10 dấu hiệu cho thấy bạn đang hẹn hò với một chàng trai tốt!

n.hữn.g n.gười đàn ôn.g đích thực đó, chắc chắn họ khôn.g hoàn hảo. Họ sẽ khôn.g phải là n.hữn.g n.gười ăn mặc đẹp n.hất, thôn.g min.h n.hất, tài giỏi n.hất, nói chuyện khéo léo n.hất!

Có một câu nói thế này: "Trở thàn.h giốn.g đực là chuyện khi sin.h nở, trở thàn.h đàn ôn.g là vấn đề tuổi tác. n.hưn.g trở thàn.h một quý ôn.g lại là một lựa chọn." Quả đún.g n.hư vậy, con n.gười ta sin.h ra khôn.g có quyền quyết địn.h giới tín.h, đó là do đấn.g sin.h thàn.h. Nếu là một cậu n.hóc, khi lớn lên sẽ trở thàn.h một n.gười đàn ôn.g rõ ràn.g. n.hưn.g đến lúc này, n.gười đàn ôn.g đó lại có quyền lựa chọn,hoặc trở thàn.h một gã trai bốc đồn.g, hoặc một quý ôn.g đích thực!n.hữn.g n.gười đàn ôn.g đích thực đó, chắc chắn họ khôn.g hoàn hảo. Họ sẽ khôn.g phải là n.hữn.g n.gười ăn mặc đẹp n.hất, thôn.g min.h n.hất, tài giỏi n.hất, nói chuyện khéo léo n.hất. Thế giới của họ sẽ khôn.g chỉ có bạn, mà còn ti tỉ n.hữn.g mối bộn bề tron.g cuộc sốn.g nữa. n.hưn.g chắc chắn, khi ở bên cạn.h họ, bạn - một cô gái, sẽ khôn.g chỉ n.hận được tìn.h yêu tuyệt đối từ họ, mà còn n.hận được sự tôn trọn.g, nân.g niu với đún.g n.hữn.g giá trị thật sự của mìn.h. Vậy làm thế nào để biết được, n.gười đan.g n.gày n.gày sán.h bước bên bạn, có phải là một n.gười đàn ôn.g đích thực? Có lẽ 10 ví dụ sau đây sẽ giúp bạn mườn.g tượn.g được phần nào.

1. Họ trân trọn.g n.hiều hơn n.goại hìn.h của bạn

n.hữn.g lời khen của họ mỗi n.gày có khác n.hau? "Đôi mắt của em thật đẹp", "Khóe miện.g em thật duyên dán.g", "Nụ cười của em thật rạn.g rỡ"…vv… Đó khôn.g phải là phạm trù của sự sán.g tạo tron.g n.hữn.g lời khen, điều đó thể hiện an.h chàn.g của bạn chú ý n.hiều hơn đến n.goại hìn.h. Một n.gười đàn ôn.g đích thực sẽ khôn.g dàn.h quá n.hiều thời gian để khen bạn đẹp n.hư thế nào. Họ biết, n.gười phụ nữ hiện đại sẽ khôn.g thỏa mãn nếu chỉ đẹp. n.gười đàn ôn.g đích thực sẽ dàn.h tặn.g họ n.hữn.g lời khen về tín.h cách, về sự tốt bụn.g, sự thôn.g min.h,.. Về tất cả n.hữn.g đặc tín.h bản chất của con n.gười bạn, khiến bạn cảm thấy n.hữn.g thứ mìn.h có thể làm được thật tuyệt, chứ khôn.g phải là làm bạn thấy may mắn vì đã có được gene tốt.

2. Họ khôn.g e n.gại sự cầu tiến của bạn

Một n.gười đàn ôn.g có cho mìn.h n.hữn.g mục tiêu tron.g cuộc sốn.g cũn.g sẽ muốn n.gười phụ nữ của mìn.h n.hư vậy. Họ sẽ khôn.g bao giờ cảm thấy e n.gại vì sự cầu tiến, tham vọn.g tron.g n.gười phụ nữ của mìn.h. Họ muốn mối quan hệ của mìn.h n.gan.g bằn.g còn hơn là một tìn.h yêu kiểu gia trưởn.g, độc tài. Và vì điều này, thế nên hãy n.ghĩ thật kỹ nếu bạn đan.g yêu một an.h chàn.g cố gắn.g đẩy xa bạn khỏi ước mơ bạn đan.g theo đuổi.

3. Họ có n.hiều niềm vui thú tron.g cuộc sốn.g

n.gười đàn ôn.g đích thực cần phải có cho mìn.h một cuộc sốn.g riên.g với n.hữn.g vui thú, thói quen, bạn bè, niềm cảm hứn.g. Nếu một n.gười đàn ôn.g xây dựn.g cuộc sốn.g của mìn.h xun.g quan.h bạn, tất cả mọi thứ đều về bạn, là bạn thích thế, bạn muốn vậy, ban đầu bạn sẽ thấy vui, n.hưn.g liệu về sau bạn có muốn mìn.h yêu một chàn.g trai khôn.g có gì tron.g cuộc sốn.g n.goài bạn? Một mối quan hệ nên là một phần lớn tron.g cuộc sốn.g chứ khôn.g phải là chiếm trọn nó.

4. Họ sẽ cho bạn câu trả lời

Họ sẽ khôn.g lản.g trán.h mà thẳn.g thắn đối mặt với bạn, cho bạn một câu trả lời thích đán.g với n.hiều n.hất sự tôn trọn.g. Đối mặt trước n.hữn.g lời phê phán, n.hữn.g xun.g đột, n.hữn.g trườn.g hợp khó xử, n.gười đàn ôn.g đích thực sẽ khôn.g tìm cách thoái thác hay biện hộ cho mìn.h một lý do để chạy trốn. Họ sẽ đứn.g lại và nói chuyện cùn.g bạn đến khi nào cả hai n.gười tìm ra cách giải quyết.

5. Họ khôn.g vòn.g vo

Khôn.g bao giờ có n.hữn.g trò đán.h đố, khôn.g có n.hữn.g cuộc cân não giữa đôi bên, khôn.g có n.hữn.g câu nói trách hờn khiến bạn phải n.gồi suy n.ghĩ cả n.gày. n.gười đàn ôn.g đích thực đơn giản chỉ là luôn thẳn.g thắn, khôn.g vòn.g vo tron.g n.hữn.g vấn đề, suy n.ghĩ và cả sự khó chịu của mìn.h.

Đan.g tải quản.g cáo ...
6. Họ sẽ tin tưởn.g bạn

Chỉ cần bạn chân thàn.h với họ, một n.gười đàn ôn.g đích thực sẽ khôn.g theo dõi, khôn.g luẩn quẩn theo bạn cả n.gày, bắt bạn báo cáo rằn.g bạn đã đi đâu, với ai…vv.. An.h ấy sẽ thấy tự tin tron.g mối quan hệ của cả hai n.gười và tạo cho bạn cảm giác mìn.h được tôn trọn.g.

7. Họ bìn.h tĩn.h

Có một câu nói n.hư thế này: "Thô lỗ là hàn.h độn.g tỏ ra mạn.h mẽ của kẻ yếu". Đún.g vậy, chỉ n.hữn.g kẻ yếu đuối mới tìm mọi cách để thể hiện là mìn.h mạn.h mẽ, họ khôn.g có được sự mạn.h mẽ tron.g tin.h thần, vậy nên phải dồn hết ra tay chân của mìn.h.

n.gười đàn ôn.g đích thực thì n.gược lại. Họ bìn.h tĩn.h, tự tin vào bản thân và mạn.h mẽ. Vậy nên nếu hai bạn có xun.g đột căn.g thẳn.g, họ vẫn khôn.g bao giờ đụn.g vào một sợi tóc của bạn.

8. Họ sẽ cho bạn thấy sự tôn trọn.g

Galant là một chuyện, tôn trọn.g còn hơn thế. Họ sẽ đối xử với bạn bằn.g sự tôn trọn.g tuyệt đối, khôn.g bao giờ bắt bạn làm điều gì bạn khôn.g muốn, khôn.g cư xử tệ với bạn, thàn.h thật và dịu dàn.g đủ để bạn tin tưởn.g n.ghe theo và bước ra khỏi n.hữn.g tìn.h huốn.g mà theo họ là khôn.g nên.

9. Họ sẽ đặt cố gắn.g của mìn.h vào mối quan hệ

Sẽ là hèn yếu nếu n.gười đàn ôn.g chỉ chăm chăm mon.g chờ sự thay đổi và cố gắn.g của n.gười con gái. n.gười đàn ôn.g đích thực sẽ làm mọi thứ để bạn vui vẻ và sẽ khôn.g bao giờ dừn.g việc khiến bạn cảm thấy mìn.h có ý n.ghĩa thế nào với an.h ấy, n.gay cả khi hai bạn đã yêu n.hau.

10. Họ sẽ yêu con n.gười thật của bạn

Họ sẽ yêu tín.h cách, yêu con n.gười, yêu đặc tín.h bản chất của bạn. Họ khôn.g bắt bạn phải thay đổi cái này, cái kia chỉ vì họ thấy thế là đún.g. Nếu bạn cá tín.h, họ sẽ yêu cái cá tín.h đấy. Nếu bạn là một cô nàn.g n.hõn.g n.hẽo và họ thích thế, họ sẽ yêu cả n.gày mưa và n.gày nắn.g của bạn.

Theo tâm sự sao
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment