Anh bắt gặp bố vợ tương lai xin bát cơm thừa để ăn, thay vì mua biếu ông 1 suất cơm thì anh...

Thay vì mua cho bố vợ tươn.g lai bát cơm để ăn đàn.g hoàn.g tử tế thì Tú lại làm 1 việc này khiến tất cả mọi n.gười ở quán cơm đều sốc và thươn.g thay cho n.gười đàn ôn.g tội n.ghiệp đó.


Tao khôn.g n.gờ trai chản.h n.hư mày lại có 1 ôn.g bố vợ thấp hèn, n.hơ n.huốc đến thế đấy (ản.h min.h họa)

Trưa hết giờ làm Tú rủ mấy n.gười đồn.g n.ghiệp ra quán cơm chay ở gần côn.g ty ăn, dù sao hôm nay cũn.g là n.gày Rằm an.h muốn ăn n.hữn.g đồ than.h đạm 1 chút. Tú có gọi điện rủ bạn gái đi ăn cùn.g n.hưn.g Liên kêu bận, từ chối lời mời của an.h. Thôi thì n.gười yêu khôn.g đi thì Tú đi cùn.g đám bạn luôn vậy.

Vừa ra quán cơm, Tú và đám bạn đã n.gồi ăn n.gay và thách đố n.hau thằn.g nào xin được số điện thoại em bàn đối diện sẽ được 1 triệu đồn.g. Trò đấy khá hay nên mấy thằn.g bạn Tú thằn.g nào cũn.g hí hửn.g ra tiếp cận n.hưn.g đều thất bại thảm hại. Chán nản, cả n.hóm địn.h đứn.g dậy đi về thì bất chợt có 1 n.gười đàn ôn.g khoản.g tầm 50 tuổi, quần áo bẩn thỉu n.gửa tay xin từn.g bát cơm thừa của khách để ăn cho đỡ đói.

Thấy ôn.g chú ấy khá tội n.ghiệp, mọi n.gười khôn.g n.gại san sẻ phần cơm của mìn.h cho n.gười đàn ôn.g ấy ăn. Bất chợt thằn.g Thứ (đồn.g n.ghiệp của Tú) bỗn.g thốt lên.

- Ê, kia chẳn.g phải bố vợ tươn.g lai của thằn.g Tú hay sao chún.g mày n.hỉ? Bữa trước đi chơi, tao thấy 2 đứa mày đưa chú này đi ăn cùn.g còn xưn.g bố con n.gọt xớt cơ mà. Sao hôm nay n.hìn thấy bố vợ tươn.g lại đi ăn xin mày lại tỉn.h bơ thế. Thôi, ra mua cho ôn.g cụ xuất cơm để lấy lòn.g đi. Tao khôn.g n.gờ trai chản.h n.hư mày lại có 1 ôn.g bố vợ thấp hèn, n.hơ n.huốc đến thế đấy. – Bạn Tú cười đểu.

- Bố vợ thằn.g Tú thật à? Ôi chết thật, mời bác ấy vào đây ăn đi. Để tao đi gọi 1 xuất cơm mời bác ấy, ai lại để bố mẹ thế kia. Ra gọi ôn.g cụ vào đi Tú.

- Chún.g mày sao thế? Sao n.gười đàn ôn.g bẩn thỉu kia có thể là bố vợ tao được. Thôi, đứn.g dậy đi đi.

- Khôn.g phải bố vợ mày thì cũn.g mời ôn.g ấy 1 bữa có chết đâu.

n.ghe mấy cậu than.h niên n.hắc đến mìn.h, n.gười đàn ôn.g tội n.ghiệp kia vội cầm bát san.g cười cười n.gửa tay xin cơm thừa ở bàn Tú thì bất n.gờ n.hận được phản ứn.g này của cậu con rể tươn.g lai.

- Ôn.g quá trớn rồi n.hé. Đừn.g tưởn.g tôi quen con gái ôn.g là cái gì ôn.g cũn.g đào khoét được của tôi. Đây, ôn.g đói hả. Vậy thì ăn rồi biến đi đồ giẻ rách.

Tú cầm cả tô cơm thừa hất vào mặt bố vợ tươn.g lai khiến cả quán cơm đều sốc nặn.g. Ai nấy cũn.g bất bìn.h, phẫn nộ về hàn.h độn.g của Tú mà đứn.g dậy mắn.g n.hiếc, chỉ trích an.h vô lễ với n.gười lớn 1 cách khôn.g thể chấp n.hận được. Đún.g lúc đó thì Liên lao vào tát bốp 1 cái vào mặt Tú rồi vội chạy ra đỡ bố mìn.h dậy lớn giọn.g với bạn trai.

- An.h quá đán.g vừa thôi. Bố tôi đã làm gì an.h mà an.h đối xử với ôn.g mấy n.hư vậy? Nếu n.hư bố tôi khôn.g bị thần kin.h, bỏ n.hà chạy đi khắp nơi thì có lẽ tôi chẳn.g bao giờ biết được bộ mặt thật của an.h đâu n.hỉ? Chún.g ta chia tay, n.gười ăn ở thất đức n.hư an.h rồi sẽ bị quả báo thôi. Bố, chún.g ta đi về. Con xin lỗi bố vì chuyện hôm nay.

- Liên, em dám lớn giọn.g với an.h à? Em nên n.hớ, em đan.g sốn.g bằn.g tiền của an.h đấy. Còn ôn.g già này, ôn.g ta điên nên bị n.hư thế là đún.g thôi. Em nên đưa ôn.g ta vào trại tâm thần đi, ở với n.gười điên rồi có n.gày cũn.g bị điên theo đấy.

- An.h nói đủ chưa? Tiền ư? Tôi sẽ chuyển khoản trả an.h khôn.g thiếu 1 đồn.g. Cho bạn gái vay được 20 triệu mà an.h cứ n.hư 2 tỷ khôn.g bằn.g ấy. Bố về thôi, từ giờ con sẽ khôn.g để kẻ tiểu n.hân, bất lươn.g này sỉ n.hục bố nữa. Mìn.h về thôi bố.

Đỡ n.gười bố tội n.ghiệp ấy về trước sự thươn.g cảm của bao n.gười Liên vừa ức vừa thươn.g bố vô cùn.g. Chỉ vì sợ xấu mặt với bạn bè vì sắp làm rể ôn.g bố thần kin.h mà Tú lỡ đối xử với bố cô n.hư vậy sao. Thôi thì đây cũn.g là 1 lần để Liên n.hận ra con n.gười thật của Tú. Và cô tin điều rằn.g an.h ta sẽ bị dư luận chỉ trích, chê trách. Chuyện xảy ra tron.g quán cơm hôm nay, Liên tin chắc sẽ khiến Tú nổi n.hư cồn trên mạn.g xã hội n.hưn.g nổi theo cách mà an.h ta sẽ phải đối diện với tòa án lươn.g tâm và bị mọi n.gười ghét bỏ.

Tâm sự đêm buồn
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment