẫn, dây chuyền vàn.g rồi dặn dò: “Tiền bạc chỉ là vật n.goài thân, mon.g hai con sốn.g hạn.h phúc”.

Tôi khá bất n.gờ với lời dặn của mẹ chồn.g. Rõ ràn.g hôm trước, an.h còn bảo bố mẹ n.ghe thấy n.hà gái thách cưới 30 triệu đã la ầm ĩ lên, còn bảo an.h khôn.g biết chọn vợ. Vậy mà hôm nay bà lại thay đổi thái độ hoàn toàn n.hư vậy?

Cứ n.ghĩ mọi việc thế là êm xuôi, n.hưn.g khi n.hà trai vừa về xon.g, gia đìn.h tôi cầm tiền. vàn.g thách cưới cất đi thì mẹ tôi bỗn.g sầm mặt lại. Bà thắc mắc với tôi rằn.g "tại sao số vàn.g mà gia đìn.h an.h tặn.g lại toàn là vàn.g giả?".

Trước mặt họ hàn.g, bố mẹ chửi thẳn.g vào mặt tôi mà bảo rằn.g: “Nuôi nấn.g dạy dỗ mày ăn học bao n.hiêu năm mà giờ nó địn.h rước khôn.g mày đấy. Có thấy n.hục khôn.g con? Giờ bố mẹ cho mày quyết địn.h, một là theo khôn.g coi n.hư mày mất giá. Hai là hủy đám hỏi này, hôm khác làm lại, lễ lạt tiền non.g cho nó tử tế đàn.g hoàn.g”.


n.ghe bố mẹ nói vậy, tôi vô cùn.g đau đớn, xót xa. Tôi liền vơ vội điện thoại gọi cho an.h, vừa khóc vừa bảo: “Em khôn.g sứt mẻ đui què gì, thế mà n.hà an.h lại man.g vàn.g giả đến bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ em. n.hà an.h và cả an.h nữa, tại sao khôn.g coi n.hà em ra gì hết?”.

Nói thật với mọi n.gười, gia đìn.h tôi tuy ở quê n.hưn.g điều kiện kin.h tế cũn.g chẳn.g kém gì. Hàn.g xóm ai cũn.g khen bố mẹ tôi có con gái tốt số lấy được chồn.g đẹp trai, tri thức. Thậm chí n.hiều n.gười còn hỏi: “n.gười ta chắc phải n.goài mấy chục triệu dẫn cưới n.hỉ?”, bố mẹ tôi chỉ biết ậm ừ “chắc cũn.g khoản.g đó”. n.ghĩ mà tôi thấy xấu hổ, tủi thân với bố mẹ, hàn.g xóm.

Mới đám hỏi thôi mà đã n.hư thế này, sau này, khôn.g biết họ đối xử với gia đìn.h tôi ra sao nữa!

Tôi đan.g n.ghĩ xem mìn.h có nên hủy hôn hay khôn.g n.hưn.g cũn.g sợ tron.g lúc nón.g giận sẽ mất khôn. Vì thế, mon.g các an.h chị có kin.h n.ghiệm tron.g chuyện này hãy chỉ bảo và cho tôi lời khuyên sán.g suốt n.hất. Tôi xin cảm ơn!

Tâm sự bạn đọc
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment