Tôi có nên tin vợ “chưa có gì” dù tin nhắn gửi cho trai quá nhạy cảm

Tôi đan.g rất hoan.g man.g giữ hai dòn.g suy n.ghĩ có nên tin vợ “chưa có gì” dù tin n.hắn gửi cho trai quá ướt át?

Tôi xa n.hà, chịu vất vả, cô đơn để hy vọn.g vợ con có cuộc sốn.g khấm khá hơn n.hưn.g vợ tôi lại n.goại tìn.h. Dù cô ấy thề thốt mới “hơi có tìn.h cảm” n.hưn.g tôi khôn.g tin vì tin n.hắn vợ tôi và bồ gửi cho n.hau quá mùi mẫn, đầy n.hục dục.


Vợ tôi gửi cho bồ tin n.hắn tìn.h tứ, ướt át (Ản.h min.h hoạ)

Vợ chồn.g tôi cưới n.hau được 3 năm và đã có một cậu con trai kháu khỉn.h. Tôi làm ăn ở n.ga, vợ làm việc ở Hà Nội. Điều kiện xa xôi nên 1 năm tôi chỉ về một, hai lần thăm vợ con, gia đìn.h. Thán.g trước tôi về thăm vợ con, n.hưn.g thật buồn vì tôi tìn.h cờ phát hiện tron.g điện thoại của vợ có n.hữn.g dòn.g tin n.hắn trao đổi với một đồn.g n.ghiệp cũ, họ xưn.g hô với n.hau rất thân mật n.hư một đôi tìn.h n.hân đan.g yêu n.hau say đắm.

Tôi thực choán.g ván.g và bất n.gờ, n.hưn.g vẫn giữ được bìn.h tĩn.h. Tôi đã nói chuyện với vợ. Thật buồn là cô ấy đã thú n.hận thời gian gần đây cô ấy cũn.g “hơi có tìn.h cảm” với một đồn.g n.ghiệp. Cô ấy cũn.g thề thốt rằn.g mối quan hệ mới chỉ là “đưa đẩy, tán tỉn.h” qua điện thoại chứ chưa có “làm gì quá đán.g”. Cuối cùn.g cô ấy xin tôi tha thứ và hứa sẽ khôn.g bao giờ n.hư thế nữa.

Tuy n.hiên, n.hắn tin rất mùi mẫn, ướt át, đầy n.hục dục nên dù vợ tôi thề thốt tôi vẫn khôn.g tin vào sự tron.g sạch của mối quan hệ “hơi có tìn.h cảm” ấy.  Sau hơn 1 thán.g tôi vẫn chưa biết phải làm gì. Lòn.g tôi đan.g tan nát, đau khổ. Ly dị ư? Tôi sẽ còn đau khổ hơn vì tôi vẫn còn rất yêu vợ. Tha thứ ư? Tôi sẽ bị dằn vặt đau khổ tới cuối đời. Tôi luôn tưởn.g tượn.g ra cản.h vợ tôi "trai trên gái dưới" với n.gười đàn ôn.g khác.

Tôi mon.g mọi n.gười hãy chia sẻ giúp tôi cách giải quyết tốt n.hất và thoát khỏi tâm trạn.g này. Xin chân thàn.h cảm ơn.
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment