Tôi sững sờ phát hiện bố chồng nhìn trộm con dâu tắm

Hôm ấy đi học về,khi vừa bước vào n.hà tôi n.hư chết sữn.g khi thấy ba mìn.h đan.g khom n.gười n.hìn trộm chị dâu tắm.

Sữn.g sờ phát hiện bố chồn.g n.hìn trộm con dâu tắm

Từ bé đến giờ, bố luôn là thần tượn.g của tôi. Bố n.ghiêm khắc, khôn.g n.hậu n.hẹt, cũn.g chưa bao giờ to tiến.g quát mắn.g vợ con. Chỉ có một từ duy n.hất để nói về ôn.g, đó là 'hoàn hảo'.

'Dân số' gia đìn.h tôi vừa tăn.g thêm một n.gười vì an.h trai mới cưới vợ.

Chị dâu là con gái miền Tây xin.h xắn, trắn.g trẻo lại n.goan n.goãn, khéo nói, n.ghe giọn.g nói của chị mà tôi mê tít, n.gọt ơi là n.gọt.

Mẹ tôi cực kỳ ưn.g nàn.g dâu này, thỉn.h thoản.g lại tấm tắc khen an.h tôi có mắt n.hìn n.gười rồi n.hà tôi có phúc có phần.

n.hưn.g bố tôi thì hoàn toàn trái n.gược, ôn.g luôn tỏ ra khó tín.h trước mặt chị dâu, xem chừn.g có n.hiều điều khôn.g vừa lòn.g. Tôi khôn.g sao giải thích được điều này.

Mọi chuyện lại càn.g trở nên rắc rối hơn khi tôi vô tìn.h chứn.g kiến cản.h bố lén lút n.hìn trộm chị dâu tắm.

Tron.g n.hà có lẽ chỉ mìn.h tôi biết được bí mật kin.h thiên độn.g địa này, vì thế, tôi càn.g hoan.g man.g, sợ hãi hơn.

Rồi đây khôn.g biết sẽ có chuyện gì xảy đến với gia đìn.h n.hỏ bé n.hưn.g luôn hạn.h phúc của tôi?

n.hiều n.gày sau đó, tôi cứ bị vẻ mặt của bố khi đó ám ản.h, tôi khôn.g muốn n.hìn thấy mặt ôn.g ở n.hà, việc n.gồi chun.g mâm cơm mỗi tối khiến tôi lại càn.g kin.h tởm hơn.

Khôn.g biết thực hư đằn.g sau chuyện này là gì n.hưn.g tôi lin.h cảm thấy điều chẳn.g làn.h. Nếu chị dâu tôi biết chuyện, chắc chị ấy sẽ sợ hãi mà đi khỏi n.hà.

Rồi an.h trai sẽ chẳn.g còn tôn trọn.g bố n.hư bây giờ. Liệu mẹ có đủ rộn.g lượn.g để tha thứ cho hàn.h độn.g bện.h hoạn này của bố?

Mọi thứ sẽ rối tun.g rồi mù lên, còn đâu là cái tổ ấm hạn.h phúc này nữa.

Hôm qua, an.h trai tôi vừa xin ra ở riên.g vì đã gom góp đủ tiền tậu được một căn hộ chun.g cư ở n.goại thàn.h.

Bố tôi phản đối kịch liệt, mẹ khôn.g nói gì n.hưn.g xem chừn.g vẫn muốn an.h chị ở chun.g một n.hà để tiện chăm sóc.

Tôi thì thấy đề n.ghị này của an.h thật sán.g suốt, nếu được chấp thuận chắc chắn sẽ trán.h được n.hiều điều sứt mẻ hay đún.g hơn là cả bi kịch lớn tron.g n.hà.

Có n.hữn.g chuyện luôn nằm n.goài ý muốn và sức tưởn.g tượn.g của con n.gười và chín.h chún.g là thủ phạm gây nên bi kịch tron.g cuộc đời này.

Tôi cầu trời cho an.h trai và chị dâu được dọn ra ở riên.g, nếu phải chứn.g kiến cản.h tượn.g đó thêm lần nào nữa chắc tôi sẽ chết vì thất vọn.g vì bị ám ản.h bởi n.hữn.g điều kin.h tởm.

Theo xaluan
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment