Khổ sở vì chồng nghiện thủ dâm

Dù tôi đan.g nằm bên cạn.h thì an.h vẫn n.gan.g n.hiên thủ dâm, khôn.g một chút ái n.gại. Tôi, một phụ nữ 28 tuổi và đã kết hôn với n.gười chồn.g 50 tuổi được 4 năm nay.

An.h ấy làm tôi bị tổn thươn.g và cũn.g đán.h mất đi lòn.g tự trọn.g của chín.h mìn.h.

Lúc đầu, an.h ấy cư xử với tôi rất tốt và luôn dàn.h mọi thứ đẹp đẽ n.hất cho tôi. Tuy n.hiên, dạo gần đây, chún.g tôi bắt đầu có n.hữn.g khúc mắc tron.g đời sốn.g chăn gối.

An.h ấy bắt đầu thủ dâm trên giườn.g n.gay bên cạn.h tôi hoặc đi xuốn.g cầu than.g để xem nội dun.g khiêu dâm và thủ dâm.

Khi tôi nói với an.h ấy rằn.g, tôi cảm thấy bị tổn thươn.g và n.hữn.g hàn.h vi đó đan.g làm mất đi lòn.g tự trọn.g của chín.h bản thân an.h ấy. An.h ấy hứa hẹn sẽ thay đổi nên tôi cũn.g đã cho an.h ấy một thời gian để n.hìn n.hận lại hàn.h độn.g của mìn.h. n.hưn.g mọi chuyện đã khôn.g n.hư mon.g muốn cho đến khi chún.g tôi kết hôn với n.hau.

Giờ đây, an.h nói chuyện với tôi khôn.g một chút n.hún n.hườn.g và thể hiện sự khôn.g tôn trọn.g ra mặt. Tôi cảm thấy chún.g tôi khôn.g có bất kỳ điểm chun.g nào và tôi cũn.g khôn.g thể n.hớ nổi lần cuối cùn.g chún.g tôi cười đùa vui vẻ bên n.hau là khi nào.

Tôi n.gủ trên ghế sofa vì tôi khôn.g thể chịu đựn.g được cảm giác bị đối xử n.hư một n.gười thừa bên cạn.h chồn.g mìn.h. Khi chún.g tôi làm “chuyện ấy”, an.h luôn tưởn.g tượn.g ra n.hữn.g điều quá viển vôn.g, xa vời, n.hữn.g điều khó có thể chấp n.hận, nói đún.g hơn đó n.hư một ảo tưởn.g và tôi khôn.g thể chịu đựn.g. Vì vậy nê tôi luôn từ chối và khôn.g muốn tiếp tục làm "chuyện ấy" cùn.g an.h.

Tôi khôn.g biết tôi phải làm gì? Có lẽ an.h sẽ khôn.g bao giờ có thể thay đổi?

Theo xaluan
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment