Chồng tôi sống với bồ còn đòi mang con theo vì cô ta khó sinh nở

Giờ tôi phải làm gì để n.gười thứ ba hiểu đã lấy mất bố của con tôi thì đừn.g bắt nó phải xa mẹ, xa em gái?
Chồn.g sốn.g với bồ còn đòi man.g con theo vì cô ta khó sin.h nở Ản.h Min.h họa
Giờ tâm trạn.g tôi vô cùn.g rối bời và đau khổ. Tôi và chồn.g đã kết hôn cách đây hơn 4 năm, có 2 con đủ nếp tẻ. Hơn 4 năm qua là n.hữn.g năm thán.g n.hiều khó khăn về kin.h tế, bởi chồn.g nợ nần gì đó tôi khôn.g hiểu hết. 3 năm trở lại đây chồn.g làm và mở văn phòn.g môi giới việc làm. Tôi vô cùn.g suy n.ghĩ và phản đối côn.g việc của an.h, n.hưn.g an.h nói mìn.h khôn.g làm n.gười khác cũn.g sẽ làm. Tôi đã n.hờ đến mẹ chồn.g và n.gười thân khuyên n.hưn.g khôn.g được. Cách đây gần một năm, khi bé thứ hai n.hà tôi được hơn 6 thán.g, tôi phát hiện chồn.g n.goại tìn.h với n.gười phụ nữ làm cùn.g được tầm 5 thán.g. Tôi đau khổ n.hưn.g cố gắn.g tha thứ cho chồn.g một lần duy n.hất. Sau vài n.gày, tôi lại phát hiện an.h vẫn chưa bỏ chị ta. Tôi cho chồn.g ra khỏi n.hà vì an.h đan.g ở rể. Được 2 n.gày an.h n.hắn tin hứa sẽ bỏ bồ và 2 vợ chồn.g làm lại từ đầu.

Chún.g tôi cùn.g n.hau ra n.goài thuê n.hà trọ chứ khôn.g ở n.hà vợ nữa. Rồi tôi lại phát hiện an.h vẫn chưa thôi mối quan hệ ấy. Rất đau khổ n.hưn.g tôi lại tha thứ và sốn.g cùn.g chồn.g tron.g sự n.ghi n.gờ, cuộc sốn.g hôn n.hân n.gột n.gạt khi có n.gười thứ 3. Giờ đây, sau n.hiều hợp tan, chồn.g và chị ta thuê một phòn.g trọ riên.g bên n.goài n.hưn.g an.h vẫn lừa dối vợ con là đan.g sốn.g đún.g mực và đến côn.g ty n.gủ. Biết chuyện rồi chún.g tôi quyết địn.h ly thân. Được một thán.g chồn.g đòi man.g con trai lớn ra ở cùn.g n.hà với cô bồ vì chị ta khôn.g rõ có khả năn.g sin.h con hay khôn.g. Chồn.g tôi còn địn.h dùn.g pháp luật để man.g con về nuôi.


Tôi quá mệt mỏi với n.gười chồn.g 2 mặt, trách n.hiệm đối với gia đìn.h và vợ con của an.h chỉ là tiền. Tôi phải làm sao khi n.ghĩ đến tuơn.g lai của con phải sốn.g với 2 con n.gười ấy? Chồn.g mở côn.g ty lừa đảo việc làm và xấu xa đến mức lừa dối vợ để ra n.goài ở cùn.g bồ, rồi lấy con về vì mãi chị ta khôn.g có con. Tôi thươn.g con đến thắt lòn.g vì con mới hơn 3 tuổi. Tôi phải nói gì cho n.gười thứ ba kia hiểu đã chen n.gan.g vào gia đìn.h tôi, đã lấy mất bố của con tôi thì đừn.g bắt nó phải xa mẹ, xa em gái?

Tâm sự bạn đọc
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment