Vợ vất vả để kiếm tiền nuôi gia đình, chồng ở nhà tìm hàng xóm để thỏa mãn nhu cầu sinh lý

Dẫu tron.g lòn.g giận chồn.g ghê gớm vì an.h đã phụ mìn.h đi “ăn phở”, son.g chị Xoan cũn.g tự trách mìn.h đã quá tham côn.g tiếc việc. Chị n.ghĩ phải thay đổi trước khi mọi chuyện quá muộn…

Chị Xoan làm việc cho một hãn.g du lịch lữ hàn.h nước n.goài có trụ sở tại Việt Nam. Do tín.h chất côn.g việc nên n.hiều khi thời gian đi tour và ở khách sạn còn n.hiều hơn thời gian ở n.hà. Có lẽ thời gian chị ở n.hà n.hiều n.hất là khi lấy an.h Đồn.g – chồn.g chị hiện tại đến lúc chị sin.h con. n.gay sau khi sin.h con được 2 thán.g, chị lại tiếp tục hàn.h trìn.h với n.hữn.g chuyến côn.g tác xa. n.hiệm vụ chăm con của chị Xoan cũn.g mặc n.hiên được giao phó cho chồn.g, mẹ chồn.g, mẹ đẻ và n.gười giúp việc.
Thời gian đầu sau khi có con, quan hệ vợ chồn.g của chị Xoan và an.h Đồn.g vì thế mà căn.g thẳn.g, nặn.g nề với n.hau. Tuy n.hiên, an.h Đồn.g hiểu tín.h chất côn.g việc của vợ nên an.h cũn.g đàn.h thôn.g cảm. Dần dần chị cũn.g n.hận được sự thôn.g cảm của mẹ chồn.g.

Côn.g việc của chị đem lại n.guồn thu n.hập chín.h cho gia đìn.h vì chồn.g chị chỉ là một côn.g chức bìn.h thườn.g nên dẫu khôn.g bằn.g lòn.g cho lắm n.hưn.g gia đìn.h n.hà chồn.g cũn.g khôn.g có n.hiều cớ để trách móc con dâu.

Sau khi giải quyết được n.hữn.g xun.g đột gia đìn.h, chị Xoan và an.h Đồn.g lại vướn.g vào n.hữn.g xun.g đột cá n.hân. Đó là việc chồn.g chị thườn.g xuyên “có vấn đề” về chuyện ân ái.

Vợ chồn.g thườn.g xuyên xa n.hau khiên cả hai “bức bí” đặc biệt là an.h chồn.g. An.h cũn.g n.hiều lần bàn với vợ thay đổi côn.g việc hoặc chí ít khôn.g n.hận n.hữn.g tour dài n.gày để vợ chồn.g có thời gian gần gũi n.hau. Mỗi lần n.hư thế chị đều giải thích: “Phải tran.h thủ n.hư thế thì mới có cơ hội kiếm tiền, gia đìn.h mới mau khá giả, con cái mới có điều kiện ăn học đầy đủ. Em cũn.g khôn.g muốn xa con và an.h n.hư thế n.hưn.g vì điều kiện côn.g việc mìn.h phải biết chấp n.hận, hi sin.h”. n.ghe vợ nói vậy, an.h Đồn.g chỉ biết chẳn.g thể nói được gì…


Tuy n.hiên, càn.g n.gày khoản.g cách giữa an.h vợ n.gày càn.g bị giãn ra trôn.g thấy. An.h Đồn.g là n.gười cảm thấy rõ rệt n.hất điều này. “Chịu đựn.g” vợ rất n.hiều lần, có lần an.h Đồn.g đã chấp n.hận “bóc bán.h trả tiền”. Thậm chí, xa vợ quá n.hiều an.h đâm ra mất dần cảm xúc với vợ. n.hữn.g lần trước đây, nếu hai vợ chồn.g “tâm sự” sau n.hữn.g n.gày xa cách an.h cảm thấy rất nồn.g nàn, mãn.h liệt n.hư hồi mới cưới. n.hưn.g bây giờ, cảm xúc của an.h khôn.g còn dạt dào, khôn.g còn tâm trạn.g mon.g n.gón.g từn.g n.gày nữa. Dần dần thấy an.h thấy mìn.h lãn.h cảm với vợ. Vợ đi bao lâu cũn.g được, an.h chẳn.g còn mon.g n.gón.g, đợi chờ…

Bù lại, an.h đã tìm được cho mìn.h một “địa chỉ” đán.g tin cậy. Đó chín.h là chị hàn.g xóm đã góa chồn.g hơn an.h 4 tuổi. Hai con n.gười cùn.g thiếu thốn tìn.h cảm khao khát “cảm giác” đã tìm đến với n.hau một cách dễ dàn.g và vụn.g trộm. An.h Đồn.g dù có vợ n.hưn.g chuyện “n.goại tìn.h” lại rất đơn giản vì vợ vắn.g n.hà thườn.g xuyên. Chỉ cần liếc mắt là họ đã hiểu ý n.hau mà chẳn.g cần mất thời gian sắp xếp n.hư n.hữn.g cặp “ăn phở cạn.h cơm” khác.

Mối quan hệ giữa an.h Đồn.g và chị hàn.g xóm “tốt bụn.g” diễn ra tron.g âm thầm, suôn sẻ và cả hai đều cảm thấy rất mãn n.guyện. An.h Đồn.g cặp kè với chị hàn.g xóm n.hưn.g khôn.g bao giờ có suy n.ghĩ bỏ vợ vì vợ vẫn là trụ cột kin.h tế của gia đìn.h.

Trái n.gược với tâm trạn.g “phởn phơ” của chồn.g, chị Xoan càn.g n.gày càn.g cảm thấy stress vì thái độ thờ ơ, lạn.h n.hạt của chồn.g, n.hất là tron.g lúc riên.g tư chỉ còn hai n.gười với n.hau. An.h vẫn tỏ ra vồn vã, n.hưn.g bằn.g sự n.hạy cảm của n.gười phụ nữ, chị Xoan cảm thấy rõ chồn.g mìn.h dườn.g n.hư đan.g “diễn”. Thậm chí, chị Xoan còn nói thẳn.g nếu an.h có “bóc bán.h trả tiền” thì cũn.g cứ nói ra và chị sẽ khôn.g giận. Tuy n.hiên, an.h Đồn.g gạt phắt đi và cho là chị càn.g n.gày có càn.g có n.hữn.g suy n.ghĩ tiêu cực, ản.h hưởn.g xấu đến quan hệ vợ chồn.g.

Chị Xoan n.ghi n.gờ chồn.g có bồ. Vì n.gười đàn ôn.g phải “nín n.hịn” chuyện đó hoàn toàn khác với chồn.g chị. Tron.g suốt hai thán.g sau đó, chị có điều kiện để kiểm chứn.g mối n.ghi n.gờ của mìn.h vì được côn.g ty cho phép đi tour n.gắn n.gày tron.g nước.

“Sốn.g chậm” cạn.h chồn.g chị càn.g có cơ sở để khẳn.g địn.h n.ghi n.gờ của mìn.h khi thấy chồn.g có lúc lén lút n.ghe điện thoại, có khi đan.g n.hắn tin cho ai đó n.hưn.g n.hìn thấy vợ thì án.h mắt bỗn.g trở nên n.gại n.gùn.g. Dẫu an.h có qua mặt được chị chuyện gì n.hưn.g riên.g án.h mắt của khôn.g thể giấu được chuyện an.h đan.g làm điều gì mờ ám.

Vì thế chị n.gấm n.gầm theo dõi chồn.g. Dẫu tron.g lòn.g giận chồn.g ghê gớm vì cho rằn.g đi làm để kiếm tiền nuôi gia đìn.h n.hưn.g chồn.g lại phụ mìn.h đi “ăn phở”, son.g chị Xoan cũn.g tự trách mìn.h đã quá tham côn.g tiếc việc để chồn.g xa cách mìn.h. Đến giờ, chị Xoan cảm thấy đã đến lúc mìn.h phải thay đổi trước khi mọi chuyện quá muộn… Son.g có nằm mơ chị cũn.g khôn.g bao giờ n.ghĩ được rằn.g “n.gười thứ 3” chen vào hạn.h phúc gia đìn.h chị lại là n.gười hàn.g xóm tốt bụn.g bấy lâu.

Chị phát hiện ra câu chuyện tron.g một tìn.h huốn.g cũn.g hết sức bất n.gờ…

Đó là khi chồn.g chị đan.g n.hắn tin thì n.gủ quên. n.hòm thấy tin n.hắn tron.g điện thoại có “mùi” khôn.g bìn.h thườn.g với n.hữn.g lời lẽ khá bí hiểm n.hư “mai n.hé”, “ok”, “vẫn chỗ cũ n.hé” chị lén lấy số điện thoại và điều tra kẻ thứ 3 ấy. Hôm sau, khi chị đứn.g n.gay trên tần.g thượn.g gọi điện cho “kẻ thứ 3” thì ở n.hà hàn.g xóm bên cạn.h, chị thấy n.gười phụ nữ góa bụa cầm máy và cất tiến.g “A lô” rất quen thuộc. Mọi chuyện làm chị choán.g ván.g và rụn.g rời chân tay vì chị khôn.g bao giờ có thể tưởn.g tượn.g được rằn.g, chị hàn.g xóm tốt bụn.g đã “chăm sóc quá kỹ” cho chồn.g mìn.h tron.g n.hữn.g thán.g n.gày mìn.h đi côn.g tác biền biệt.

Theo eva
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment