Tôi ngoại tình để trả thù chồng phản bội, tôi sai rồi

Chún.g tôi từn.g là một gia đìn.h hạn.h phúc được n.hiều n.gười n.gưỡn.g mộ, n.hưn.g tất cả chỉ là quá khứ thôi. Bởi n.hữn.g thứ đẹp đẽ đó đã tan vỡ rồi...
Chồn.g là mối tìn.h đầu của tôi, tôi đối với an.h cũn.g vậy, chún.g tôi đã yêu n.hau hơn 5 năm, từ thuở đại học cho đến khi ra trườn.g, đi làm. Hơn 5 năm trời, khó khăn chồn.g chất hai đứa cũn.g đều cùn.g n.hau vượt qua. Vậy mà đến khi khá giả, chún.g tôi lại chẳn.g thể cùn.g n.hau nắm tay n.hau mà kiên cườn.g vữn.g bước.

Tôi phát hiện chồn.g n.goại tìn.h sau 7 năm kết hôn, khi đó con trai lớn của tôi được hơn 5 tuổi, còn chồn.g tôi vừa được đề bạt lên giám đốc vỏn vẹn 1 năm. n.hân tìn.h của an.h khôn.g ai khác chín.h là cô thư ký thỉn.h thoản.g vẫn đến n.hà tôi lấy tài liệu n.goài giờ cho an.h.

Khi biết chồn.g phản bội, tôi đau đớn vật vã vô cùn.g. Chồn.g tôi xin lỗi, hứa sẽ khôn.g bao giờ tái phạm. Vì con, tôi nuốt nước mắt bỏ qua. n.hưn.g rồi n.gựa quen đườn.g cũ, lại một lần nữa tôi phát hiện chồn.g dối tôi đi côn.g tác, sau đó đưa ả n.hân tìn.h đi n.ghỉ mát, tôi n.hìn thấy rất n.hiều ản.h chồn.g tôi giấu tron.g lap top.

n.hữn.g n.gày thán.g tiếp theo, chín.h chồn.g đã đẩy tôi ra xa an.h, khi an.h liên tục dối trá, dấn thân sâu hơn vào sai lầm. Mọi chuyện chỉ tạm dừn.g lại khi tôi viết đơn ly dị, chồn.g tôi hoản.g, có lẽ an.h khôn.g n.ghĩ tôi dám làm n.hư thế.

n.hưn.g tôi hiểu an.h đủ tỉn.h táo để biết rằn.g, n.hân tìn.h thì n.hiều n.hưn.g vợ con là duy n.hất. Chồn.g một lần nữa cầu xin tôi tha thứ, an.h hứa cho cô n.hân tìn.h n.ghỉ việc, khôn.g bao giờ qua lại nữa, miễn tôi rút đơn về. Tôi lại một lần nữa tin an.h.
Sau đó chồn.g có thay đổi thật. Tôi cảm n.hận rõ sự hối cải của an.h. n.hưn.g n.hữn.g sứt mẻ tổn thươn.g tôi phải gán.h chịu, tôi khôn.g tài nào n.guôi n.goai được.


Ản.h min.h họa

Thế rồi, chẳn.g hiểu ma đưa lối, quỷ dẫn đườn.g thế nào. Tôi đã n.gu n.gốc dùn.g chín.h sai lầm của chồn.g để trả thù an.h. Tôi đi vào vết xe đổ của chín.h chồn.g mìn.h. Bởi tôi chẳn.g còn đủ lòn.g tin, chẳn.g đủ tìn.h yêu với chồn.g nữa. An.h ta làm được, hà cớ gì tôi khôn.g?

Thế rồi, tôi tạo cơ hội để n.gười đàn ôn.g khác bước vào cuộc đời mìn.h, sai lầm nối tiếp sai lầm. Cho đến khi chín.h bản thân mìn.h khôn.g dừn.g lại được nữa.

Chồn.g tôi phát hiện ra. An.h khôn.g ầm ĩ ghen tuôn.g, khôn.g quát nạt, thóa mạ tôi, n.hưn.g an.h im lặn.g, an.h nói, an.h chẳn.g có tư cách để ghen tôi. n.hưn.g việc tôi làm, khiến an.h cảm thấy sự hối cải của an.h chẳn.g còn n.ghĩa lý gì nữa. An.h đã từn.g thấy hàm ơn tôi bao n.hiêu, trân trọn.g tôi bao n.hiêu, thì giờ mất tất cả rồi. Vì tôi cũn.g đâu có khác gì an.h?

Vợ chồn.g tôi ly hôn, chẳn.g ai nói với ai thêm lời nào nữa. Có lẽ, sau n.gần ấy thăn.g trầm, đổ vỡ và tội lỗi, ly hôn là con đườn.g duy n.hất cho chún.g tôi chọn lựa.

Tôi khôn.g đau khổ n.hiều, n.hưn.g tôi thươn.g con và ân hận. Tôi biết tôi sai rồi, giá mà tôi mở lòn.g, giá mà tôi chấp n.hận an.h một lần, có lẽ giờ đây gia đìn.h tôi khôn.g nên nỗi, con tôi sẽ đủ cha đủ mẹ...
n.guồn: Phunu
Share on Google Plus

About Unknown

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment