Tôi sợ ô sin không chăm sóc bố chồng già yếu, tôi lắp camera theo dõi để rồi sốc nặng ...

Cuộc hôn n.hân của vợ chồn.g tôi đã kéo dài hơn 10 năm. Vậy mà tôi lại chứn.g kiến tận mắt cái cản.h chồn.g mìn.h phản bội n.gay tron.g chín.h căn n.hà của mìn.h.


ản.h min.h họa
Vợ chồn.g tôi đã từn.g có n.hữn.g năm thán.g yêu n.hau đán.g được ghen tỵ từ mọi n.gười. Chẳn.g phải chún.g tôi quá vừa đôi đẹp lứa sao khi cả chồn.g và tôi đều có hìn.h thức ưa n.hìn và có 1 côn.g việc tốt. Chún.g tôi quen n.hau và yêu được hơn 2 năm thì cưới. Cuộc hôn n.hân của chún.g tôi êm ấm và hạn.h phúc.

Vợ chồn.g tôi sốn.g chun.g với bố mẹ chồn.g. n.hưn.g chẳn.g may gần 1 năm trước mẹ chồn.g tôi đã mất trước, còn lại mìn.h bố chồn.g. Trước kia thì bố mẹ chồn.g tự chăm sóc và đùm bọc lẫn n.hau. Vì vợ chồn.g tôi cũn.g có con n.hỏ và cũn.g bận côn.g việc nên khôn.g dàn.h thời gian chăm sóc cả hai n.gười được. n.hưn.g rồi mẹ chồn.g mất có lẽ là cú sốc đối với bố chồn.g tôi. Ôn.g đã lớn tuổi lại phải chịu đựn.g cản.h n.gười bạn đời của mìn.h ra đi n.hư thế khiến ôn.g gầy yếu đi hẳn. Chưa kể bố chồn.g bắt đầu đãn.g trí nữa. Mẹ chồn.g mất được hơn 2 thán.g thì tôi cảm thấy mìn.h khôn.g thể cán.g đán.g được việc chăm sóc bố chồn.g nữa. Tôi khôn.g thể n.ghỉ việc ở n.hà để chăm sóc bố chồn.g. n.hưn.g lại càn.g khôn.g được để ôn.g 1 mìn.h.


Tôi bàn với chồn.g thuê 1 ô sin để chăm sóc ôn.g. Chồn.g tôi thấy hợp lý nên cũn.g đồn.g ý. Dẫu sao thì cả vợ chồn.g tôi đều bận cả. Cũn.g may hai con của tôi n.goan n.goãn, ban n.gày cũn.g đi học cả nên chỉ còn lo cho bố chồn.g nữa là ổn thỏa. Sau khi kén chọn 1 hồi tôi cũn.g đồn.g ý thuê chị ô sin, chị này chỉ hơn tôi 1 tuổi và bằn.g tuổi chồn.g tôi. Với cả chị ấy so với tôi thì già mà xấu nên tôi khôn.g mảy may n.ghĩ gì đến chuyện chồn.g sẽ phản bội mìn.h.

Chị ô sin bắt đầu đến làm việc tại n.hà tôi, được hơn 3 thán.g thì mọi chuyện đều ổn thỏa, tín.h ra thì chị ấy cũn.g chăm sóc bố chồn.g tôi khá chu đáo. Tôi n.ghĩ vậy vì khôn.g thấy bố chồn.g phàn nàn gì. Tôi làm dâu n.hà chồn.g, n.hận được sự yêu quý và giúp đỡ của bố mẹ chồn.g suốt bằn.g đó năm. Chín.h vì thế trách n.hiệm chăm bố chồn.g tôi luôn cần được đảm bảo.

n.gày hôm đó đi làm về sớm, tôi n.ghe thấy tiến.g bố chồn.g khóc. Giờ bố chồn.g tôi giốn.g trẻ con, nên chỉ cần ôn.g khôn.g vừa ý là lại nũn.g nịu. Tôi đẩy cửa vào n.hà, chị ô sin n.hư giật mìn.h, còn bố chồn.g chạy đến bên tôi. Tôi n.hìn thấy 1 vết sưn.g to trên đầu ôn.g tím hết cả, tôi vội hỏi:

- Bố bị sao thế này, bố nói con xem nào?  – bố chồn.g tôi cứ lắc đầu khôn.g nói. Tôi n.hìn san.g ô sin đứn.g cạn.h đó hỏi:

- Bố tôi bị sao hả chị?

- À… tôi, lúc đấy tôi bận đi phơi đồ, xuốn.g đã thấy ôn.g n.gã n.hào ra đất. Nên…

- Được rồi, tôi biết rồi. Chị đi làm việc của mìn.h đi.

Tối đó tôi nói với chồn.g thì chồn.g an.h lại bảo tôi n.ghĩ n.hiều, chắc tại bố chồn.g tự n.gã nên khôn.g dám nói thôi. n.hưn.g tôi khôn.g n.ghĩ chuyện đơn giản đến vậy. Để chắc chắn cho việc bố chồn.g có được chăm sóc tốt khôn.g tôi đã lắp camera theo dõi.

Tôi quyết địn.h lắp 1 cái tron.g n.hà bếp để xem đồ ăn ô sin chuẩn bị cho bố chồn.g thế nào và 1 cái ở phòn.g n.gủ của bố cùn.g 1 cái tron.g phòn.g n.gủ vợ chồn.g mìn.h cho an tâm. Tôi lắp nối vào máy tín.h của tôi nên việc xem dễ dàn.g. n.gay trưa hôm sau khi lắp camera, tôi đã kiểm tra và thấy ô sin cho bố chồn.g ăn cơm khôn.g với nước mắm, còn cô ta ăn hết thịt và tôm tôi mua. Tôi tức lắm, thảo nào dạo này bố chồn.g tôi gầy đi n.hiều hơn trước. Địn.h bụn.g để xem 1 vài n.gày nữa rồi nói với chồn.g xem nên xử lý ô sin n.hà mìn.h ra sao thì 1 bất n.gờ khác lại đến với tôi.

Tối đó chồn.g tôi nói bận côn.g việc vì dạo này có thêm n.hiều việc hoàn thàn.h cho xon.g. An.h dặn tôi đi n.gủ trước, lúc đó cũn.g khá khuya rồi. Tôi vì chưa buồn n.gủ và muốn xem lại buổi chiều nay bố chồn.g tôi có được ô sin đối xử tốt hơn khôn.g thì đập vào mắt tôi n.gay 1 đôi gian phu dâm phụ đan.g ôm ấp, hôn hít và dín.h chặt vào n.hau ở tron.g gian n.hà bếp. Tôi bàn.g hoàn.g n.hư khôn.g tin vào n.hữn.g điều mìn.h vừa thấy. Tá hỏa chạy đến đó và lôi hai con n.gười đan.g dín.h chặt vào n.hau đó ra rồi hét:

- An.h với cô ta đan.g làm cái gì tron.g n.hà tôi vậy?

- An.h…

- Chún.g tôi chỉ…

- Chỉ làm gì, chị cả gan dám quan hệ với cả chồn.g tôi. Tôi đưa chị về đây là để chăm sóc bố chồn.g tôi chứ khôn.g phải chăm sóc luôn cả chồn.g giúp tôi.

- An.h xin lỗi…

- Mời hai n.gười ra khỏi n.hà tôi, cút ra khỏi n.hà tôi n.gay lập tức.

Mặc kệ chồn.g cùn.g cô ta có quỳ xuốn.g van xin. Tôi vẫn đuổi luôn hai kẻ tội đồ đó ra khỏi n.hà. n.hìn hai con đan.g n.gủ n.gon tôi lại rơi nước mắt, còn bố chồn.g đã già yếu tôi biết phải làm sao. Cuộc đời có quá n.hiều bất côn.g đến cùn.g 1 lúc, giờ tôi nên làm gì tiếp theo đây?

Tâm sự đêm buồn
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment